Arkturus Grup Mesajı: Teslimiyet, Teslimiyet, Teslimiyet

Hoş geldiniz, sevgili okurlar.

Buna direnmenize rağmen, bazılarınıza bir umudunu kaybetmişlik hissi geldi. Bu çok güçlü enerji dolu zamanlarda dış dünyada oldukça fazla olumsuzluk vurgulanıp büyürken, lütfen yükselen duyguları hissetmenizde bir sorun olmadığını bilin.

Onlara direnmeyin veya ortaya çıktıklarında kendinizi yargılamayın. Fakat sadece onları oldukları gerçek olarak tanıyın (kişisel değiller) ve salıverin. Bildiğinizi uygulamanız için bunlar mükemmel alıştırma araçları olabilirler.

Dış sahnede şahit olduklarınızın pek çoğu, çoğunluğun cahil kalmasından ve korkularının devamından kendine fayda sağlayan çoklu medya formları tarafından desteklenen yanılsamalı korku bilgilerine verilen üç boyutlu tepkilerdir.

Pek çok eski ve geçerliliği kalmamış program daha yüksek formlara dönüşmek üzere parçalanmaktadır ancak insan düşüncesine göre sanki her şey gerilemekte ve kötüleşmekte gibi görünmektedir. Olmakta olanları anlamayanlar, bunu gördüklerinde kendi bilinç seviyelerini yansıtacak şekilde tepki vermekteler, sıklıkla temelini zıtlık ve ayrılıktan alan tepkilerle.

Ruhani evrimleşme durdurulamaz. Dünyadaki hayatı çağlar boyu yöneten üç boyutlu inanç sistemi, kendi hiçliğine çözünüp kaybolmalıdır ki, daha yüksek bir gerçeklik yerine gelebilsin.

Bu, gerçeği arayanlarca her zaman bilinmekteydi ancak üçüncüden dördüncüye ve sonunda beşinci boyut enerjilere geçişin bu kadar çok kaos ve akıl karışıklığı ile dolu olabileceğini pek çokları beklemiyordu. Onlar ortalık karıştırıp sorun çıkaranlar olmadan mutlu ve huzurlu bir dünyaya yumuşak bir geçiş hayal ediyorlardı.

Kişisel veya küresel yükselişin nasıl görünmesi gerektiğine dair tutunmakta olduğunuz tüm kavramları bırakın gitsinler. İlahi planın gerçekleştiğine güvenin. Çünkü bu bir oluşum sürecidir ve o kadar güçlüdür ki, sadece onu beğenmeyenler var diye kesintiye uğramaz. Bireylerin fiziksel bedende kalırken daha yüksek boyutlu enerjilere geçişi daha önce hiç olmadı ve diğer boyuttakiler tarafından da bu süreç heyecanla gözlemlenmektedir.

Eğer birey hiçbir hazırlık olmadan yüksek titreşimli enerjiyle bir defada bütünüyle entegre olsaydı, ölürdü. Çünkü fiziksel sistemi bunu özümseyemezdi. İşte bundan dolayı, hücresel hafızadan ağır enerjilerin arındırıldığı ve aynı zamanda yüksek titreşimli enerjilerin entegre edildiği bir süreç yaşıyorsunuz. Bununla ilgili hız, zamanlama ve hazır olup olmamak ise bireyin yüksek benliği tarafından belirlenir. Dolayısıyla, asla kendi sürecinizi bir başkasıyla karşılaştırmayın.

Beşinci boyut enerjilerle bu yaşamlarında tam entegrasyona herkes hazır değil. Hatta buraya yapmaya geldiğini tam olarak yapmakta olabilirler ve hazır olmadıkları halde onları aydınlatma teşebbüsleri ise sadece müdahale ve engelleme olacaktır.

Bu sebepten, arkadaşları ve aileyi “uyandırma” ihtiyacını salıvermek çok önemlidir, bunun temeli onlara iyilik yaptığınıza dair yanılsamalı inançtır. Kimin “duyacak kulaklara” sahip olduğuna dair sezgilerinize her zaman güvenin ve böylece bildiklerinizi sevgiyle paylaşabilirsiniz. 

Nadiren de olsa, enerji ve gerçeğe yeni uyanmış birinin zihni daha yüksek ve farklı frekansların entegrasyonunu bir işgalci gelmiş gibi görebilir ve ona direnebilir. Bu da kişinin acı, olumsuzluklar ve sıklıkla korku deneyimlemesine yol açabilir. Zihin bu sürece alıştıkça, bu şeyler kendiliğinden azalır.

