Arkturus Grup Mesajı: Gerçek Hizmet

Solara Aiana

Arkturus Grup mesajına hoş geldiniz sevgili okuyucular.

Evrimsel süreçte yeni bir evreye giriyorsunuz. Güncel “duraklama dönemi” pek çoklarının ilk defa hayatlarını derinden düşündükleri, sorgulayıp değerlendirdikleri ve işleri doğru şekillerde nasıl yapabileceklerini tarttıkları bir sessizlik sağladı. Her gün daha fazla insan, kendilerine hem hayatlarının hem de dünyanın, örneğin, iş hayatı, çiftçilik, din, sağlık, eğitim, çevre, politika gibi, farklı yönlerini dürüstçe inceleme izni veriyor.

Her zaman doğru ve uygun olduğu düşünülen pek çok şeyin etkisiz, verimsiz, geçersiz ve pek çoklarına da haksız olduğu, temelini çıkar düşüncelerinden aldığı ve statükodan faydalananların ise değişime direnç gösterdiği anlaşılıyor. Bu sessizlik dönemi aynı zamanda tabiat için de acısını çektiği süregelen kirlenme bombardımanına ve biyolojik bozulmaya bir ara verip soluklanma fırsatı yarattı.

Her şey plana uygun ilerliyor.  Gerçeğe çok daha yakın titreşen bir dünyayı umut ettiniz, duacısı oldunuz ve beklediniz. Bu dünya geliyor ancak bu, önünüzdeki yıllarda giderek gelişen bir süreç olacak çünkü üçüncü boyut zaman ve mekân dahilinde işlev görür.

Hayatın asla geçmişteki haline geri dönmeyeceğini bilin çünkü bilinç değişiyor ve defalarca söylemiş olduğumuz gibi dışarıdaki maddenin özü içeridekidir (bilinçtir). Her şeyin tam anlamıyla geçmişteki gibi olmasına emek ve enerji verme teşebbüsünde bulunmayın, bunun yerine aynı şeylerin yeni ve daha yüksek ifadelerine açık olun.

Değişime hazır olun ama bununla beraber sizi iyi hissettirmeyecek şeyler duymaya da hazır olun. Bazı bireylerin uzun süredir devam eden negatif aktiviteleri ile ilgili çok şey yüzeye çıkacak. Daha ağır enerjilerin ne olduğu ifşa edilmeli ki, tanınabilsinler. Korku, acı, sıkıntı ve anlaşmazlıklardan beslenen bir unsur vardır ki, beslenmeye devam etmek için korku ve uyumsuzluğu canlı tutacak kelimeler, aktiviteler ve yanılgılı bilgileri teşvik etmektedir.

Bu tip meselelerin farkına vardığınızda, bu bireylerin de yolunu kaybetmiş İlahi Varlıklar olduğunu tanıyarak onlara Işık yollayın. Kalplerini Sevgi enerjisine kapatmayı seçmiş ve aradıkları her şeyin zaten içlerinde eksiksiz bir şekilde barındığı gerçeğini fark etmemekte veya bununla ilgilenmemektedirler.

Bu tip bilgilere istemeden yakalanmak ve negatif aktiviteleri incelemeye, araştırmaya oldukça fazla zaman ve enerji harcamak çok kolaydır. Hepiniz bu çeşit meselelerle fazlasıyla içli dışlı olmanın getirdiği yoğun enerjilerin verdiği ağırlığı deneyimlediniz. Uyanmış bireyler olarak sizler, zıtlık ve ayrılığın ötesine geçmeye ve ulaşmış olduğunuz daha yüksek bilinç seviyelerinden kaynaklanan şekilde yaşamaya hazırsınız. Olumsuz inanç ve hareketlerin farkında ve bilgili olun ancak onları salıvererek Gerçekle uyumlanın.

Sevgi hareketleri dış manzarada da yer almaya başlıyor. Bu aktiviteler ruhani birlikten aksa da, genellikle iyilik, komşularına yardımcı olmak, ihtiyaç duyulduğunda elini uzatmak gibi hareketler olarak anlaşılmaktadır. Görünüşte alelade olan bu hareketler, ruhani BİRliğin üç boyutlu yorumlarıdır, nihayetinde çevreye hizmet etmenin KENDİNE hizmet olduğunu anlayan bilinç haline giden evrimsel adımlardır – Evrensel BİRliğe.

İnsanların arasında eski enerjide mümkün olmayan bir dostluk, yoldaşlık ve samimiyet hissi gelişmektedir çünkü herkes aynı sorunları deneyimlemektedir (BİRlik). Yolda yürüyüp geçerken bile bir yabancıya karşı hissettiğiniz ufak bir dostluk, yoldaşlık hissi, gerçekte BİRliğin sizden doğru ifade edilmesidir. Ancak herkes bunu anlamaya hazır değil veya gönüllü değiller. Ve tanıdık olanın kaybı ise onları, yanılsamalı güç hislerini destekleyen her şeyi korumaya ve sürdüremeye çalışırken korku ve şiddetle davranmalarına yol açıyor.

