Arkturus Grup Mesajı: Merhamet ve Sempati

This Moment - Kay KempSevgili Okuyucular, bir defa daha sizlere büyük sevgi ve saygıyla geliyoruz, özellikle pek çoklarının kaos ve görünürde kayıp yaşadığı bu zamanlarda – yeni bir dünya, yeni kolektif bilinç ve çok daha evrimleşmiş insanlar getiren doğum sancılarının yaşandığı dönemde.

Gördüğünüze bakarak korku veya şüpheye düşmeyin, aksine bilin ki insanlık çağlardır bilinçli olmasa da arzuladığı ve peşinde koştuğu evrimsel değişikliklerin oluşumunda oldukça fazla yol almıştır ve yola devam etmektedir.

Birey bir defa belli bir ruhani farkındalık seviyesine ulaştığında, asla enkarne olmaya zorlanmaz. Bu zamanda yeryüzünde olmayı kendiniz seçtiniz. Diğer pek çokları da bu dönemde burada olmak istedi ancak ışıkları yeryüzünün yükseliş sürecine yardımcı olabilecek seviyede olmadığı için gelemediler.

Bu mesajları okuyan ve anlayan sizler, örnekler ve öğretmenler olarak Işığa hizmet ediyorsunuz. Bu, sizlerin ruhani guru, kanal veya öğretmen olmanız anlamına gelmiyor, özellikle de bu unvanların sıradan sınırlı anlamları düşünülürse. Siz olağan günlük aktivitelerinizi yerine getirirken, her “şimdide” sessizce ve kimseye duyurmadan Gerçekle hizalanarak bütün bu şeyler ve çok daha fazlası haline geliyorsunuz.

Zıtlık/düalite ve ayrımcılıktan temelini alan üç boyutlu inanç sistemi, tanrılar, azizler ve hanedanlar yarattı. Çağlar boyu, bazı insanların ve gökyüzündeki belirsiz bir eril tanrının sizden daha iyi olduğu, onlara hayran olunması, hatta tapınılması gerektiği öğretildi ve öğretilmeye de devam ediyor.

Gerçekte, böyle etiketlemeler sadece ayrılığın yüzlerini temsil ederler, doğduğu aile veya deneyiminden dolayı bir kişinin diğer herkesten daha değerli, daha bilge, sevilebilir ve “kutsal” olduğuna, “insan tarafından karar verilmiş mukadderlik” kavramına olan inanç.

Bir “aziz” ruhaniliğe dair belli üç boyutlu kavramları yerine getirmiş bir insandan başkası değildir. İlan edilmiş azizlerin çoğu ruhani gerçeğe uyanmış değillerdi. (Mor Alev: Özellikle Katoliklikte üst düzey din görevlilerinin bir araya gelip uygun bulduklarını aziz ilan etmelerinden bahsediyor.) Eğer bir insan 7/24 stigmataya (Mor Alev: İsa’nın bedenindeki işkence izleri) veya belli bir Tanrı deneyimine odaklanıyor, onu düşünüyorsa, kolaylıkla o deneyimi kendisi için yaratacaktır, çünkü sizler yaratıcılarsınız.

İşte bu yüzden özgün, içten, güvenilir, hakiki olmak için ruhaniliğin nasıl görünmesi gerektiği konusundaki tüm kavramlar salıverilmelidir. Kişisel evrim sürecinizin kendiliğinden açılmasına izin verin, Yüksek Benliğin sizin için neyin doğru olduğunu bildiğine güvenin, belki de bu bir başkasının deneyiminden tamamen farklı olacaktır.

Büyük resimde üç boyutlu unvanların hiçbir anlamı yoktur çünkü bireysellik olsa da, tüm yaşamlar BİRe dahildir, BİRdedir ve BİR ve tek yaşam vardır. Bu demek değildir ki, layık olunan yerlerde onur ve saygı sunamayacaksınız, fakat bir azize, bir ünlü kişiye ya da üç boyutlu tanrı kavramına kendi ilahi tabiatına karşı gelerek tapınmak ve taklit etmeye çalışmak putperestliktir.

Çoğu ruh ünlü olma amacıyla veya kendilerini üç boyutlu standartlarla diğerlerinin gözünde değerli, sevilebilir, önemli kılacak şeylere ulaşmak için doğmaz. Ancak, doğan ruhların çoğunluğu, dünyanın daha ağır enerjilerine girerken amaçlarını unuturlar.

Bir kariyer peşinde koşmanın ya da şan ve şöhretle sonuçlanan bir aktivitenin ruhani olmayan bir tarafı yoktur. Sıklıkla kişi bir aktiviteye çekilir ve onu çok iyi yapar çünkü bunu başka hayatlarda da yapmıştır. Profesyonel mükemmeliyet veya bir çeşit ün, kişinin seçmiş olduğu Işık İşi için gerekli bir parça olabilir – kişinin ünlü, zengin veya fiziksel olarak güzel olup, aynı zamanda yüksek ruhani farkındalıktan yaşayabileceğini göstermenin bir yolu.

