Arkturus Grup Mesajı: Meditasyon Gerçek BEN ile Uyumlanmaktır

Sanatçı: Eric Heller

Hoş Geldiniz, Sevgili Okuyucular.

Dünyanın değişim, karmaşa ve akıl karışıklığıyla olduğunu görmek herkes için çok kolay. Fakat buna karşın, bu meselelerle başa çıkmanın eski tanıdık yolları çok zor kayboluyor Geçmişin genel olarak kabul edilmiş çözümleri kolektif inanç sisteminde köklü bir şekilde kaldığı için, yeryüzünde yükselen bilinç karşısında başarısız olsalar da güç pozisyonundakilerin kararlarını etkilemeye devam ediyorlar.

Yeni ve yüksek frekanslar, ağır zıtlık ve ayrılık enerjileri için yaratılmış kalıplara uydurulamıyorlar. Yeryüzünün enerji frekansları yükseldikçe, hala daha eskiyle hizalanmış fikir ve inançlar, gelişmekte olan yeni inanç sistemine uyum sağlayamayacaklar. Bu uyum eksikliği ise sorunları çözmenin pek çok “denemiş ve doğru” yolunu sadece etkisiz kılacaktır çünkü onları geçmişte beslemiş olan öz (enerji) artık yoktur.

Bilincin formun özü olduğunu ve giderek daha fazla bireyin gelişmekte olan ruhani farkındalığının otomatikman hayatın tüm alanlarındaki her şeyin yeni ve yüksek formlarını getireceğini asla unutmayın. 

Hayatınızın mutlu bir dönemi olmuş olsa bile, yaşamınızda tamamlanmış veya bitmiş hissettiren bir şeyi yeniden yaratmanın cazibesini tanıyın ve ona kapılmayın. İç yönlendirmeniz bir şeyi bırakıp ilerleme vakti geldiğini söylediğinde onu cesaretle takip edin, çünkü sıklıkla bir şeyi yeniden yaratma veya sürdürme baskısı diğerlerinden gelir – arkadaşlar, aile ve hatta bazı gruplardan.

Geçmişin zaferleriyle yaşayan bazıları vardır, birtakım zaman ya da olayları kendileri ve diğerleri için tekrar yaşamaya ve yaşatmaya, gruplar, kulüpler ve dergilerle överek canlı tutmaya çalışırlar. Bu ifade sizinle her zaman kalacak geçmişin cesurluğunu ya da verimli deneyimlerini küçümseme anlamı taşımıyor, fakat geçmişte yaşamak geri adım atmaktır, sevgililer, her ne kadar bugünle karşılaştırınca görünüşte daha iyi olsalar bile.

Evrimleşme, her ruhun pek çok yaşamda iyi ve o kadar iyi olmayan deneyimlerle yaptığı süregelen bir yolculuktur ve en sonunda Birlik anlayışına uyanmaya hazır olunan noktaya gelinir. Ruhani evrimleşme, asla kontrol edilemez, durdurulamaz, insan düşüncesiyle yönetilemez, daha önceki deneyimler ne kadar iyi veya kötü görünürse görünsün.

Sürece karşı sabırlı olun sevgililer, çünkü yeni bir gecede oluşamaz. İnsan inanç sisteminde köklüce yerleşmiş olan şeyler, mevcut durumda rahat olanlarca direnç ve korkuyla karşılaştığından sadece aşamalarla çözülür. Kişisel durumları ne kadar acılı hale gelmiş olsa da, hala daha üç boyutlu fikir ya da inançlara bel bağlayan pek çok insan var. Bu, özellikle ilişkiler alanında yaşanmaktadır.

Artık uymayan araçlarla kendini ve diğerlerini sürekli şifalandırmaya, değiştirmeye ya da onarmaya çaba sarf etmek yerine geri çekilip seyirci olmanızı sağlayan bir ruhani hazır oluş alanına ulaştınız. Bu, bir başkasının acısını dindirmek için olağan metotları kullanmaya hiç yönlendirilmeyeceksiniz anlamına gelmiyor, ancak bunu yaparken BİR gerçekliğinde, hiçbir şeyin şifalanmaya, değişmeye veya onarılmaya ihtiyacı olmadığının farkında olacaksınız.

Pek çoklarınız Yaratan/Kaynak/Gerçek BEN’de bedenlenmiş tüm niteliklerin her zaman sizde de eksiksiz bir şekilde bulunduğu gerçeğini kabul ve entegre etmeye hazır olduğunuz ruhani seviyeye ya ulaştınız ya da ulaşmak üzeresiniz. İlahi nitelikleri (bütünlük, tamlık, sağlık, uyum, bolluk, zekâ, vs.) Benliği dışında aramak, üç boyutlu enerjiyi oluşturan zıtlık ve ayrılığı getiren iki güce inanmanın sonucudur.

Bu demek değildir ki, ciddi ruhani öğrenciler bir noktada onlara yardım edecek insani adımlar atmayacaklar. Bu, o adımların bir ruhani farkındalık ve sezgilere güvenle atılması ve ne zaman artık ihtiyaç duyulmadığını bilmektir.