Teslimiyet, teslimiyet, teslimiyet, sevgililer. Teslimiyet için gerekli hazırlık seviyesine ulaştınız.

Teslimiyet güçsüzlük duygularıyla vazgeçme anlamı taşımaz. Fakat şifalandırma, değiştirme veya düzeltme teşebbüsleri olmadan her anı, her şimdiyi en yüksek ruhani farkındalığınızla yaşamayı seçmenizdir. O sadece kolay olduğunda değil, 7/24 gerçeğin yaşanmasını talep eder.

Teslimiyete geçiş için birey öncelikle teslimiyetin ne olduğunu anlamalıdır. Çünkü insan düşüncesine göre teslimiyet mantıksız gelir ve başarılı bir hayatın nasıl yaşanacağına dair üç boyutlu düşüncelere zıt görünür. Her birey BİR olan bilince ulaşırken, teslimiyet kişinin evrimleşme sürecinde atlanamaz bir adımdır.

Bu adım da, temelini güven ve inançtan alarak yaşamayı sağlar, tüm görünüşlerin altında yatana dair bir farkındalıkla. Bu mesajları okuyan ve eş-titreşen sizler teslimiyete hazırsınız, yoksa bu bilgiyle ilgilenmez ve hatta anlayamazdınız.

Siz hazırlıklarınızı pek çok hayatlar boyunca yaptınız. Çok farklı gerçekleri incelediniz, öğrendiniz ve uyguladınız ve iyi, kötü, felaket öğrenme deneyimleriniz oldu. Dergahlarda, manastırlarda, aşramlarda yaşadınız.

Savaşçılar oldunuz, barış getirenler oldunuz, erkek ve kadın, zengin ve fakir, zeki ve zeka yoksunu, sağlıklı ve hasta, mutlu ve perişan, özgür ve köle. Şimdi kim ve ne olduğunuzun gerçeğini kabul etmek ve sizin için geçersizleşmiş olan üç boyutlu standartlarla kendinizi yargılamayı durdurmak için gerekli niteliklere sahipsiniz.

Hayatlar boyu ve hatta şimdi bile, kısmetinizin dışarıda olduğu ve onu almak için elinizden geleni yapmanız gerektiği öğretildi. Metafiziksel öğretilerle bile nasıl bunu yapacağınız öğretildi. Hayatın her alanındaki “uzmanlara” seçimlerinizi belirleme gücü verildi, halbuki bu doğuştan gelen gücünüzü vermenizdir, çünkü her birey bir İlahi Varlıktır.

Herkes en nihayetinde Yaratan özünden, İlahi Bilinçten oluştuğuna ve bu nedenle Yaratan-huzuru, uyumu, bolluğu, emniyeti, bütünlüğü, sağlığı, zekasını oluşturan her şeyi zaten bünyesinde barındırdığına, gerçekliğinin her seviyede her zaman her yerde, sınırsız güçte ve her şeyi bilen olduğuna inanmalı ve güvenmelidir. Bu yolculuk sadece bu bilince ulaşmakla alakalıdır.

Yaratan’la bir olmayı öğrenirken, gidip de hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, “kendinin Tanrı olduğunu” veya “her şeyin bir illüzyon olduğunu ve sadece görmezden gelinmesi gerektiğini” ilan eden bazılarının düştüğü hataya siz de düşmeyin. Bu çok budalacadır çünkü gerçek ulaşılmış bilinç hali olmadan, bu sadece bilgi olarak kalır ve dış yaratıma giremez. Oraya ulaşmak ise evrimleşme sürecidir.

Gerçek, kişinin bilinci haline geldikçe, kişi Yaratan niteliklerini bireysel hayatında deneyimlemeye başlar. Bunlar her zaman bulunan niteliklerdir ancak insan düşüncesiyle ulaşılamamışlardır.

Hatırlayın, bilinç formun özüdür.

