Arkturus Grup Mesajı: GÜVEN

Sevgililer, çektiğiniz sıkıntıyı görüyoruz, ve daha önce hiç deneyimlenmemiş, görülmemiş şekillerde davranan insanlarla çıldırmış gibi görünen bir dünyanın ortasında pek çoklarınızın tarafsız kalmak için mücadele ettiğinize de şahit oluyoruz. Güvenin sevgililer, hakikatten de tüm ayrıntıları ile gerçekleşmekte olan bir İlahi plan olduğuna güvenin, dünyanın uyanmasını istemeyenlerce durdurulamayacak bir plan.

Her şey plana göre ilerliyor ancak üç boyutlu düşünceye göre plan yok. Çoğunluk dış görünüşlerin altında bir İlahi plan olduğunu henüz göremiyor, anlayamıyor. Zıtlık ve ayrılık inançlarıyla dolu insan zihinleri, yaşadıkları kısıtlı inanç sisteminin dışındaki şeyleri kavrama becerisine sahip değildir ve dolayısıyla sadece bildikleri şekillerde davranabilirler.

Siz ne olduğunu biliyorsunuz ve bu yüzden göreviniz Işığı bir gözlemci olarak tutmak, yapılması gerekeni yapmak ancak bunu ruhani farkındalığı yansıtacak şekilde yapmaktır. Zaman gerçekten “bu dünyada olup, bu dünyaya ait olmamayı” bütünüyle kucaklama zamanıdır. Üçüncü boyut zaman ve mekânda işlev gördüğü için, İlahi plan bir süreç olarak gelişmek zorundadır.

Haber ve medya kaynaklarında okuduğunuz veya duyduğunuz her şeyi kabul etmeyin. Çünkü buralardaki kişilerin kendileri de sıklıkla yanlış bilgilendirilebilir ve gerçek olmayan şeylerle çarptırılmış bilgileri aktarıyor olabilirler. Bu konularda her zaman sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verin, hatta bunu bazı “ruhani mesajlarla” ilgili olarak da yapın, bazıları en yüksek seviyeden gelmeyebilir, zira bir kanallık kanalın bilinci aracılığıyla akar.

Korku ve olumsuzluğu teşvik eden hiçbir şey Işığı yansıtmaz. Ancak, bir şeye andaki insan zihni seviyenizden mi tepki verdiğinizi, yoksa sezgisel yönlendirme mi aldığınızı anlamak için de tetikte olun. Bir kanallıkta duymak veya içinizde halletmek istemediğiniz bir şeyi gördüğünüzde kendini kandırmak da kolaydır.

Haberli olun, bilgiyi alın fakat iç yönlendirmeniz sizi katılımcı olmaya çağırmadığı sürece, bilgilendirildiğiniz konunun enerjisiyle kendinizi uyumlamayın. Bazıları kaosun bir parçası olmaya yönlendiriliyorlar, ancak onlar, tarafsız seviyede çalışmalarına izin veren bir bilince ulaşmışlardır ve durumlara Işık getirmektedirler. Bu zamanda ön safhada çalışan pek çok ışık işçisi olduğundan şüphe etmeyin fakat bu iş çoğunluğa uygun değildir. Bu konuda sezgilerinize güvenin.

Bugün mesajımız Güven hakkında. Üç boyutlu inanç sistemini yansıtan fikirler, kavramlar ve inançlara dayalı sıradan güven değil, daha yüksek güven, her zaman her yerde varolan, her zaman her şeyden güçlü, her zaman her şeyi bilen İlahinin olduğunuz gerçeklik olduğunu idrak ettiğiniz güven. Bu güven, Kaynak’ın niteliklerinin zaten bütünüyle içinizde bulunduğunu, ulaşılmış bilinç hali “gerçek” oldukça deneyimlenmeye ve ifade edilmeye hazır olduğunu anlayan güvendir. (Mor Alev: gerçek gerçekten bahsediyor, yani hepimiz sevgiyiz, yaratım gücümüz sonsuz, BİRiz.)

