Ay Düğümleri, Oğlak-Yengeç Ekseni ve İnsanlığın Ruhu

 

Citrine Skies, an art print by Olivia Curry

Sevgili Bilge Baykuşlar,

Bu hafta sonu Kış Gündönümüyle birleşmiş çok güçlü bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay, aynı zamanda tutulma döneminin de başlangıcını işaret edecek. 2019’un enerjisi çok farklı olacak ve dostlar henüz bunu anlatacak kelimeleri bulmuş değilim! Yani o kadar değişik bir yıla giriş yapıyor olacağız. Bütün bunlar başlamadan özellikle kolektif karma-kader yolumuzu aydınlatan ve tutulmalarda büyük önem taşıyan ay düğümleri konusunda konuşmanın iyi olacağını düşünüyorum.

Ay Düğümleri, Tutulmalar ve Gelişim

Düğümler, ay düğümleri veya gezegen düğümleri, bu varlıkların yörüngelerinin ekliptik düzlemle çakıştığı noktalardır. Ekliptik ise güneşin “görünüşte” dünya çevresinde çizdiği yoldur. Yani düğümlerde gökyüzü varlıkları güneşle yani bu sistemin “Yüksek Benliği”, “İlahi Dizaynı”, “Kalbi” ile buluştuğu noktalardır.

Ay düğümleri tutulmaları yaratır. Her yıl iki tutulma dönemi yaşarız ve bu da dünyanın biraz çılgınlaşmış gibi göründüğü zamanlardır. Olaylar büyük çaplıdır, mecazi ya da gerçek krallar ve kraliçeler doğar veya ölür, bilimsel açılımlar ya da keşifler gerçekleşir, toplumlar birbirine girer veya tam tersi barışa karar verir.

Tutulmalar kolektif ve bireysel karmamızı yönetir. Karmayı sadece olumsuz olarak görenler için bir not, olumlu karmamız da çok güçlüdür. Tutulmalar, yolundan çıkmış şeyleri tekrar olması gereken yöne yerleştirir. Bu dönemde büyük kişisel kararlar da alırız, içimizden bizi çeken karşı konulamaz bir hareket arzusu gelir. Layık olduğumuzdan çok daha azını veren ilişkimizden, işimizden ayrılabiliriz, yepyeni bir iş ya da ilişki bize gözlerini kırpabilir, tutulma özellikle doğum haritamızda önemli noktaları aktive ediyorsa bitişler ve başlangıçlar yaşarız. Bu da genel olarak içimizde korku uyandırabilir, çünkü zihnimiz değişimden hiç hoşlanmaz!

Bir diğer şekilde anlatırsak, tutulmalar, ay düğümlerinin gücünü defalarca katlayarak hayata müdahale edip bizi olması gerekenden haberdar ettiği gökyüzü olaylarıdır. Evet, çok çeşitli hisler, düşünceler, sezgiler ve olaylarla haberdar oluruz ancak harekete geçmek bize kalmıştır. Kendimize rağmen değişmemekte direnebiliriz. Bu da geçerli bir seçenektir. İsterseniz temelleri zayıf, yıkılmakta olan kulenizde kalmakta ısrar edebilirsiniz, özgür iradeniz diğer her şeyin üzerindedir. Ancak, diğer herkes yola koyulup Kuzey Düğümünü takip ederken, siz yalnız, eski moda, geçerliğini yitirmiş hissedebilirsiniz. Ya da hep aynı şeyi yaptığınız için aynı sonuçları yaşamaktan bunalabilirsiniz. Boşa kürek çekiyormuş gibi hissetmek bu alanda çok mümkündür. İçinizde anlamlandıramadığınız bir boşluk oluşur.

