Arkturus Grup Mesajı: Yol Ayrımı

Hoş geldiniz Sevgili Okuyucular. Bilin ki bizim burada bulunma amacımız sadece rehberlik ve yardım etmektir. Biz asla zorlamayız çünkü sadece siz, kendiniz, pek çok yaşamlar boyu bilmezlikten dolayı başkalarının elinizden almasına izin vermiş olduğunuz iç gücünüzü tanıyabilir ve ona sahip çıkabilirsiniz. 

Şimdi, her zaman olduğunuz ama şimdiye kadar farkında olmadığınız varlık olmanızın vaktidir. Artık bilgece seçimler ve kararlar verme becerinizden sizi alıkoymuş olan, içinize bir yetersizlik hissi veren üç boyutlu anlamsızlıkların ve yanılsamalı iddiaların geçerli olmadığını bilerek gerçek kimliğinizde sağlamca durmanın zamanı gelmiştir: Siz İlahi Bilinçten oluşmuş ruhani bir varlıksınız.

Pek çok yaşamlar boyu yolculuk yaptınız, her cilt rengini, her iki cinsiyeti ve çoğu üç boyutlu deneyimi yaşadınız. Dolayısıyla, bir bilgelik ve ruhani açıdan evrimleşmiş farkındalık alanına eriştiniz. Bu da sizi evrimsel yolculuğunuzda bir çatala getirmiştir. Sizi bu yol ayrımına getiren işlerin hepsini tamamladınız ve şimdi bir karar vermelisiniz.

Yol 1: “Benimle eş-titreşimde olmasa bile, diğerlerinin (aile, arkadaşlar, uzmanlar, haberciler, hükümet, dini doktrinler) benim için en iyi olanı bildiklerine inanmaya devam etmeli miyim? Kendim için bilgece kararlar verme yeteneğim olmadığına inanıyor muyum? Gücüm olmadığına inanıyor muyum, yoksa mağdur/kurban olmanın bana rahatlık ve ilgi sağladığına mı inanıyorum?”

Yol 2: “Sezgilerime inanmayı seçiyorum çünkü o benim gerçek BENliğimin sesidir. Kendi dışımdaki her şeye iyi ya da kötü güç vermeyi durduruyorum. Diğerlerinin inandıkları ne olursa olsun, ben gerçeğe dair ulaşabildiğim en yüksek farkındalığı temel alarak yaşamaya başlıyorum.”

Bugün bir kararsızlık ve akıl karışıklığı dönemidir, çünkü bir tarafta sürekli olarak neyin gerçek ve doğru olduğu  söyleniyor, diğer tarafta ise bunların doğru olmadığını hissediyorsunuz. Biz siyasetinizden çok, gündelik yaşamın görünüşte ufak ve alelade parçalarında varolan fark edilmemiş zıtlıklardan bahsediyoruz. 

Çoğunluk, müşterek kabul gören inançlar ve alışkanlıkların karar ve davranışlarını yönlendirmelerine en basit haliyle izin vermektedir. Her gün, araba kullanırken, alışveriş sırasında, sadece evdeyken, telefonu yanıtlarken, çalışırken ya da temel aile ihtiyaçlarını karşılarken, sevecen olabileceğiniz ya da olmayabileceğiniz sıradan durumlarla karşılaşıyorsunuz.

Bu gündelik olaylar, üç boyutlu zihne sevgi gibi bile gelmeyebilecek fakat en yüksek sevgi farkındalığınızı uygulayabileceğiniz bir takım durumlarla fırsatlar sunar.  Bazı zamanlar vardır, sevecen olmak hiçbir harekete geçmemek anlamına gelebilir, bir başkasının kendi seçimlerinin sıkıntılı sonucunu yaşamasına izin vermek gibi. Sevgi, övgü ve takdirle sonuçlanacak yüce iyi niyet gösterilerine saklanmamalı, küçük gündelik hareketlerin bir parçası olmalıdır. 

Birlik anlayışından akan küçük ve alelade sevgi, kibarlık ve iyilik ifadeleri, sonunda ulaşılmış ve kalıcı bilinç hali olur. Siz bilinç olduğunuz ve sadece fiziksel beden olmadığınızdan dolayı, sevgi o zaman hiçbir düşünce veya emek olmadan otomatikman kendini sizin aracılığınızla ifade eder, çünkü bilinciniz kim ve ne olduğunuzdur.