Herhangi bir şekilde ünlü olanlar veya otorite pozisyonlarında bulunanlar büyük sorumluluk taşırlar çünkü onları örnek alanlar vardır, takipçiler henüz kendi özgünlüklerinin farkında değillerdir ve sıklıkla onları taklit ederler. Herhangi bir hayat seçimine dair tek hata, seçimini sadece küçük benliğine hizmet için kullanmak ve içine dönüp bakmaktansa, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal onayı dışarıda aramaktır.

Bu zamanları ızdırap yerine kutlama zamanları yapın, çünkü hapishane duvarları yıkılıyor, içeridekileri uyandırırken zaten mükemmel olan bilinçlerinin gerçekliklerini deneyimlemelerine yol açıyor. Bu sırada eski düzen yöneticileri ise beyhude bir çabayla statükoyu korumak için tüm şartları zorluyorlar.

Biz merhametten ve onun nasıl her zaman en gerçek haliyle görülmediğinden konuşmak istiyoruz. Merhamet, belli olumsuz şekillerde davranmalarına zemin vermeden ve ezilmeden, kişileri anlayabilme, kabul edebilme ve koşulsuz sevebilme halidir. Pek çokları hala daha yanlışlıkla sevecen veya ruhani bir insan olmak için, bir diğerinin kendilerine fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak yaptıklarına izin vermek zorunda olduklarına inanıyorlar.

Merhamet asla bir durumu inkâr etmez. Fakat o durumun ötesini ve altında yatan bileşenleri de görür. Aynı zamanda kendisi ve diğer kişi için gerekli ve anlaşılabilir adımları da atmaktan çekinmez. Ne kadar iyi niyetli olursa olsun, gerçekle uyumlu bilince ulaşmamış birisine gerçekleri sunmaya çalışmak akıllıca değildir.

İşte bu yüzden, birinin inançlarını değiştirmeye çalışmak ya da buna zorlamak, her ne kadar doğru olursa olsun, egonun kendini aldatmasıdır – yani sadece ikna etmeye çalışanın doğru cevaplara sahip olduğu ve diğer herkesin yanıldığı düşüncesi.

İnançları değiştirmeye çalışmak çok çeşitli şekillerde zarar getirebilir. Suçluluk, yanlış inançlar ve bireyin kendi ruhani temelini kaybetmesine yol açabilir. (Sıklıkla ikna edilmeye çalışılan kişinin ruhani temeli sanılandan çok daha fazla evrimleşmiştir.) Evrimleşmekte olan her ruh en sonunda öyle bir bilinç seviyesine gelir ki, diğerlerinin inançları üzerlerindeki güçlerini kaybeder, kişi başkalarından dolayı kendini sorgulamayı veya şüphe etmeyi bırakır.

Merhamet, sempati gibi bir diğerinin düşük titreşimli enerjisi ile hizalanmaz. Profesyonel olarak tıp, psikoloji, hukuk, sosyal hizmet, vs. alanlarında çalışanlar için merhamet ve sempati arasındaki farkı anlamak çok önemlidir. Bu iş alanlarında çalışanlar her gün üzüntü, acı, sıkıntı ve kurban bilincinin ağır frekanslarına maruz kalırlar.

Diğerleriyle merhamet seviyesi  (“Acını tanıyorum”) yerine, sempati seviyesinden (“Acını hissediyorum”) çalıştığınızda diğer kişinin düşük titreşimli enerjisine uyum sağlarsınız ve bu da sizin enerjinizden diğer kişiye akışa yol açar. Sizi yorgun, bitkin kılar ve kişinin durumuna yardımcı yüksek seviyeli çözümler sağlamanıza engel olur.

Bu sizin profesyonel işiniz olmasa bile, pek çoğunuz artan şekillerde insanların size çekildiğini, size acılarını, sorunlarını ve hüzünlü hikayelerini açtıklarını görebilirsiniz. Bunun sebebi ise kişi ruhani açıdan evrimleştikçe, enerji alanlarının daha fazla Işık yaymasıdır. Herkes bilinçli ve bilinçsizce Işığı arar ve kendi Işığı az olanlar da sizinkine çekilir.

İşte bu yüzden, enerji seviyenizi yüksek tutmanız ve her zaman Işıkla aydınlatmanız önemlidir. Rehberlerinizden bununla ilgili yardım isteyebilirsiniz. Ağır enerjilere kaydığınızı hissettiğinizde durun, merkezlenin ve kendinizi altın/beyaz Işıkta imgeleyin. Düşük titreşimli enerji yüksek titreşimli enerjiye giremez fakat yüksek titreşimli enerji titreşimini düşürebilir.