BİRlik gerçekliği anlaşılıp kabul edildikçe ve giderek daha fazla bireyin bilinci haline geldikçe, pek çok üç boyutlu yaratımlar eriyip kaybolacaktır çünkü bunları en başta yaratıma sokmuş olan enerji olmayacağı için onları besleyip devam ettiremeyecektir. Bu şimdi oluyor. Pek çok geçersiz inanç yapıları çökmeye başlıyor ve çok daha fazlası da gelecektir, bu da umudunu, güvenini, emniyetini kavramlara dayandıranlar için oldukça korkutucudur.

Geçmişte ne kadar işe yaramış olurlarsa olsunlar, hayatınızda bitmiş hissettiren her şeyin düşüp kaybolmasına izin verin. Ve bunu çevrenizdekilerin karşı çıkmalarına karşın yapın. Eğer “eski” hissettirmeye başladıysa, bir takım rahat yaşama yollarının kaybı olduğunda çok da yas tutmamaya çalışın. Aksine, her dış yaratımın altında bir ruhani fikir yattığı bilişinde memnun olun, çünkü hiçbir şeyden bir şey yaratamazsınız.

Sağlık, eğitim, hükümet, din, ilişkiler gibi üç boyutlu yaşamın pek çok parçasını oluşturup besleyen enerji çözülüp kaybolmaya başladığında, her zaman bilin ki, İlahi fikrin sadece düşük titreşimli formu/kavramı kaybolmaktadır, gerçeklik değil. İlahi Fikirler, kalıcı olarak İlahi Yasayla var olmaktadır ve izin verildiğinde her zaman yeni ve daha yüksek  titreşimli formda yeniden yaratıma girecektir.

Evrimleşme her zaman süregelen ve devam edecek bir süreçtir ancak bu zamanlar özellikle dev bir evrim adımını temsil etmektedir. Özü (bilinci) değiştikçe, her şey, tüm seviyelerde otomatikman değişir. Geri dönüşüm sadece daha yüksek formdaki atık tasfiyesidir, arabalar atların, basılmış kitaplar elle yazılanların yerine geçti. Tabiata saygı büyümekte ve insanlar daha önce kabul edilebilir olarak görülen şeylerin çoğunun ne kadar sevgisiz ve haksız olduğunun giderek daha fazla farkına varmakta.

Tek sebep Yaratan’dır ve dolayısıyla da tek etki olabilir.

Kendinize sorun; “Gerçekten her yerde her zaman varolan tek bir Yaratan’a mı inanıyorum, yoksa bilincimde pek çok tanrı mı var?”

Üç boyutlu inanç sistemi para tanrıları, güç, dini inanış, moda, fiziksel görünüm, iş hayatı, ilişki, aile, gelenek ve daha fazla pek çok şeyin tanrılarını teşvik etti. Bireyin mutluluk ve başarı için gerekli olduğunu varsaydığı her şey bir sahte tanrıya inancı temsil eder. Şimdiki “âtıl zamanları” bunu ciddiyetle düşünmeye kullanın.

Kişi BİR Yaratan’ın gerçeğini kabul ettiğine inanırken aynı zamanda bir ya da daha fazla üç boyutlu tanrıya tapınmaya devam edemez. Çok tanrılı antik inanış sistemleri, herkesin üzerinde gücü olan ve sıklıkla şiddetli yollardan memnun edilmesi gereken görünmez varlıklar ve yaratıklarla alakalıydı. Şimdi o antik tanrı resimlerinin yerine, kişisel tanrınız olmasına izin verdiklerinizi yerleştirin.

İçe dönmeye zaman ayırın ve dürüstlükle sorun; “Dış manzarada tapındığım şey nedir? Neyi bir tanrıya çevirdim? Ancak sahip olduğumda mutlu olabileceğim inancıyla neye hiç durmadan düşünce ve davranışlarımı adıyorum?” Dürüstlükle, içtenlikle, hiçbir yargılama olmadan inançlarınızı inceleyin, sevgililer. Bu dönemdeki durgun, boş zamanların amacı budur. İçeriye gidin ve hala daha gerçek, doğru, gerekli, değiştirilemez, önemli, vs. olarak tutma ihtimaliniz olan şeyleri keşfedin. Sonra da karar verin, o şeyi hala daha bilincinizin bir parçası yapmayı istiyor musunuz?