Örnek: Dürüst olmak için ne alıştırmaya ne de emek vermeye ihtiyacınız kalmamıştır çünkü dürüstlük ulaştığınız bilinç hali ve olduğunuz kişidir. Aynı şey koşulsuz sevgi için de geçerlidir. Birlik anlayışı çoğunluğun bilinç durumu olduğunda, kolektif bilinç haline gelecek ve siz de dünya barışını görmeye başlayacaksınız. 

Sevgi, BİRin tüm bireysel ifadeleri arasında akan bağlayıcı enerjidir. Her yerde her zaman varolan, bilen, her şeye kadir, tek bir Öz – adına Yaratan denilen – BİR İlahi Bilinç olduğu için her şey, yaşamın tamamı birbirine bağlıdır. 

Tüm yaşamın arasındaki bağlantı enerjisi ise her birey tarafından ulaşmış oldukları farkındalık seviyesine bağlı bir şekilde yorumlanır.  Eğer bir zihin (bilincin yorumcusu ve tercümanı) bütünüyle ayrılık ve zıtlık kavramlarıyla örülmüş ise, bu bağlantı enerjisi onu diğerlerinin zararına da olsa kendine hizmet, suistimal, şiddet ve hatta tecavüz formlarında yorumlayabilir.

Birlik, zıtlık ve ayrılık inançlarıyla şartlandırılmış zihinler tarafından ne kadar tamamen yanlış anlaşılabilse ve yanlış yorumlanabilse de, BİRin içinde varolan her şeyin arasındaki İlahi bağlantı enerjisi asla değişmez. Ve bunu anlayıp kabul etmek ise, insan ırkını tüm zamanlarda başına bela olmuş “insan-lık” hipnozundan çıkışa açılan kapıdır.

Ruhani açıdan evrimleşmiş birey olarak sizin göreviniz, insanlığın üç boyutlu enerjiden yükselerek, çok daha yüksek ve gerçek olan frekanslara geçişine yardım etmektir. Bunu yapabilmek için, kendini hala daha o kadar gerçekçi bir şekilde sunan zıtlık ve ayrılık yaratımlarının içini ve arkasını görebilmeyi öğrenmelisiniz. Üçüncü boyut çok yüksek bir merdivenin alt basamağına benzetilebilir.

Bu, onay vermek ya da görmezden gelmek anlamına gelmez. Etkin olabilmek için, diğer kişinin farkındalık seviyesinin anlayabileceği sözcükler ya da hareketler gereklidir. Bununla beraber, bir Işık işçisi ihtar ya da yönlendirme ihtiyacındaki kişinin özünde bir İlahi Varlık olduğunu asla gözden kaçırmaz. Bu da gerekli sözcüklerin ve hareketlerin bir yüksek boyutlu enerji akımıyla akmasını sağlar.

Geri çekilin ve izin verin moloz bulutu yatışsın, sevgililer. Andaki durumu çalkanmış olduğu için yüzeyde girdaplar haline dönüp duran yüzlerce farklı maddeyle bulanık sulara bakarak yargılamayın. Görünüştekileri yargılamayarak her şeyin olduğu gibi olmasına izin verin. Yüzeydeki molozun asla su haline gelemeyeceğini ve bir noktada dibe çökeceğini bilin.

Kendinizi bulabileceğiniz dış şartlar ne olursa olsun, gerçeğe dair en yüksek farkındalığınızı sürdürürken, kendinize ve diğerlerine karşı sabırlı olun. Bilin ki tünelin ucunda ışık var ve enerji hızla ona doğru hareket ediyor. Çok yakında olumlu değişiklikler görmeye başlayacaksınız. 

Siz, dünyanın kolektif gölgelerine Işığınızı doğrultmaya ve böylece onları çözüp dağıtmaya geldiniz. Gölgeler, sadece ışık olmayan yerlerdir ve bunlar asla gerçek değildir çünkü ne kadar tehditkâr görünseler de, varlıkları yoktur.