Nerede olursanız olun, izin verin Işık İşiniz size gelsin. Onu aramaya ihtiyacınız yok. Bu, belki de sessizce ruhani tanınmaya ihtiyacı olan ve sizinle market kasasında sırasını bekleyen bir kişi gibi sıradan bir durum da olabilir. Bir öğretmen, sezgisel olarak birisiyle konuşmaya ihtiyaç duyan dertli bir öğrenciye yönelebilir. Bu, bildiğiniz ruhani gerçeği duymaya ve öğrenmeye açık bir dost veya akraba olabilir.

Merhamet kaynaklı yaşadığınızda, daha yüksek bir farkındalık seviyesinden yaşarsınız ki, eğer hazır ve açıklarsa diğerlerinin de enerjisini yükseltebilirsiniz. İşte gerçek şifa bu noktada gerçekleşir. Fakat kendini o yüksek farkındalık seviyesinde tutmak sizin değil, o kişinin sorumluluğudur. Sizin göreviniz asla bir başkasını sonsuza dek taşımak değildir, bu yanılgılı sevgi hissidir ve bu aslında sevgi değil, o kişilere her zaman yapmış olduklarına devam etmeleri için zemin vermek ve belki de onları seçmiş oldukları derslerden mahrum bırakmaktır.

Yeryüzü enerjisi giderek daha yüksek ve yoğun hale geldikçe, artan sayılarda insanın bir şekilde yardım için evde, işte, kalabalıkta, bir toplantıda, herhangi bir yerde yolu size çıkacak. İşte bundan dolayı bu zamanda yeryüzünde olmayı seçtiniz ve bu şekilde zıtlık ve ayrılık kavramları da gerçekte oldukları hiçliğe doğru çözülüp kaybolacaklar.

Yeryüzünde içinizden geldiği, yönlendiğiniz şekilde kendiniz olun, burada olun.

Bizler Arkturuslular grubuyuz.

20/10/2019

Marilyn Raffaele ve aracılık ettiği Arkturuslulara çok teşekkürler. (onenessofall.com)


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.


Telif Hakkı©2019 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2019 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

11 comments

 1. Günaydın Mor Alev, sabah gözümü açar açmaz mesajini mailde gördüm. Merhamet ve sempati! Tam şu ara okumaya çalıştığım kitapta kaldığım bölüm. Merhet,sevgi ve aidiyet kavramlarının tanimlanmasi…senin mailinin başlığına bakınca bu kelimeler nerden tanıdık diye düşündüm ilk önce… Eş zamanlı, eş titreşim,eş bilgi…adı her neyse…yıllardır bloğunu okuyorum. Çünkü ruh halime çok iyi geliyor,ben kendimde ne olup bittiğini tam olarak anlayamazken ne bana ne olduğunu en cok senin yazilarin hafifletecek anlamlandiriyor. Şu gunlerde o kadar çok rüya görüyorum ki mesela…ki normalde de çok görürüm ama bu ara o kadar çok ki ve işin tuhafı uyandığım anda hicbirsey yok… sıfır…sanki üstümden yüzlerce ton kalkmış gibi…sanki geçen yazdığın birlik odası vardı ya hani..herşey anda oluyor ,geçmiş ve gelecek diğer kapıların arkasında aslında degdigin gibi..sanki geceler boyunca odalar arası koşturuyor gibiyim. Yeni uyandim ama sanki 20 kg vermiş gibi hissediyorum. Bu kadar şeye rağmen sor mesela ne anladın? Ne oldu, nesin? Hiç bir fikrim yok…tek bildigin an’in farkındalığı ve herşeyin kesinlikle yolunda olduğu…☺️ Bir de bende hiç kibir yok sanırdım meğer öyle yerlere saklanmış ki ,öyle güzel saklamisim ki…şimdi şimdi fark ediyorum…rehberliğinde teşekkür ederim,var ol ✨

  Liked by 4 people

   1. bende de tuhaf şeyler oluyor..mesela asla uykuya geçmiyor beynım..hergun işe 2 saatlık uykuyla gidiyorum..uykuya dalsam da saat başı uyanıyorum..bunun haricinde eskisi gibi uyumayı unuttum..ayrıca ciddi bir karar vermek üzereyim ve bu karar yanlşmı dogrumu bilmiyorum ama sadece deneyimlemek istiyorum..artık değişmek istiyorum ve bu değişim güzel olumlu bana ve bütünün hayrına olsun dıye dua edıyorum…ve son zamanlardaki hissiyatım akan bir nehirde sürüklenen bir ağaç dalı gibiyim..kendimi izliyorum..nereye varıcak ,izliyorum….