Ay düğümleri bir yıldız haritasında, geçmişi ve geleceği, karma ve kaderi, geldiğimiz yeri ve nihai hedefimizi işaret eder. Ay düğümü ekseni bir yolculuktur, hayat yolumuz. Ne olursa olsun bir geçmişimiz vardır. O geçmiş, biyolojik DNA’dan, geçmiş yaşamlarımızdan, ebeveynlerimiz ve onların da atalarından, bulunduğumuz toplumun gelenek ve şartlanmalarından oluşur. Doğmayı seçtiğimiz an bütün bu saydıklarımız bizim için tanıdıktır. Karmadır. Otomatikleşmiş davranışlar, inançlar, tavırlar, dürtüler Güney ay düğümünden gelir. Güney ay düğümünün bulunduğu alan, hayatın sorgulanmadan akıp gittiği yerdir.  Güney ay düğümü “kötü” değildir, her enerji gibi olumlu veya olumsuz kullanılmış olabilir fakat burada işaret edilen şudur; insanın ya da toplumun oradaki işi tamamlanmıştır. O alanda yapılabilecek her şey yapılmıştır ve başka bir alana ilerlenmelidir. Ve biz de bir yerden diğerine geçiş yaparken bütün yükleri geride bırakıp yalnızca dersleri yanımıza alarak ilerleyebiliriz.

Bana en çok sorduğunuz şeylerden biri “hayat amacım ne?” sorusudur. Bunun astrolojik cevabı yıldız haritanızda yatar. Kuzey ay düğümünün bulunduğu ev ve burç, gelişimimizin en yüksek düzeyini temsil eder. (Ancak daha detaylı bir bakış için haritanızın tamamı incelenmelidir.)

İçinizdeki Gökyüzü kitabında Steven Forrest, Kuzey ay düğümünü şöyle anlatıyor: “Kuzey ay düğümü bir açıdan doğum haritasındaki en önemli noktadır. Her zaman Güney ay düğümünün hemen karşısında, geçmiş üzerine kesintisiz baskı yapan noktayı temsil eder. Eğer kendimize onu deneyimlemek için izin verirsek, tamamen yabancı ve egzotik bir gerçekliğe açılırız. Kırılma noktasına doğru esneriz. Zihinsel devrelerimiz korkuyla yanıp sönmektedir. İçimizde bir şey deneyimi reddetmektedir. Geçmiş ve geleceğin arasında kalan insanın bir seçim yapması gerekir. Büyümek için Kuzey ay düğümüne ihtiyacı vardır. Ama oraya ulaşabilmek için gerilmek, esnemek, belki yardım istemek ve mutlaka alçak gönüllü olmak gerekir. Ve her zaman diğer seçenek (Güney düğümünün rahatlık alanı) göz önünde durmakta ve kişiyi kolay yolu seçmek için tahrik etmektedir. ‘Bu güney ay düğümü dramlarını bir defa daha oyna. Güvenli hissettiğin yerde kal.’ demektedir. Eğer insan buna kanarsa yaşamının efendisi gibi görünebilir ama bir aptal gibi hissederek ölür.”

Sevgili Dostlar, oldukça sert sözler değil mi? Ama doğru! Ay düğümleri neyi neden yaptığımız ve neyi nasıl geliştirebileceğimiz yani nasıl daha neşe-keyif-coşkulu yaşayabileceğimiz konusunda çok şey söyler!

Güney Ay Düğümünü tamamen kötü olarak göremeyiz. Güneyde edinmiş olduğumuz beceri ve deneyimler hep yardımcıdır. Sadece Kuzey ay düğümüne odaklanamayız ve odaklanmamalıyız.  Ancak Güneydeki soruların cevabı her zaman Kuzeydedir. İlginç bir çelişki ise şudur: Sorun Güney düğümüdür, çözüm Kuzey düğümündedir ve çözümün sonucu ise yine Güneyde görülür.

Kolektif Bilinçte Ay Düğümleri

Biliyorsunuz, enerjiler katman katman çalışır. Bireysel ay düğümlerimiz önemlidir. Ama kolektifin etkisi altında olduğu ay düğümleri de bizi oldukça fazla etkiler. Toplumların ilerleme yollarını gösterir.

9 Mayıs 2017 – 6 Kasım 2018 tarihleri arasında kolektif ay düğümlerimiz Kova-Aslan eksenindeydi. Bir süre Kova’da kalıp mızmızlandık, rahatlık alanımız zihnimize kaçmak, orada çeşitli şeylerle ilgilenip gerçek hayatta bir türlü harekete geçmemekti. Ama çözüm ayağa kalkıp “ben de varım!” demek ve o fikirleri (Kova) şevkle ve gösterişle hayata geçirmekti (Aslan). Kalbini dinleyip bireyselleşmek (Aslan) ve birey olmazsa toplumun (Kova) da olmayacağını hatırlayarak hayat sahnesindeki rolümüzü artık oynamaktı. Bunu bazılarımız yaptı. Bazılarımız ise onlara sebepsiz gelen (ama tabii ki gerçek nedeni rahatlık alanını kaybetme korkusuyla ilerlemeyi reddetmek olan) bir boşluk hissettiler, direndiler ve daha da çok zihne kaçtılar.

