Arkturus Grup Mesajı: Kendinizi İlahi Bilinç Olarak Tanıyın

Sanatçı: Asja Boros

Sevgili Okuyucular, pek çokları bugünün dünyasına bakarak sorgularken ve hatta umutlarını kaybederken, bu mesaj dünyanın yükseliş süreciyle ilgili daha büyük anlayış getirmeyi ve sizleri yüreklendirmeyi niyet ediyor. Bu umut kaybı pek çoklarının yükseliş sürecinin nasıl görünmesi gerektiği ile ilgili üç boyutlu kavramlara tutunmaya devam etmesi ve o görüntülere benzemediğinde de şüpheye düşmeleriyle alakalı.

Yıllar önce ilk defa yükseliş sürecini öğrendiğinizde, bazılarınız bunun belli bir şekilde oluşacağı beklentisine girdiniz çünkü o zamanlarda bu konuyla ilgili öngörülerde bulunan pek çok kanallıklar ve kitaplar vardı ve siz de bu kehanetlerin söylediği gibi gelişeceğine inandınız. Öngörüler ve kehanetler güvenilmez olabilirler çünkü yapıldıkları anda bulunan enerjiyi temsil ederler ve aynı zamanda kanalın bilincinden akarlar ki, bu bazen yüksek seviyede bir bilinç olabileceği gibi, bazen de bunun tam tersi olabilir.

Bazıları dünyaya inerek gezegeni temizleyecek, manipülasyon ve yalanla dünyayı yoklukta tutanları ayıklayacak ve düalite, ayrılık ve iki güce dayalı yaratımları ortadan kaldıracak uzaylıları beklemeye devam ediyor. Diğerleri, şimdi bile seyretmekten başka hiçbir şey yapmadan gelişecek devasa bir deneyim olması ve her şeyi değiştirmesi beklentisindeler. Yüksek titreşimli enerjiyle bir “olay” (the event) olacaktır fakat bu sadece uyanmış olanların onun yaratıma girmesine izin verecek çoğunluğa ulaşması sonucu dünyanın enerjinin yükselmesiyle mümkün olur.

Yükseliş süreci çoktan seyir halinde fakat pek çoklarının beklediği gibi gelişmediği için, bunu sorguluyorlar ve bir yükseliş sürecinin olup olmadığından şüphe ediyorlar. Hiçbir şey değişiyormuş ya da daha iyiye gidiyormuş gibi görünmüyor ve dünya şartları da giderek kötüleşiyor resmi veriyor.

Sevgililer, bu sizin görünüşleri yargılamaktan geri çekilme vaktiniz çünkü sizler ruhani olarak evrimleşmiş haldesiniz, yeryüzüne tamamen farkında ve bu zamanlar için hazırlıklı geldiniz. Dış sahnede şahit olduklarınızın işlemekte olan İlahi planın gelişimi için gerekli olduğuna güvenmeyi sürdürmeniz temel ihtiyaçtır. Üç boyutlu filtreleriyle gözlemleyip yargılayanlar bunu anlayamıyorlar.

Geçmişte ve şu anda yeryüzü insanlarının çağlar boyunca dünyadaki her şeyi ve herkesi etkileyen bir üç boyutlu kolektif bilinç yaratmışlardır ve buna devam etmekteler. Artan sayıda birey uyanıp daha yüksek bilinç haline geçerken, bu bireyler yeni ve daha yüksek bir kolektif bilinç yaratmaktalar. Bu da daha fazla evrimleşmiş bir dünya olarak yaratıma girecektir. Yükseliş süreci işte böyle çalışır.

Diğer gezegenler ve yüksek boyutlarda düşünebileceğinizden çok daha fazla sayıda yüksek evrimleşmeye ulaşmış varlık bulunuyor ve bunlar yeryüzünün yükseliş sürecine yardım etmeye hazır. Ancak kolektif, çoğunluğun bilincinden oluştuğu için, yeryüzünün yükselişi üzerinde yaşayanların yüksek bilinç hallerine uyanmasıyla gerçekleştirilecektir. İşte bu yüzden siz evrimleşmiş olanlara bu zamanda yeryüzünde ihtiyaç vardır.