Örnek: İlahi Varlık olarak kendi bütünlüğünün bilincine ulaşmış bir tıp doktoru, bir tıbbi sorunun çözümünü sadece kendini farkındalığına hiçbir çaba olmadan sunduğunda bulacaktır. Zihin bilinci bireysel olarak tercüme  eder. Bu da demek oluyor ki, bir teknisyen birden bire yeni bir ameliyat fikrine sahip olmayacak, cerrah da arabasını nasıl tamir edeceği konusunda bilgi almayacaktır. (Özellikle sorup ihtiyacı olmadıkça)

BİRlik fikrine, sizden daha ruhani olanlar için iyi fikir olduğunu düşünerek uzaktan bakmaya devam etmek yerine, artık İlahiliğinizi kabul ve ilan etmenin zamanı gelmiştir. Kimse bir başkasından daha ruhani değildir. KİMSE. Aradaki fark ise, bunu kimileri biliyor, kimileri bilmiyor. Her şey Kaynağın kendini ifade etmesidir çünkü O varolan tek şeydir.

Sofuluk ruhanilik olarak düşünülmeye dönüşmüştür. İnsan ırkı zaten Kaynak’la bir olduğunu ve dini “patırtıya” ihtiyacı olmadığı anladıkça, dinlerin süslülüğü,  töre ve ayinleri azalacaktır. Bu şeylere ihtiyaç duymaya devam edenler de vardır, bunlar onların uyanışındaki ilk adımlardır, yani tamamen yok olmayacaklar ama çoğunluk için gerekli de olmayacaklardır.

Ne zaman bir zorluğun en yüksek farkındalık seviyenizden gelen gücünüzle üstesinden gelirseniz, bu çözüm hayatlarında tam olarak buna ihtiyaç duyabilecek diğerlerinin de ulaşabileceği kolektifin bir parçası haline gelir. Herkesin hareketleri ve düşünceleri otomatikman kolektif bilince katılır, çünkü gerçekte sadece BİR vardır. Kolektif giderek daha fazla gerçek ve Işıkla beslenirken, dış sahnede de daha yüksek formlar doğmaya başlar. Siz sıradan ama sevgiyle, ruhani farkındalık taşıyan davranış ve sözcüklerinizle kolektifi daha yükseklere taşıyorsunuz. Aslında işiniz, göreviniz, ışık işçiliği budur.

Buraya yapmaya geldiğiniz şeyi yapabilmeniz için bir dünya lideri veya guru olmaya ihtiyacınız yok. Bu sadece kendiniz ve diğerleriyle ilgili bildiğiniz gerçeği tüm durumlarda yaşamanızla alakalıdır. Ve siz bunu yaparken, daha fazla farkındalık gelişir, sizi de daha yüksek seviyelere açar. Gerçeği yaşamak bu zamanlarda zor. Korku ve öfke, geçmişte işe yaramış tanıdık çözümler ve düşüncelere dönmeyi oldukça cazibeli kılıyor. Ancak, bu kavramların pek çoğunu sürdürmüş olan enerji artık yoktur, bu da bu eski çözümleri işe yaramaz kılıyor.

Her geçen gün, artan miktarda ve daha yüksek Işık frekanslarını getiriyor. Onları hissedeceksiniz ama illüzyona tam olarak dalmış olanlar da hissedecek ve onlar da sıklıkla bir takım dış hareketlere yönelecekler. Herkesin içindeki Işığı tanıyın, özellikle sorun çıkaranlardaki Işığı.

Zihninizde dünyayı sarmalayan Işık alevlerini canlandırın, Kutsal Kalp Merkezinizden yeryüzünün tüm alemlerine Işık yollayın, kristal, mineral, bitki, hayvan, elemental, tabiat, ruh ve tüm insanlara.

Temelini bu seviyeden alarak yaşamak karmaşık olmak zorunda değil. Dağın tepesinde yalnız yaşayıp gece gündüz meditasyon yapmayı gerektirmiyor. Yine de az sayıdaki bazıları basitçe Işık tutmaya çağrılıyorlar.

Bu seviyeden yaşamak, hayatı yaşamayı, olmayı öğrenmek ve Yaratan, kendi ve tüm hayat formları hakkında idrak edilmiş en yüksek gerçeğe izin vermektir.

Siz sessiz, dikkatli, gözcülersiniz, gerçekliğe karşı illüzyon oyununa şahit olurken, gerçeği gözlemliyor ve onu korumak üzere nöbet tutuyorsunuz.

Siz hazırsınız.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz.

