Siz Düşüncelerinizsiniz

Sevgililer Grup düşüncesinden hızla uzaklaşıyorsunuz. Böylece diğerlerinin inançlarıyla çatışan ifadelerin keyfine varma cüreti gösteriyorsunuz. Aynı zamanda orta noktadan çok da fazla uzaklaşmayarak topluma uyma ihtiyacı

Okumaya devam edin

Değeriniz

Sevgililer, Değerli olduğunuzu kime kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Yaratan’a? Siz, Yaratan’ın bireyselleştirilmiş bir suretisiniz. Siz, bütünün ayrılmaz ve kıymetli bir parçasısınız. Dahası, siz yükselmekte olan bir gezegenin

Evet!

Sevgili Dostlar,  Geçen hafta kutsal “hayır”ın anlamına ve gerekliliğine bakmıştık, bugün ise Baş Melek Gabriel sayesinde içten gelen kutsal evetlerin bizi nasıl da ilerletebileceğine bakalım:

1 2 3 4 5 24