Asla kendini inceleme yolculuğunuzda öz-yargının müdahalesine izin vermeyin çünkü bu bir kutsal süreçtir, evrimleşmenin ihtiyaç duyulan bir parçasıdır. Yaşamlar boyunca sizlere değerinizi dış şeylere dayandırmanız, dış şeylere bağlı olmanız gerektiği öğretildi ve siz de bu öğretilerin doğruluğuna içtenlikle inandınız. Ancak, bu mesajları okuyan ve anlayan sizler, üç boyutlu öğretileri geçersiz kılan farkındalık seviyesine ulaştınız.

Üç boyutlu fikirlerin pek çoğu hizmetini yerine getirdi ve bazılarına hala daha hizmet etmektedir, ama siz daha derin bir farkındalığa geçiş yapmış olduğunuz için aynı şeyler size bir zamanlar olduğu gibi yaramayacaktır. Bir süre daha zihin tanıdık olduğu şeyi ifade edecektir – yargı ve eleştiri, korku ve olumsuzluk, hasretler ve arzular. Sadece eski programlamanın akışına izin verin, ne olduğunun farkında olarak ve ona güç vermeyerek. Bir kutsal kitap ifadesi vardır, der ki; “bırakın inançsızlar öfkeyle köpürsün.”

Eğer ben gerçekten Kaynak’la, ifade halindeki İlahi bilinçle BİR isem, o halde kendine yeterli, tam ve bütünüm. Peki, o zaman neden zaten olduğum şeyi dışımda arıyorum?

Sevgililer, siz çok, çok uzun zamandır bu yolculuktasınız ve şimdi yol ayrımına geldiniz. “Ben, pek çok hayat boyunca oldukça işe yaramış ve bazı başarılar ve mutluluk getirmiş olan bu eski yolda mı kalacağım, yoksa beni kendine çektiğini gördüğüm bu tanımadığım yolda şansımı mı deneyeceğim?”

Bu, dünya için korkutucu bir zaman. Geçmişte işe yarayan şeylerin artık işe yaramadığı ve her şeyin daha da kötüye gidermiş gibi göründüğü bir zaman. Şimdi yüzeye çıkan ve pek çoklarını şoke eden ağır enerji yaratımları her zaman vardı, iyi bir şekilde beslenip sürdürülüyordu ama çoğunluğun farkındalığının dışındaydılar ve farkında olanlar ise sıklıkla susturuldular.

Siz başarısız olmadınız, olamazsınız. Ruhanilikle ilgili, “ruhani” olabilmek için yapmanız ya da yapmamanız gerekenlerle ilgili tüm arda kalmış kavramları da bırakın gitsinler. Bunlar evrimleşme yolunuzda geçerli adımlardı ancak şimdi sadece salıvermeye hazır olduklarınızın parçalarını oluşturuyorlar. Siz ilerlediniz ve bir zamanlar uyanış süreciniz için büyük önem taşıyan eski araçlara da ihtiyacınız kalmadı.

Bu zamanları fiziksel, duygusal, zihinsel veya ruhani seviyede neyin başarı, neyin başarısızlık oluşturduğuyla alakalı hala tutmakta olabileceğiniz kavramları keşfetmeye ve salıvermeye kullanın. Yeteneklerinizi, gerçekliğinizi, becerilerinizi ve varlığınızın gerçeğini tanıyıp takdir edin. Ve keşfettiğiniz neyse kabul edin sevgililer. Kişinin yeteneklerini ve İlahi Işığını inkâr etmesi pek çoklarına öğretildiğinin aksine asla alçakgönüllülüğü temsil etmez, tam tersidir, bireyin BİR olan gerçek doğasının reddedilmesidir.