Üç boyutlu inançlar, ritüeller ve kavramlardan doğmuş yaratımlar her zaman zıtlık ve ayrılık elementleri içerecektir ve sonuç olarak bazen başarılı bazen de başarısız olacaklardır. İşte bu yüzden sıklıkla verilen yoğun emek ve hayaller başarısız olur, çünkü temelini zıtlık ve ayrılıktan alan enerjilerle yaratılmışlardır, bu da farkındalığı olmayanlar için kullanılabilir tek şeydir.

İçinize döndüğünüzde ve SİZ gerçekliğinde bulunmanıza izin verdiğinizde, gerçek SİZin tamamına kapıyı açmış olursunuz. Kaynak’la olan birliğiniz, otomatikman Kaynak’ın olduğu her şeyle birliğinizi de oluşturur. Meditasyon “sakin, küçük sesin” sessizce dinlenmesidir, bunu “duyabilir” veya “duymayabilirsiniz”, çünkü meditasyonun hedefi bu değildir. Sözcükler yerine bir “biliş” gelebilir. Asıl önemli olan, bireyin BİRlik farkındalığında uyumlanma, dinleme ve dinlenme niyetidir.

Ona asla ihtiyacınızı ya da isteğinizi söylemek zorunda değilsiniz çünkü O SİZsiniz. Meditasyonu bir istek ve ihtiyaç listesi sunmak için kullanmak ayrılık bilincini işaret eder. Aradığınız her şey sizde zaten bütünüyle vardır çünkü O, SİZdir. İnsan kavramı siz değil, gerçek SİZ – bireyselleşmiş İlahi Bilinç.

Meditasyon bütünlüğünüzün farkındalığındaki sessiz bulunuş halidir ve kelimelere ya da düşüncelere ihtiyaç yoktur. Çok çeşitli düşünceler uçuşup gelecektir ancak onlara direnmeyin veya onlardan bir güç yaratmayın. Sadece BİRlikte bulunurken, odaklanmadan düşüncelerin süzülüp gitmesine müsaade edin.

Farkına vardığınız her gerçeği, zihinsel bilgi olmaktan bilinç halinizin bir parçası olmaya geçene kadar derinden düşünüp uygulayın. Kendi İlahi Benliğinizin gerçekliğinde her gün sessizce dinlenip uyumlanırken, günlük hayatın pek çok sıradan sorunu da hiç fark ettirmeden deneyiminizden otomatikman kaybolmaya başlayacaktır.

Bilinç formun özüdür, çünkü varolan tek şey Bilinçtir. O her zaman her yerdedir. Her bireyin bilinç hali, (bireyselleşmiş BİR İlahi Bilinç) hayatları ve deneyimleri olarak yaratıma girer. Eğer kişinin bilinci zıtlık ve ayrılık inançlarıyla doluysa, o zaman yaratacakları şey de bu olur. Sizler yaratıcılarsınız çünkü sizler insan deneyimi yaşayan Tanrı varlıklarsınız.

İdrak edilmiş gerçek varoluşundayken (zihinsel bilgi değil, bir kitaptaki sözcükler ya da tekrarlanmış mantra değil), gerçek olmayan şeyler bulunmaz, bulunamaz ve saf İlahi Bilincin özünü yansıtan formlar yaratır. 

Bu mesajlarla veya bir takım mistik Birlik öğretileriyle uyumda olanlarınız, meditasyonun gerçekte olduğu şey olmasına izin vermeye hazırsınız, hatta hazırdan da ötesiniz – Olduğunuz Gerçek BEN’le bilinçli uyumlama. Pek çoklarınız uzun zamandır gerçeği biliyor ve meditasyon yapıyorsunuz ancak kendinizi Ondan ayrı düşünmeye devam ediyor, meditasyon zamanınızı onu aramaya harcıyorsunuz. Bir nokta gelir ve herkes O Olmak için, zaten O OLDUĞUNU kabul etmelidir. 

Sıklıkla içe dönün, bir şey yaratmak, bir şeyi zorla oldurmak veya algılanabilir bir sonuç aramak için değil, sadece Onunla uyumlanmak için. Onun ne olduğunu anlamaya çalışmayın çünkü insan zihni Onu kavrama becerisine sahip değildir. Pek çokları bunu dener ve pek çokları da başardıklarını düşünebilirler, ancak Sınırsız olan, sınırlılar tarafından anlaşılamaz, dolayısıyla bunun için uğraşmayın. Siz hazır olduğunuzda O, Kendini size gösterecektir.

Meditasyon, size asla SİZde zaten tam olarak bulunmayan bir şey getiremez.  Her ciddi ruhani öğrenci için vakit geldi, zaten O olduğunuzu kabul etmenin ve meditasyonun sadece bu farkındalıkta bulunmak için ayrılan zaman olduğunu, ve bir noktada meditasyonun kalıcı bilinç haline dönüştüğü ve sadece yaşandığını kabul vakti. 