Sadece kendini düşünmemek, kolektif bilincin daha derin seviyelerine kadar işlemeye başladı. Fakat bencillikten uzak olmak, kişinin kendini daha “büyük” bir amaç için kurban etmesi anlamına geldiği ve ancak böylece ruhani olabileceği şeklinde yanlış anlaşılmış ve öğretilmiştir. Kişinin kendi benliğinin/BENliğinin diğerlerininkinden daha az değerli olduğuna inanarak yok sayması ve kurban etmesi, ayrılık bilincinin en önde gelen örneklerinden biridir.

Eğer kişi kendini denklemden çıkarırsa nasıl bir başkasına verecek şeyi olabilir? Sadece kendi gücünü bilen ve kabul eden, kendini ruhani bir varlık olarak bilen kişi gerçekten hizmet etme becerisine sahiptir. Kişinin kimliğini, ihtiyaçlarını, hayallerini kurban etmesinin ruhani olduğu düşüncesi, Yaratan’ın inkarıdır, çünkü Yaratan zaten her bireyin gerçek kimliğinde bulunmaz mı?

Asla başkaları tarafından bir şeyler yapmaya zorlanmanıza, itilmenize, tehdit edilmenize, kullanılmanıza, suçlu hissettirilmenize, öğretilmenize izin vermeyin. Bunu yaptığınızda otomatikman gücünüzü teslim ediyorsunuz. Hizmet, sevgi alanından akan bir özgür irade seçimi olmalıdır, daha güçlü veya talepkâr ya da daha ihtiyaçlı, özürlü veya bağımlı görünenlerin yararına kişiye zorla yaptırılan istenmeyen bir aktivite değil.

Pek çoklarının bilinçli olarak seçmediği veya istemediği bir hizmeti sunmaya saplanıp kalmış olduklarını görüyoruz. Bunun sonucunda, öfkeli, sönük, mutsuz veya çıkışı olmayan bir tuzağa düşmüş gibi hissedebilirler. Bu sevgililere söylemek isteriz, hayatta kaza yoktur. Her yaşam önceden rehberler yardımıyla planlanmıştır ve ruhani evrimleşme için gerekli görülen deneyimleri de kapsamaktadır.

Bu tip durumlar, genellikle karmik bir doğaya sahiptir ve kişinin pek çok hayatlar öncesine kadar uzanan eski bir enerji dengesizliğini düzeltmeye ruhani açıdan hazır olduğuna, bu hayatta hizmet aracılığıyla bütünlenebileceğine işaret ederler. Hizmete ihtiyaç duyan belki sabrı, alçak gönüllüğü, ihtiyaç halinde olmayı öğrenmeyi seçmiştir. Sıklıkla hizmeti veren ise bu dersle ilgili yardımcı olmaya gönüllü sevgili bir dosttur.

Bazen bireyler bu rollerin tam tersini eski yaşamlarda oynamış ve alma-verme dengesini öğrenmektedirler. Hizmet bazen ruhani açıdan hazır bireyin hazır olduğu deneyimleri tetikleme amacı taşır, kendi gücünü kabul etmeye, sevgiye, sabra, farkındalığa daha derinden dalabilmek için.

Ruhani görev, kendini kurban etmek  gibi geçersiz kalmış kavramların sevgi ve hizmet aktivitelerinize girmesine izin vermeyin. Toplu bilinç yeni farkındalık seviyelerine geçiş yaptıkça, tüm ihtiyaç sevilerinde diğerlerine hizmet etmek çok olağan ve normal hale gelecek, kanunlar tarafından desteklenecek ve basitçe yaşanan hayatın bir parçası olacak çünkü üç boyutlu enerjide var olmayan bir BİRlik hissi hâkim olacak.

Anlayın, siz gerçekte bir başkasına verecek hiçbir şeye sahip değilsiniz. Sevgi, enerji, takdir, şükran, hizmet, işbirliği, vs. sadece Yaratan’dır. Sadece Yaratan verebilir. Kendinin veya bir başkasının bu ruhani niteliklere kendi başına sahip olduğuna inanmak, ayrılığa ve Yaratan’dan ayrı olduğuna inançtır. Sadece Yaratan iyidir, sabırlıdır, sevecendir, dosttur, dürüsttür, yardımcıdır, vs.

İnsan iyinin ve insan kötünün ikisi de kişisel değildir, asla o kişi olamazlar, o kişiye ait değildirler. Var olan her şey, Yaratan’dır, Kaynak’tır – mükemmel, bütün, uyumlu, bolluk içinde, dışarıdan yardıma ihtiyacı olmayan, kendini sürdüren Bilinç.

Bundan dolayı, başka bir kişiden kabullenme, onay, dostluk, yoldaşlık, bağışlanma, yardım, vs. aramak ya da beklemek, o kişiden bu şeyler doğal akmadıkça boşunadır. Her zaman bu şeyleri Yaratan’dan bekleyin, içinizden bekleyin, ve onların sıklıkla hiç beklenmedik şekillerde yaratıma girmesine müsaade edin.