Her yerde gölge enerjiler yaratıma giriyor çünkü yüksek boyutlu ışık onları afişe ediyor. Gölge enerji karşısında şok olmak veya korkmak yerine, ona bakın ve gülün çünkü yanılsamalı inançlara dair  hiçlikten doğan görüntüler illüzyonlardır, onlara olan inançtan başka destekleyecek, besleyecek, sürdürecek hiçbir şeyleri yoktur.

Biz bütün bunları, bu zamanda pek çoklarının deneyimlemekte olduğu zorlukları küçümsemek için söylemiyoruz, fakat bunu görerek onları gerçek olduğu inancıyla beslemekten kopmanıza yardım etmeyi amaçlıyoruz. İşte bu yüzden bu zamanda bu kadar çok kaos görüyorsunuz. İnsanlığın çok daha yüksek farkındalığa uyanışıyla görülüp yok olmaları için, gölgeler  açığa çıkarılıyorlar. 

Siz bir gerçek bilincine ulaştınız, dünyayı uyanmış ve evrimleşmiş bir bakışla görebiliyorsunuz, bu özel zamanda burada olmanızın nedeni budur. Işık işçiliğinin ne olduğu hakkındaki geleneksel kavramlarla yargıladığınızda hiçbir şey yapmadığınızı düşünebilirsiniz. Ancak Işık işi, şifacılar, kanallar, şamanlar, metafizik öğretmenleriyle sınırlı değildir, hiçbir zaman da olmadı.

Işık işi, yüksek boyutlu enerjinin yüksek titreşimli bilinç haline ulaşmış olanlardan doğru hayatın her sıradan parçasına otomatikman akmasıdır. 

Bu, yüksek seviyeli ruhani farkındalığa erişmiş herkes bir Işık işçisidir. Siz, başkalarına sıradan bir varoluş gibi görünen hayatı yaşarken, sessizce, göze çarpmadan Işık olmak üzere buradasınız. Sizin evrimleşmiş bilinciniz, otomatikman diğerlerinin de kendi ışıklarına uyanmalarına yardım eder ve en sonunda kolektifteki gerçeğe karşı yanılsama dengesini, gerçeğe çevirecektir.

İlahi Bilinç, her zaman her yerdedir ve dolayısıyla kabul ettiğiniz ve bilincinizde taşıdığınız her Işık zerresi, onunla uyumlanabilecek herkesi etkiler. Gerçeğe hazır ve açık birisi, gerçekle dolu bilincin  sadece varlığında bulunarak yeni bir farkındalık seviyesine geçebilir. Bu alıcı kişi, dünyanın öbür ucunda ve uzaklarda olabilir ancak sadece BİR olduğu için, o bile sizin farkındalığınızla yükseltilebilir.

BİR anahtar kelimedir – bir İlahi Bilinç. Bilincinizde tuttuğunuz gerçek onunla hizalanma becerisi olan herkese açıktır. İşte Yeshua da böyle şifalandırmıştır, yardım isteyenler onun hastalığın gerçek olduğuna dair bir inanç taşımayan bilinciyle hizalanıp  bir olmuşlardır.

Bu, Işık işçileri olarak yerine getirmekte olduğunuz hayati önem taşıyan iştir. Ve protestodan, kendi inancına çevirmeye çalışmaktan ya da üç boyutlu çözümler aramaktan çok daha güçlüdür. Ancak, herkes bu seviyede çalışmak üzere ruhani niteliklere ulaşmamıştır ve bu zamanda hayatın tüm seviyelerinde bilge dünya liderlerine de ihtiyaç vardır. Bazılarınız  ön safhalarda çalışmaya yönlendirilebilirsiniz ve eğer bu çağrıyı hissediyorsanız, direnmeyin, çünkü her iş kaynağını sevgi alanından alarak yapıldığında ruhanidir.

Şu anda hayatınız nasıl görünürse görünsün, asla kim olduğunuzu unutmayın.

Arayışı durdurun ve olun. Siz hazırsınız.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz.

14 Şubat 2021

Arkturuslulara ve Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


En son nöroplastisite yöntemleriyle HAYATINIZI AKIŞA AÇMAK, ALMA-VERME DENGESİNİ KURMAK, KISIR DÖNGÜLERE SON VERMEK ve BOLLUĞA EVET! demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2021 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.