Bırakın. Bırakın. Salıverin. Ve müsaade edin, olduğunuz İlahi Bilinç kendini sizin aracılığınızla ve siz olarak ifade etsin. Buraya gelme sebebiniz bu zamanlardır, bu yüzden hayatınızın böyle büyük bir parçasını ruhani öğrenmeye, araştırmaya, gelişime ve farkındalığa adadınız. Dünyanın sizin Işığınıza ŞİMDİ ihtiyacı var ve siz de bunu yerine getirmek için bütün becerilere sahipsiniz.

Güvenin.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz.

25 Ekim 2020

Arkturuslulara ve kanallığı yapan Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2020 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2020 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

11 comments

 1. Bugünün bu anın şu anın kutsallığı kutluluğu duaları sesleri ışığı etkisi ile dolaysız Yaratandan alarak okumuşum.

  Şimdi gördüm kanallığı kanalı sizi. Teşekkür ederim. Sevgiler.

  Güven💜💜💜 Sadece Güven💜💜💜 Ya Emin💜💜💜 Sonsuz💜💜💜

  Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.

  Liked by 1 kişi

 2. Öylesine niyetim sesim duyulmuş kii….yüreğimden coşup taşan şükranla , buna cevap için aracı olan Arktruslu can parçalarimı şu an kucaklamak istedim..Keşke karşimda olsalardı..yada onları göruyor olsaydimm.Ve sevgili Yaradanım Rahman ve Rahim olan içimdeki sonsuz kaynağim..Lutfettin ve yine cevap verdin..üstelik tam da istediğim gibi “açık ve net”🙏💖💎💜Seni seviyorum..Beni seviyorum BİRi seviyorum…Bizi seviyorum….Tüm kalbimle Müsade ediyorum Olduğum İlahi Bilinc kendini BENim aracılığımla ifade etsin ve BİRe BÜTÜNe yansıtsın…Sevgiyle Işıkla.Aracı olan her ruha, her bilince, her dile, her ele sonsuz Şükranlarimı sunuyorum.İyi ki varlar..iyi ki varsıniz..İYİ Kİ VARIZ🙏💎💜💙💚💖🌍💎❤

  Liked by 2 people

 3. Çok anlamlı bir yol haritası.Gözlrim dolarak okudum.Çok huzurlu hissttim.Anlaşıldıgını bilmk önmli.Dolu Dolu TŞKKÜRLR ★♥★

  Liked by 1 kişi

  1. Sevgili Mor Alev💜, tam da su anda, bugun, simdi, paralel evrenler ile ilgili bir yazi gelir mi? 🙏

   Beğen

   1. Eski yazılara bakmanızı öneririm sevgili Birisi. Özellikle zaman çizelgeleriyle ilgili olanlara. Sevgiler

    Beğen

 4. 💛 🙏 Şükranlarımı sunuyorum Mor Alev 🙏 yine beni benden alan ( ya da Beni Bana getiren Biz i yaratan daha doğru tabir olur) Akturuslular mesajı… SONSUZ GÜVEN… 🙏 ✨

  Liked by 1 kişi

 5. Sevgili Mor Alev siz ışıklı yolu gösteriyorsunuz. Biz de o yoldayız ve sevgiyle ilerliyoruz.
  Teşekkür ediyorum.😊🙏🙏🙏💖💖💖

  Liked by 2 people

 6. Sevgili Mor Alev,

  Cok guclu, muhtesem bir mesajdi. Her kelimesi sanki kanalligi ben yapmisim gibiydi, Arkturuslulara oldum olasi cok yakin hissediyorum! Hatta “Arkturus” kelimesini ilk duydugum ani bile cok net hatirliyorum, kalbimde bisey pirpir etmisti, tuhaf bir heyecan hissetmistim. Onlari cok sevecegim hep belliydi.
  Bu mesajin her bir cumlesiyle estitresimde oldugum halde, ezbere bildigim bi sarkinin sozlerine bakar gibi tekrar tekrar okuyacagim. Iyi ki varlar, iyi ki sen ve blog varsiniz Mor Alev, bin kez tesekkurler, Namaskaram!

  Liked by 1 kişi

 7. Sorduğum soruya, böyle bir netlikle cevap verenlere şükran ve cevabı duymayı nasip edene hamd ile 🙏🌸

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.