    Liked by 1 kişi

  1. Kelimeperisi, yorumunuzun ruyalarla ilgili kismini okurken kendim yazmisim gibi hisettim 🙂 sadece bende son 3 gundur ruyalar cok net ve anlam bulmaya basladi. Bu blog altinda giderek daha cok kisinin kendi deneyimini paylastigini ve MorAlev mesajlarinin da yardimiyla bircok seyi anlamlamdirdigini gormek cok sevindirici ve daha da yukseltici olan, hic tanimadigimiz, 3b dusunusle hic bagimizin olmadigini zannettigimiz insanlarla benzer deneyim ve duygularin icinden gectigimizi gormek. Kocaman bir butunuz ve bu harika bir his ❤

   Liked by 3 people

 2. Bu mesajla ” Neden derdi olan beni buluyor? Neden insanlar bana sorun anlatiyor? Neden hep çözmem gereken bir şey varmış gibi hissediyorum ? Sürekli böyle yaşamak çok yorucu , Enerjimin çekildiğini hissediyorum, insanlardan bazen kaçmak istiyorum. Bu kadar zor olmamali , nereye gitsem tanimadigim en az iki kisi bir yardim talebiyle geliyor , neden ben ? ” gibi çoğunlukla kendime sordugum sorular ve söylemlerin esas sebebini de anlamiş bulunmaktayim. Teşekkür ederim. Mesleki anlamda da öğretmenlikten özel egitime oradan da psikolojiye en sonunda da bunlarin hepsini kullanacagim bir alana dogru icsel olarak çekilmemin bir sebebi var , sebepsiz bir şey mi var ? 🙂

  Liked by 4 people

 3. Sabah çay bahçesinde otururken yan masadaki kadınla çocuklarımız üzerinden sohbet etmeye başladık ve kadın bana bazı dertlerinden bahsetmeye başladı! Çocuklar, iş, yaşam gibi şeylerden konuşurken de benimle iletişimi kaybetmek istemediğini belirterek telefon numaralarımızı değiş tokuş ettik. Bu çok sık başıma geliyor. Serçeler bile gelip elimden ekmek yiyorlar 🙂 kendimi evrenle uyum içinde hissediyorum. Sevgili Mor Alev, blogunuzu dört seneden fazladır takip ediyorum. Ruhsal olarak bu seviyeye gelmemde faydanız o kadar çok ki! Teşekkür ederim. Diğer yorumlarda da bahsedilen takipçilerin deneyimlerini yorumlarda paylaşması çok hoşuma gidiyor. Herkese teşekkür ederim.

  Liked by 6 people

 4. sanırım Arkturus grubu ile aramda muhteşem bir telepati var. Artık sormuyorum da; düşünüyorum, yorum geliyor❤️❤️❤️minnetarım. Varlığınıza, aracı olanlara ve ‘nasip edene ‘ bin şükür , bin teşekkür 🙏 😊

  Liked by 1 kişi

 5. Size geçen gün sorduğum soruya okkalı bir cevap oldu bu yazı… Sevgiyle 💜

  Liked by 1 kişi

 6. merhaba, sizinle yaptığımız çalışmadan bu yana hayatımda inanılmaz açılımlar, gelişmeler birbirini izliyor… tekrar teşekkür ediyorum. bir de akturus grup mesajında farkettiğim bir şeye işaret etmek istedim: ingilizce “sympathy” sözcüğü bu yazıda, türkçede bizim “sempati” veya “duygudaşlık” dediğimiz anlamıyla değil, “acıma” anlamıyla kullanılıyor ve merhamet ile karşılaştırılıyor sanırım.

  sevgiler,
  melda

  Beğen

  1. Sevgili Melda, yaşadığınız gelişmelere çok sevindim! Daha da iyi haberlerinizi bekliyorum. Paylaştığınız için çok teşekkürler!
   Arkturuslular yazıda da okuduğunuz gibi sempatinin tanımını vermişler. Ve bu acımak değil. İngilizcede de kendini karşıdakinin yerine koyup onun hislerini hissederek anlamak yani üzülenle üzülmek, vs anlamında kullanılır. Acımak kelimesi ise ben yüksekteyim ve sen ise yaşadıklarından dolayı daha düşük enerjili bir konumdasın, ben sen olmadığıma seviniyorum ama sana da yardım etmek istiyorum diyen ancak yine de bir miktar kibir taşıyan bir anlam taşır. “Pity” veya “mercy” kelimeleri bunu anlatır ve acımaktır. Umarım yeterince açıklayıcı olabilmişimdir. İşaret ettiğiniz ve yanlış anlamalara engel olduğunuz için çok teşekkürler. Sevgilerimle

   Beğen

Yorumlar kapatıldı.