Şimdi, yeni bir kolektif evrimleşme şansımız var. Güney düğümü Oğlak’ta, Kuzey ise Yengeç’te: Babadan anneye, ataerkilden anaerkile, devletten halka, kurumlardan yuvaya, erilden dişiye, dış dünyadan iç dünyaya, rekabetten şefkate geçiş.  Yani Oğlak sorunlarına çözümler annede, anaerkilde, halkta, yuvada, dişide, iç dünyada ve şefkatte!

Peki sorun nedir? Güvenlik! Emniyet! Rekabetin getirdiği tüketicilik! Mayıs 2020’ye kadar bu konularla meşgul olacağız.

Johfra Bosschart, Zodiac signs - CapricornHer iki burç da hayatta kalmak ve emniyetle ilgilidir. Yengeç bunu güvenli bir yuva yaratarak ve içerden doğru dayanıklılık oluşturarak yapar. Oğlak ise bu ihtiyacı dışarıda karşılar. Dış atılımlarla güvenlik duvarlarını örer. Statü uğruna emek verir, merdivenleri çıkmak için büyük çaba harcar, savaşır, yapılar kurar, baskı kurar, otorite sağlamaya çalışır, çalışır, çalışır… Ama bütün bunlar, Oğlak güney düğümüne pahalıya patlar, hep dışarıda çalıştığınızda içinizi ihmal etmişsinizdir. Hep babaya baktığınızda anne kaybolup gitmiştir. Hep işe baktığınızda yuva dağılabilir.

İşte insanlığın kolektif ruhu da bugün bu noktadadır. Dağ keçisi tepeye tırmanmıştır ama o tepede yapayalnızdır.  Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımamaktadır. Sürekli olarak bir hedeften diğerine odaklandığınızda, kim olduğunuzu da unutursunuz.

Dünyanın haline bir bakın. Dört bir yanımız Oğlak yapılarla çevrili. Bizi Oğlak yönetiyor. Ve bu sefer, bu geçişte kolektif karmamız olgunlaşıyor. Global ısınma, mülteciler, otoriterliğe dönüşen demokrasiler, işe yaramayan kurumlar, plastik dolu okyanuslar, global şirketler, borsalar, kur oynamaları, yakılan ormanlar, madenler, santraller, her fırsatta küçümsenen kadınlık, hala daha devam eden köle ticareti, manşetlerde okumayı kanıksadığımız skandallar… Oğlak karma hayatımızda. Dünyayı Oğlak’la tüketiyoruz. Ve yorgunuz! Bir şeyleri zorla başarmaya çalışmaktan yorgunuz. Bıktık. Çevremizi duvarlarla örmekten, sonra emin olamayıp bir daha duvar örmekten bıktık.  Peki biz, insanlık kimiz? Neden buradayız? Başaracağız, hayatta kalacağız derken, ne oldu bize?

Johfra Bosschart, Zodiac signs - cancerÇözüm, anne/çocuk enerjisinin ve Toprak Ananın şefkatli kucağına dönüştedir. Çocuksu masumiyete fırsat tanımak, iç ihtiyaçlarının farkına varmak ve hepsinden öteye, dişi enerjiye yaşama şansı vermek çok önemli olacaktır. Sezgiler ve duygular dinlemek için vardır, dalga geçmek için değil. Gözyaşları sadece kadınlar değil, erkekler için de büyük rahatlama ve arınma yoludur. Hepimizin sevgiye ihtiyacı var. Kabul edildiğini bilmeye ihtiyacı var. Dünyamızın sevgiye ihtiyacı var. Şifaya ihtiyacımız var. Yumuşak olmayı unuttuk. Bir çocuk gibi kalbimizi açmayı, güvenmeyi unuttuk. Ve şimdi, 2020 ortasına kadar dış güvenceler, yapılar, kurumlar, sözde emniyet sistemleri birer birer yıkılırken sığınacağımız tek yer olduğunu öğreneceğiz: Sevgiden kaynağını alan özgüven!