4 Ekim 2020

Arkturuslulara ve kanallığı yapan Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2020 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2020 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

11 comments

 1. ”Yaratan’la bir olmayı öğrenirken, gidip de hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, “kendinin Tanrı olduğunu” veya “her şeyin bir illüzyon olduğunu ve sadece görmezden gelinmesi gerektiğini” ilan eden bazılarının düştüğü hataya siz de düşmeyin.” Ben düşmüştüm. O kadar çok inanç var ki sizi yalnız olduğunuza inandırıp siz herşeyden üstünsünüz diyen. Ve tanrıcılık oynamak o kadar yorucu ki.Ama zor yoldan olsada öğrendim.Her Ruh eşit ve bu dünyada hiç kimse yalnız değiliz. Hep beraber yükseliyoruz ve her birimiz kollektifin yükselmesine yardım ederken tüm bilince hizmet ediyoruz.Kimsenin özgür iradesine bir müdahalemiz yok kimseninde bize olmadığı gibi. Bu hayata gelmeden önce bu hayatı seçtik şimdide başımıza gelenleri.Sizin bloğunuzu okumaya seçtiğim güne şükürler olsun .Umarım yazımda yanlış bi inanç yoktur. ışıkla ✨💫

  Liked by 5 people

 2. Her okuduğum Akturuslular mesajı kendimi çok iyi ve yakın hissettiriyor ❤️ teşekkür ederim Mor Alev

  Liked by 4 people

 3. Sevgili Arkturuslular özlemiştim ve gözüm yollardaydı.çok teşekkür ederim 🙏 ve sevgili moralev 💜 “ Ne zaman bir zorluğun en yüksek farkındalık seviyenizden gelen gücünüzle üstesinden gelirseniz, bu çözüm hayatlarında tam olarak buna ihtiyaç duyabilecek diğerlerinin de ulaşabileceği kolektifin bir parçası haline gelir.“

  Liked by 4 people

 4. arkadaşları ve aileyi “uyandırma” ihtiyacını salıvermek çok önemlidir, demişsiniz ya Aktruslular şu anda o haldeydim..annem ve eşimle sıkıntılı oldu bu süreç..ve bunda ısrar ettiğim için bir haftadır başım dönüyor…doktor tam teşhis bile vermedi..vertigo olabilir dediler…ama o kadar netim ki BEN demeye o kadar zor alışıyorum ki..o yüzden DENGE sorunum var ama daha iyiyim hergün…bilmiyorum aranızda başı dönen var mı..acaba 5D enerjilere uyum mu sağlayamıyorum…ama bıraktım SADECE TESLİMİYET içinde olacağım..ben değerliyim ve bedenim de çok değerli…resmen YARATIYORUZ ve sonuçalrını hemen görüyoruz….Mor Alev şu süreçteki rehberliğiniz nasıl değerli anlatamam….

  Liked by 3 people

 5. Kalbin (senelerdir) hissettiğini söze döken Arktrus rehberlerimize, selam olsun 🙏🌸🍀☺️ “ Ne zaman bir zorluğun en yüksek farkındalık seviyenizden gelen gücünüzle üstesinden gelirseniz, bu çözüm hayatlarında tam olarak buna ihtiyaç duyabilecek diğerlerinin de ulaşabileceği kolektifin bir parçası haline gelir.“

  Liked by 1 kişi

 6. yıllar önce izlediğim jim carreyin sil baştan filmini tekrar izledim ve hayatımın ne kadar güzel gittiğini hissettim kendimce çok yüksek bir ruh halindeydim çok sevdim bu hissi herşeyi anladığımı sanıyordum sanıyorum hani içine dalmadan dışarıdan izlerken tüm doğruları görme durumu tabi yine sözler verdim şuna buna ve şuna takılmıycam dingin olucam şuna şuna sinirlenmiycem …. sabah büyük ihtşmalle böyle olmayacak ama olsun ben hep bu şekilde ilerliyorum iki ileri bir geri ama ne çok değiştiğimi biliyorum. sonra bu yazıyı açtım ilk satırlarda bir dejavu hissi geldi dejavunun aslında yaşadığımız tüm farklı olasılıklar dünyasında bir gelişme yaşadığımız anda ki his olabileceğini ve tüm hayatlardan sonra en güçlü halimizle en doğru seçimleri yaptığımız son hayatı yaşayıp insan olmaktan başka bir mertebeye yükseleceğimizi düşündüm
  tabi bunlar 30 saniyelik bir andı anlatınca uzadı ve herbiri biryerden okuduğum izlediğim bişeyler olabilir veya olmayabilir de belki gerçek budur seviyorum hepimizi nedeni yokgibi görünse de acayip mutluyum şuan