Yaşayan her şey, her yerde her zaman varolan İlahi Bilinçten oluşur, onun bir ifadesidir ve onun niteliklerini taşır. Dolayısıyla, kişi kendi bilincinde ( ki kişisel bilinç de gerçekte bireyleşmiş Yaratan bilincidir) gerçek olarak neye inanıyorsa, onu otomatikman yaratır çünkü zihin tarafından yorumlanan bilinç, formun hammaddesidir. Gerçekte, kurban yoktur, sadece gerçeğin farkında olmamak vardır. Bu bir insanın hakkında hiçbir şey bilmediği bir hesapta bir milyon doları olması ve bunu bilmediği için her günü yokluk ve kısıtlamalar içinde yaşaması gibidir.

Ruhani açıdan evrimleşmiş pek çok birey (sizler) bu zamanların bir parçası olmak istediniz çünkü daha evrimleşmiş bilinç hallerinin kendi ağırlığının üzerine çıkamayan kolektifin yükseltilmesine hizmet edeceğini biliyordunuz. Ruhani açıdan evrimleşmiş olanlar ise, diğer herkes gibi sıradan hayatları olan kişilerdir, fakat çok basit ve pratik yollarla her karara, yönlendirmeye, iş ve ev yaşamındaki ya da aile ve dostlarla olan meselelere veya ortaya çıkabilecek her duruma Işık taşımaktadırlar. Gerçek “Işık işi” budur.

Şu anda dünyada bulunan yüksek titreşimli bilinç hallerinin çoğalması, uzun süredir gizli kalmış ve köklenmiş karanlık gündemleri açığa çıkarmakta ve çıkarmaya devam edecektir. Neyi temsil ettiklerinin bilinmesi ve artık çoğunluk tarafından kabul edilmemesi için bu enerjiler yüzeye çıkmalıdır. İnanç tarafından desteklenmeyince, bunları oluşturmuş ve sürdürmüş olan enerjilerin varlığı sona erecektir.

Kolektif bilinçte ışığın çoğalan varlığı uzun süredir gizlenmiş ve sadece bencilce kendine hizmet eden aktivite ve sırları ifşa etmek üzere çalışmaya devam ediyor. Işığın üzerlerine yöneldiği pek çokları bundan hoşlanmıyor ve bilinç halleriyle uyumlu bir şekilde tepki veriyorlar. Bu şiddet olabileceği gibi, çoğunlukla temelini eski enerjiden alan aktivitelerle gerçekleşiyor ki çok yakında bunlar da işe yaramayacaktır çünkü artan Işık enerjisi bunları çözüp dağıtma görevi görüyor.

Dış sahnede ne olursa olsun, kendinizin ve diğer herkesin kim olduğunu hatırlamak çok önemli. Diğerleri için sorunlar yaratanlar bile İlahi Bilincin ifadeleridir. Yeryüzünün Yaratanın evlatlarıyla dolu bir ruhani evren olduğundan asla şüphe etmeyin çünkü her görünüşte sadece Yaratan (Kaynak) vardır. Bunun tersi gibi görünen her görüntü ise düalite, ayrılık ve iki güç inançlarıyla dolu kolektif ve bireysel bilinç hallerinden gelen yanılsamalı zihin formasyonlarıdır. 

Fazlasıyla uzun devam etmiş ağır enerjilerden kendini çıkaramayan bir gezegene Işık getirmeye geldiniz. Gelmeden önce hayatlarınızın bazı kişisel zorluklar içereceğini de biliyordunuz, çünkü arta kalmış enerjileri sadece dünya değil, kendiniz için de temizleyecektiniz. 