Bugünün durmak bilmeyen haberler ve insan görüşlerinin yaylım ateşinden geri çekilin. Bu bilgilenmeyin demek değildir, daha ziyade üç boyutlu dünyanın yanılsamalarını 7/24 seyretmeyi, dinlemeyi ve onlarla içli dışlı olmayı seçmiyorsunuz anlamına gelir. Bunu yapmak üç boyutlu dünyada olan her şeyden haberdar olmaya ve yorum yapmaya alışık olanlar için devasa bir adımdır. 

Dünyanın iyi ve kötüsüyle fiziksel, zihinsel ve ruhani olarak uyum halinde olduğunuzda, destekleyip sürdürecek hiçbir gerçek evrensel yasaya dayanmayan yanılsamalı inançların yaratımları olan görüntülere güç ve gerçeklik sunuyorsunuz. Bir şeyi güç yaptığınızda, ona madde verirsiniz çünkü formu oluşturan ve sürdüren enerjidir. Her duruma, inanca, hastalığa karşı başlatılmış her “savaş” daha fazlasını yaratır, azını değil.

Her görüntüyü altında yatan gerçekliğe tercüme etmeye başlayın. (Savaş — ayrılık inançlarıyla yanlış anlaşılmış birlik) Dış manzarayı gözlemleyin, inkâr etmeyin fakat Yaratan’ın kendini asla savaş, hastalık, acı, yokluk, vs. olarak ifade etmediği edemeyeceği idraki ile tercüme edin.

Kendi BENLİĞİNİZİN sonsuz zekasını bilgilendirmeye asla ihtiyacınız olmadığını anlayarak güvenin, rahatlayın ve izin verin. Çünkü Onunla olan bilinçli uyumunuz sizin için tamlık ve bütünlüğü temsil eden şekillerde dış ifade bulacaktır.

Sıklıkla içinize dönüp dinleyin ve dinlenin, bilin O her zaman bütünüyle SİZ olarak Kendinin bilincinde. 

Bizler Arkturuslular Grubuyuz

30 Mayıs 2021

Arkturuslulara ve Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


YEPYENi! 12 Nisan 2021’den itibaren “Sabian Hikayem”. Kendi gizeminizin kilidini açın. Kendinizi gerçekleştirin!

En son nöroplastisite yöntemleriyle HAYATINIZI AKIŞA AÇMAK, ALMA-VERME DENGESİNİ KURMAK, KISIR DÖNGÜLERE SON VERMEK ve BOLLUĞA EVET! demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2021 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.

Copyright © 2021 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

HİZMETLER

6 comments

 1. Akturuslu kardeşler Daha ne desin ki🌿 Sözün Bittiği Yer🐞 tüm ulaştıran dostlara teşekkürler💚

  Liked by 2 people

 2. Yillardir okuyorum hic bu kadar sasirmamistim. Dun gelmis aslinda mesaj ama ben bugun bu saatte , bugun olan bazi olaylar ustune okudum cunku su an musait oldum.Dun okusam okuyup gecicektim,su an tam olarak bana yazilmis.İnanilmaz gercekten

  Liked by 1 kişi

 3. Sevgili Mor Alev,
  Adim gibi biliyordum Arkturuslulardan mesaj geldigini! Gecen sene “bana bi isaret gonderin” dedigimde yazinin sonunda 31 mayis tarihini gormustum ve 31 mayis dogumgunum. Ustelik yaziyi baska bir tarihte yayinlamistin yani yazinin sonu tam olarak gonderdikleri bu apacik isaretle beni sok etmisti 🙂 simdi yine dogumgunumden ya 1 gun once ya 1 gun sonra o aralikta, gecen yorumlara yazdigim Tutkumla ilgili cevap atacaklarini biliyordum, tam da ona cevap olmus gercekten! 🥰

  Bu arada ben Hindistana vardim, yolculugum harika sekilde guvenli gecti, her sey yag gibi akti diyebilirim hatta 🥰 soyle bir ilginclik oldu 31 mayis 30.yasgunumdu, ozel bir sayi, her acidan donum noktasi yasamimda ve 1 haziranda ben hindistana gelmek icin yola ciktim; kalbimde -henuz fizikselde hic gormesem de- memleketim oldugunu bir sekilde bildigim yere geldim. 30 yasimi doldurmamin ilk gunu! Ve amaclarimi dusununce, tam da dogumgunumden 1 gun once Arkturuslulardan boyle bir mesaj gelmesi… Her bir kelimesi onunde saygiyla egildim. Basta sen olmak uzere,bu kanalligi bize ulastiran herseye sonsuz sukurler Mor Alev!

  Liked by 3 people

  1. Sevgili Meleklerile, hayat kitabınızda yeni bir bölüm açıldı. Umarım yolculuğunuz gibi rahat akar. Doğum gününüz kutlu olsun! Sevgilerle

   Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.