  Liked by 1 kişi

 7. Sevgili MorAlev ve sevgili Arkturuslular, birkaç ay önce babamın vefatı ile okumaya başladım bu blogu ama üye olmaya bu yazı ile karar verdim çünkü kendi tecrübemi ve duygularımı burada paylaşmak istedim. Son 1 yıldır yoğun bakım süreçleri ile savaş verirken teslimiyete, kabullenişe ve karşılıklı şifalanmaya adım attım. Çok eskiden okuduğum bir yazıda tekamülün daimi yukarı çıkan doğrusal bir çizgi olmadığını sıçrayışlar ile gerçekleştiği belirtiliyordu. Bende de tam öyle oluyor. Sizlerde nasıl oluyor, paylaşır mısınız?
  Bugün okuduğum Arktulular’ın teslimiyet mesajında ise farklı bir uyanış yaşadım. Ben geçmişimi flashback’ler şeklinde hatırlıyorum, geçmiş yaşamlarımı….
  Ve 3D içindeki bu yaşamımda son birkaç aydır neden bir anda içimde duygu fırtınalarının estiğini, sessiz pıtır pıtır gözyaşlarımın aktığını, zihinden çıkıp kalpten bir yaşam sürmeye çalışırken savaş yerine teslimiyete geçmem gerektiğini bana yeniden açıklayan hatırlatan MorAlev ve sevgili Arkturuslulara teşekkür ederim. Sevgi ve ışıkla…

  Liked by 1 kişi

 8. Sevgili Mor Alev,

  Cok tesekkur ederim sonsuz kez tesekkur ederim! Arkturuslularla bizi kavusturan kanalimiza, bloga, sahsina ve bu bulusmayi mumkun kilan irili ufakli her seye!

  Gercegin sessiz sahidi olurken sabirin guzelligini tattigim bir gun gecirdim. Sabir deyince sanki istemedigimiz, kekremsi tadi olan bisey dusunurduk eskiden, cunku onu sabirsizlikla karistiriyorduk sanirim 🙂 Simdi sadece ve sadece tamamen huzurda beklemenin ve hakikatin gozunun icine bakmanin tadina variyorum. Bu deneyimim buyuk bir hediyeydi. zihnim tum gun “simply waiting” diye deneyimimi taniplayip durdu arada bir.

  Gercekten uyanmak, sevmek, akis, yasam enerjisi, hicbiri ama hicbiri her birinden once tahmin ettigime hic benzemiyor. Iyi ki de benzemiyor. Oyuzden artik gezegenimiz icin de hic endiselenmiyorum, onunla sadece sahip oldugum en kuvvetli seyi paylasiyorum sevgimi, varligimi ve sinirsiz irade gucumu. Gerisini Evrenin muhtesem kuvvetlerine birakalim ve sahit olmaya devam edelim diyorum!

  Ellerinden ve gozlerinden operim guzel Mor Alev.

  Liked by 3 people

 9. Arkturusluların ya da yüksek boyuttakilerin olanı anlamayan cahil diyeceğini hiç sanmıyorum, zaten yüksek frrekanstakilere göre ister istemez hepimiz cahiliz, o boyutta değiliz çünkü, yani bir takım kişisel gelişim yazıları okumuyor ya da ilgilenmiyor olmanın cehaletle ilgisi yok, ruhsal boyutta perde arkasında yaşananın tüm ruhlar bilincinde zaten. Dolayısıyla haber dinleyen ve dinlemeyen arasında ruhsal alemde bir fark yok. Bu yalnızca kendilerini geliştirmek isteyenlerin arkasına sığındığı bir ben üstünüm oyunu biraz, çünkü bu gezegende olduğumuza göre hepimiz ne ile ilgilenirsek ilgilenelim 3 aşağı 5 yukarı aynı enerjideyiz. Böyle bir algı tarzı yanılsamadan ibaret.

  Beğen

  1. Sevgili Umay, bu kelime hakaret olarak da kullanılıyor, öyle gördüyseniz haklısınız. Aslında cahillik, cehalet, cahil olmanın sözlük anlamı bilmemek, bilgisizlik, habersizlik ve önemsememektir. Yani burada küçümseme veya yermek yerine bir hal anlatılmıştır. Ben bu kelimeyi bilgisizlik olarak çevirseydim, belki öyle anlamayacaktınız fakat o zaman da anlamı eksik olacaktı. Umarım açıklayabilmişimdir. Sevgilerle

   Beğen

Yorumlar kapatıldı.