Gerçek bencillikten uzak oluş hali kişiyi sezgisel olarak kendi ihtiyaçlarını tanıma ve onurlandırmaya yönlendirir. Bununla beraber hizmetlerine gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığını ya da sadece talep edildiğini de anlamasına yardım eder. Bu, bir kişinin bir başkası için yaptıklarının asla kişisel sevgi, enerji, bolluk ve fikirlerinden gelmediğini anlamasını sağlar. Bunlar kişinin aracılık ettiği şeylerdir, içindeki Ezeli Kaynak’tan akar – asla kurumayan bir pınar gibi.

Güncel zamanlar, kişinin hayata nasıl devam edeceği konusunda daha fazla farkındalık, daha derin anlayış ve ciddi düşünce talep ediyor. “Hiç de istemeyerek artık bana uymayan aynı geçmişe geri mi döneceğim? Yoksa kalbime şarkı söyleten o şeyi takip etmek için yeterince cesarete sahip olacak mıyım?”

İşte burada korku sıçrayıp gelecek ve bildiğinize geri dönmenizi yoksa kısıtlama ve yokluk çekeceğinizi, ailenizin aç kalacağını, evsiz kalacağınızı söyleyecektir. Alışmış olduğunuza dönmenizde sorun yoktur ancak asla yaratıcılar olduğunuzu unutmamalısınız. Başkaları size ne derse desinler, umutsuz olduklarına veya asla gerçekleşemeyeceklerine inanarak hayallerinizi unutulmaya sevk etmeyin.

Hayallerinizin kalplerinizde sessizce ve gizlice gelişip olgunlaşmasına izin verin, ta ki onlar yeni dünyanız ve yeni kimliğinizde doğmaya hazır olana dek.

Siz yaratıcılarsınız, dünyanızı bilincinizin içeriğinden yaratıyorsunuz.

Bilincimde gerçek olarak tuttuğum şey nedir???

Bizler Arkturuslular Grubuyuz.

17 Mayıs 2020

Arkturuslulara ve kanallığı yapan Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.


Telif Hakkı©2020 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2020 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

6 comments

 1. Sevgili Mor Alev,

  Sana ve Arkturuslulara,kanalimiza gönülden tesekkur ederim. Yukselis’i senin ve tum kanalliklarin yoldasligiyla deneyimlemek oyle keyifli ki! Kendimi cok sansli adlediyorum.

  Sanirim, insanligin “Derin bir uykuda,cok kotu bir ruya gorduk,hepsi bu.” diyerek birbirine sefkat ve o sefkatten dogal olarak dogan hizmet,destek sundugu gunler pek yakinda. Hemen olmasa da,dusundugumuzden cabuk olacagini hissettim. Ve gecmis enerjinin korku imparatorlugu unutulup gidecek,bir daha tekrar etmemek uzere. Insan, evrenin ta kendisi, oyle degil mi? Bu yuzden de ise kendimizden basladik. Cok duyguluyum. Cok tesekkur ederim.

  Liked by 3 people

 2. Yaratanın isteğiyle bazı insanların kendini kurban etmesi gereken bir dönem oldu mu insanlık tarihinde merak ettim eğer olmadıysa pek çok bilgi hayal ürünüymüş diyebliriz

  Beğen

  1. Sevgili Figen, bu bir özgür irade gezegeni. Yani kurban olmak istersek, olabiliriz, istemezsek olmayız. Böyle düşünün. Yaratan kendi verdiği özgür iradeyi “bir dakika, bir hata olmuş” diye geri almayacaktır. Sevgilerimle

   Beğen

 3. Sevgili mor alev , Hatirlamaniz zor olabilir birkac ay öncesiydi, mor alev ailesinden bagimsiz grup kurmak hos olmaz düşüncesiyle mor alev grup kurma niyetini sizinle paylaşmıştım , sizde benim kendi adıma kuracak güçte olmamı özguvende olmamı söylemiştiniz .Bunun üzerine kırılarak sizinle duygularimi paylasmistim . Daha sonra yazilarinizi okusamda önceden sevincle yorum yaparken defalarca kendimi durdurdugumu farkettim . Taki bugun bu yoruma kadar . Hayatim dunyanizi degistirin yazinizdan sonra bambaska oldu ve hala devam ediyor . Çok teşekkür ediyorum. Sizi incitmek degildi niyetim . Mor alevi seviyorum …

  Liked by 1 kişi

 4. Sevgili Mor Alev Merhaba,
  Bu iletiyi kaçıncı okuyuşum bilmiyorum.Her seferinde bir ifadeyi yakalamışım. Şimdi bütünü kavradım ve gene göz yaşlarıyla okudum. Siz huzur, ahenk ve SEVGİ siniz.Sizinle olduğum için Yaradan’a teşekkür ediyorum. 🙏🙏🙏💓💓💓

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.