Copyright © 2021 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

12 comments

 1. Canım Mor Alev. Ağlayarak okudum. Sanki unutan parçam hatırladı. Ben bu bedende tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama okuduğum her cümle gitti bir yerleri aktive etti. Niye bilmiyorum ama biseyler uyandı. Niye bilmiyorum ama bana şimdi tam zamanı olduğu söylendi olduğum kisi olmak için. Şükürler olsun. Şükürler olsun.

  Liked by 4 people

 2. Merhaba, ‘ Bununla beraber, bir Işık işçisi asla kişinin özünde, İlahi Varlığında ya ihtar ya da yönlendirme ihtiyacı olduğunu asla gözden kaçırmamalıdır.’ çevirisinde sanırım bir kayma olmuş. Çok önemli bir mesajı barındırdığı için yazma ihtiyacı hissettim. Tam çevirisi : ‘bir ışık işçisi, kınama veya desteğe ihtiyacı olan kişinin bile özünde ‘kutsal (ilahi) varlık’ olduğunu asla unutmaz. Çok çok sevgiler 🙂

  Beğen

  1. Doğru sevgili Ceren. Çok haklısınız. Ben bu cümleyi nasıl tersinden anlayıp da üzerinde dakikalarca düşündüm bilemezsiniz! Benim zihinsel Merkürüm hala geriliyor galiba! Hemen değiştiriyorum. Çok teşekkürler.

   Beğen

   1. Ben de yazıyı zorlanarak okudum. Mesaj bildiğimiz ‘veya bildiğimizi sandığımız’ şeyleri içermesine rağmen takıldım kaldım. Durumu değiştireyim, belki ingilizcesini daha rahat algılarım dedim. Evet, bu yazıda zihinsel bariyerlerimize takılmamızı sağlayan birşeyler var… 🙂 Harika bir gün diliyorum.

    Liked by 1 kişi

 3. Sevgili Mor Alev, Sevgili Güzel İnsan, teşekkür sözcüğü hafif kalıyor. “ Bilincinizde taşıdığınız her ışık zerresi onunla uyumlanabilecek herkesi etkiler” bu cümle bir kez daha BİZ olduğumuzun çok güzel ifadesi. Her sabah şifaya gereksinimi olan her yere saf niyetle ışık göndermek ışığı çoğaltacaktır diye düşünüyorum sizin yönlendirmenizle. Bir kez daha teşekkür ediyorum 🙏🙏🙏
  Arkturuslulara ve Marlyn Raffaele teşekkürler

  Liked by 1 kişi

 4. Sevgili Mor Alev,
  Yine gozlerimi yasartan bir mesajdi. Aklima Ramana Maharshi’ye gelen su soruyu getirdi:
  “How should we treat others?”
  Ve Ramana Maharshi cevap verir: “there is no others…”

  Iste bu bilincte yasamak, gucunu almak kabul etmek, gercegi oldugu gibi gormek, bize nasip oldugu icin sonsuz kez minnettarim. 🙏
  Arkturuslulara, kanalimiza ve sana cok tesekkur ederim.

  Liked by 1 kişi

 5. Merhaba Mor Alev, şu metinde bir kitap dolusu bilgi ve tüm yaratılışı kapsayan bilgelik var. “Siz hazırsınız” onaylaması bana çok iyi geldi, bütün hafta bununla çalışmıştım. Şimdi sahneye çıkıyoruz 😉 kimsenin bilmesi ya da izlemesi gerekmeyen ama yine de dünyayı en derinden iyileştirecek rolümüzü oynamaya. Tüm oyunculara iyi eğlenceler dilerim 🥳
  Emeğine sağlık, sen de rolünün ustasısın ✨🌺✨

  Liked by 1 kişi

 6. Emeğinize, kalbinize ve güzel enerjinize sağlık sevgili Mor Alev! Size, sevgili Arkturuslulara ve Marlyn Raffaele’ye sonsuz teşekkürler!

  Liked by 1 kişi

 7. “Arktrus” okuduğumda her zaman bu günde sonsuz güven halinde oluyorum 🙏 çok teşekkür ederim sevgimi yolladım kalpten 🌸🙏😇

  Liked by 1 kişi

 8. Moralev siteniz demi birşey var yoksa tesadüfmü bilemiyorum okuyunca enerjimin değiştigini hissediyorum. Ve çok güzel mutlu bir his geliyor. Teşekkürler.

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.