Ve Oğlak’ın tüketiciliğini üretime çevirirken, Yengeç çözümler geldiğinde onları önce tuhaf, işe yaramaz, akıl almaz bulabiliriz. Nasıl becerebiliriz diye kaygılanabiliriz. Bütün dünyada rekabet ve güvenlik tutkusundan kaynaklanan sorunlara kırılganlığımızı bir Yengeç gibi kabul ederek çözüm getirmemizin bizi daha da kırılgan kılacağını savunabiliriz. Ama o çözümler, o yeni teknolojiler, o yeni tedavi-şifa modaliteleri, o yeni barış planları, o yeni kurumsal yaklaşımlar yerini yeni dünyada alacaktır. Çünkü hayat oradadır, eski çözümlerde değil.

İnsanlığın çıkış yolu, şifası önümüzdeki bir buçuk yılda yan yürüyen, yumuşak karınlı, sessiz ama çok güçlü Yengeç’te. Oğlak sorunlarımızı Yengeç çözecek, yeni Oğlak yapılarda Yengeç imzası olacak.

Önümüzde fırtına gibi giriş yapacak olan bir yeni yıl var. Çok çabuk, Ocak ayı başında bu noktalar aktive olacak. Ay düğümlerinin Oğlak-Yengeç eksininde olmasının kendini devrim gibi hissettiren bir evrimleşmeye yol açacağına inanıyorum.

©Mor Alev 2018

Arkadaşlar, burada bir dipnot düşmek istiyorum: Ben astrolojiyi çok seven ve astrolojiyi güncel enerjileri anlamak üzere kullanan bir yazarım. Yazılarım astrolojiden yola çıkar ama sezgiseldir yani bir anlamda astroloji konulu yazılarımda yüksek benliğime kanallık yaptığım söylenebilir. Ben astrolog değilim. Lütfen benden kişisel yorum, doğum haritası, vs. istemeyiniz. Bana kişisel sorular sormayınız. Bunun için internette son derece deneyimli, olumlu ve yardıma hazır astroloji uzmanları var. Onlara yöneliniz. Çok teşekkürler.

Bu dönemde salıverme, arınma ve hayatınıza yeniden yön vermek konularında dönüşümünüzü hızlandırmak, ruhunuzun potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmek, Yüksek Benliğinizle daha yakın bir ilişki kurmak ve Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak için randevu almak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

Bu yazının 5846 numaralı Telif Hakları Kanunu uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi, üzerinde hak iddia edilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi davranışlar hakkında kanuni işlem yapılır. http://moralev.com

15 comments

 1. Ben üç yıl önce bir oğlak olarak duvarlarımı yıkmıştım. Hiç pişman olmadım. Fakat kendimi kısa bir süre sonra başka bir duvarın içinde buldum. Şimdi o duvarı yıkmak için gerekli adımı attım ama devamını getirebilecek miyim bilmiyorum. Artık güzel şeyler kendiliğinden olsun istiyorum zira kendimi mücadele etmekten yorgun düşmüş hissediyorum. Birileri de benim için birseyler yapsın istiyorum.

  Liked by 4 people

  1. bir an bu yorumu ben mi yazdım dedim:)) bir topraklan arkadaşım iyi geliyor… dün bende böyleydim sabah gittim toprağa bastım. şimdi daha iyi hissediyorum. Sevgiler…

   Liked by 3 people

  2. Ben de Yesim’in yorumunun altina imzami atiyorum. Yorgun ve bikkin hissediyorum. Ama 2019’dan cok umutluyum ve 2018’de yasadigimiz talihsizlikleri unutturacagina inaniyorum. Vee oyle de oldu. Amin.

   Liked by 1 kişi

  3. Bende beni yazmış tamda derken bir baktım yalnız değiliz 🙂 Ben kimsenin benim için birşeyler yapmayacağını kabullendim. Ne yaparsan kendinlesin destek tabiki var ama o beklediğimiz yardım yok diye düşünüyorum artık. Çok mu keskin çizgilerim oldu bilemiyorum ama bu düşünceye bana daha iyi geldi. Yalnış mıyım acaba Mor Alev? 2019 da duvarlarımız yıkarak dinleneceğimize inanıyorum. Sevgiler herkese