Uzakta ve yakında fark ettiğiniz her bireyin, kişisel olarak tanıdığınız ya da birazcık farkında oldunuz herkesin bilincinizin bir parçası haline geldiğini aklınızda tutun. Onlar hakkında inandıklarınız da bilincinizin bir parçası olur. 

Özgür irade şiddeti ve suç işlemeyi seçenlere istediklerini yapma izni vermez. Sadece üç boyutlu bilinç halini temel alarak yaşayanlar yalnızca kendi bilinç seviyelerini yansıtan şeyleri anlar, onlarla uyumludur ve onlardan öğrenir. İdeal olarak, üç boyutlu davranışların sonuçlarının idaresi, bu suçları işleyenlerin içlerindeki ilahiliği tanıyan ve onlar sonuçları deneyimlerken sevgi enerjisi getirebilenler tarafından yapılmalıdır. Bu hareketlerin sonuçlarının yaşanması gereken her durum için geçerlidir – evde, işte, ailede ve dostlarla. 

Yaratan, Sevgi ve Işıkla uyumlu olmayan her şeyi otomatikman asılsız yapar. Ruhani açıdan uyanmış olanlar ve olmayanlar, yeryüzündeki varoluşu hem yüksek titreşimli hem de ağır yoğun enerjiler olarak deneyimler. Ancak, görünüşte olanlara rağmen, günlük hayatın her yönü için yeni ve daha iyi fikirler giderek daha fazla bireyin zihinlerinde şekilleniyor ve çok yakında yaratıma da gireceklerdir.

Gittikçe büyüyen çoğunluk, hızla eski inançları ve zorlama, önyargı, nefret, şiddet ve ayrılıktan kaynaklanan eski çözümleri yansıtan yasalar ve liderler altında yaşamakta olduklarını anlıyorlar ve bütün yaşayan varlıkların bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu hissediyorlar. Büyük çoğunluk henüz neden bu yeni şekillerde düşünüp hissettiklerinin farkında değiller ancak uyanmakta olan bağlantı hisleri, yeni ve daha yüksek kolektifin doğuşunu işaret ediyor.

Kendinizi dünyanın sorunları ve çözümleriyle hizalaması gereken insan varlıklar olarak düşünmeye devam etmeyi bırakmalısınız. Kendinizi göstermek ve bunlardan (Mor Alev: Soruna odaklanan bilinçten) ayrı durmak kararıyla bu dünyaya doğdunuz çünkü ıstırap içindeki bir dünyaya sorunları yaratan şeylerle uyumlanarak yardım edemeyeceğinizi biliyordunuz.

Siz bir insan varlık değilsiniz, sizler kolektifine Işık katmak üzere geçici olarak materyal bir giysi içinde üç boyutlu bir gezegenin düşük titreşimli enerjilerine girmeyi seçmiş bir İlahi ruhani bilincin bireyselleşmiş halisiniz.

Yeryüzüne kazara gelmediniz. Kendinizi İlahi Bilinç olarak tanıyın.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz. 22 Mayıs, 2022

Arkturuslulara ve Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


YEPYENi! “Sabian Hikayem”. Gizeminizin kilidini açın. Kendinizi gerçekleştirin!

En son nöroplastisite yöntemleriyle HAYATINIZI AKIŞA AÇMAK, ALMA-VERME DENGESİNİ KURMAK, KISIR DÖNGÜLERE SON VERMEK ve BOLLUĞA EVET! demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2023 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.

Copyright © 2023 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

HİZMETLER

3 comments

  1. Acaba yükseliş sürecinde çocukların yani onların taşıdığı saf enerjinin etkisi nasıldır sadece bilinçli insanların yani yetişkinlerin mi katkısı vardır yoksa yeryüzündeki çocuk sayısının da bir etkisi yardımı var mıdır

    Beğen

  2. Teşekkür ederim ,Nameste 🧚‍♂️🧚🧚‍♀️🧡💛💚💖💙❤💜💗😘🥰

    Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.