   Beğen

   1. Kendi değişiminizi siz yapacaksınız sevgili Beyza. O sırada bir sürü insan melek de, melek melek de size yardımcı olmak üzere etrafınızda toplanır. Ama önce siz niyeti ilan edip harekete geçmelisiniz. Sevgilerimle

    Beğen

  4. Aslında her şey “Tam teslimiyet “ modunu sevgiyle kabullenmek üzerine kurulu.. bence yani..

   Liked by 1 kişi

 2. Anlaşıldı artık herşeye tek başıma göğüs germeyeceğim. Derdimi sıkıntımı benden vazgeçseler de açık açık söyleyeceğim. çok yorgunum çünkü…

  Liked by 1 kişi

 3. Kalbe dönmemizi söyleyen mesajlar çok uzun süredir önce minik minik son zamanlarda ise güldür güldür yağıyor.Duyabilenlere ve kalbiyle bir olabilenlere ne mutlu 🙏 Daha çok bilinsin duyulsun dileklerimle ❤️ Yeni Yıl en yüksek hayrımıza hepimize güzellikler getirsin 🎆
  Şükranlarımla sevgili Mor 🌹

  Liked by 2 people

 4. Bugünlerde tam da “affedeceğim galiba” “seviyorum galiba ya” “olur öyle”diye düşünüp çok garibime gidiyorken böyle bir mesaj gelmesi beni çok mutlu etti. Yumuşuyorum noluyo bana diye sevinerek sormuştum. Ve aynen dediğiniz gibi iyide bu sorunları çözer mi ? diye de düşündüm ama kendimi daha iyi hissettirdiği de bir gerçek. Neden olmasın? Doğru yerden tepki vermeyi öğrendiğimizde neden işe yaramasın ❤

  Liked by 1 kişi

 5. Yine derin ohh çektim sayende MorAlev 🌷
  Bana hep duygusallığım,idealistliğim ve anaçlığım yüzünden eleştiri gelir çevremden ama birtürlü değişemedim umarım bir yengeç olarak bana da görevler gelsin koşar yaparım,bir de çok ağlıyorum bugünlerde hiçbir sebep olmaksızın,sonra da şükretme ayımızda ağladığımı farkedip niye böyle oluyor?diyorum..Çok şükür herşey için,hepinizi çok seviyorum💖♾

  Liked by 1 kişi

 6. Evet, haklı olabilirsiniz…Kendi yalantıma dönüp baktığımda hep ya çocuklarım bir zamanlar küçüktü diye ya tek başıma yapabilir miyim , korkular ce güven ihtitacı vb çeşitli sığındığımı ve kendimi korumaya çalıştığımı sandığım örgünün içerisinde limdi dışarıdan baktığımda ben aslında kendi fasit dairemi oluşturmuşum ve buradan çıkıp kendimi kurtarmalıyım diye düşüneli, bazı meditasyon ve enerji çalışmalarına katılmamla aklım başıma geldi bununla beraber kapının eşiğine kadar geldim adım da attım hatta iş şimdi kangren olan bacağı kesip atmaya geldi… peki niye mi bekliyorum? Söyleyeceklerimi söyledim , O ( resmî olarak kayıtlı eş ) davransın diye bekliyorum… O da harekete geçmiyor . Niyeyse.
  Bu ay düğümünü geçmeliyim… Ve yine tam da zamanında gördüm bu mesajı.aslında her daim bana bir şeyler fısıldayan meleklerimin sesini mi iyi duyamadımki… seslerinizi dahs bet duymama yardımcı olur musunuz ? Teşekkürler…
  Cesaret ETmeliyim haydi Tutku !

  Beğen

  1. Sevgili Tutku, iç sesinizi daha kolay duymanız, yüksek benlik ve meleklerle daha anlaşılır bağlantılar yaşamanız için blogda sayısız yöntem verdim. Meditasyon bunlardan en önemlisidir. geçen gün Konsey de bu konuda mesaj verdi. Lütfen o yöntemlere bir göz atınız. Sevgiler

   Beğen

 7. Kuzey ay düğümü yengeç olarak doğmuş biriyim. Ve muhteşem bir armağanla kad döngüsü kutluyor olacağım. Minik bir rehber olan oğlum doğduğunda hem kendi ay düğümü döngüm hem de onunla düğümlerimiz kavuşarak gelmiş olacak❣️o bir balina ve karnımda sürekli guluk guluk yaparak şefkatle çağıldıyor 🌞

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.