Arkturus Grup Mesajı: Her Şey Ruhanidir

Anime sceneSevgili Okuyucular,

Yeni Dünya’ya hoş geldiniz. Ve siz de diyorsunuz ki, “Yeni Dünya? Yeni Dünya nerede?” Aydınlanmış fikirler ve onları takip eden değişiklikler öncelikle bireysel farkındalığa giriş yapmalı ve entegre olmalıdır ki, ardından dışarıda yaratıma girebilen bilinç hali olabilsinler. Pek çokların kaosu gözlemleyip hiçbir şey olmadığına inanarak cesaretlerini kaybetmelerinin nedeni bunu anlamamaktır.

Entegrasyon süreci bir süredir bireysel ve global seviyelerde gerçekleşmekteydi ve şimdi dışa doğru yaratıma girmeye başlıyor. Hatırlayın, ifade edilmemiş bilinç yoktur. Yükseliş birdenbire her şeyin farklı olduğu ani bir flaş değildir. Bu, çok iyi hazırlanmış bazı kişiler için seyrek de olsa gerçekleşebilir, ancak genel evrimleşme bir süreçtir, şu anda tam ortasında olduğunuz bir süreç.

Üçüncü boyut çizgisel zamanda çalışır ve bundan dolayı kolektif bilinç aydınlandıkça olaylar birbirini takip eder şekilde oluşmaktadır. Her gün daha fazla kişi uyanıyor ve müşterekçe kabul edilmiş çoğu inancın geçersiz ve yanlış olduğunu tanıyor. Bu da yeniyi getirecektir. Sevgililer, tüm zamanlarda her şeyin tam da bulunması gereken yerde olduğuna güvenin. Göreviniz, içinizde gerçeğin Işığını tutmak ve görünüşte ne olursa olsun dışarıda da Işığı görmektir.

Bir defa daha Sevgi üzerine konuşmayı arzuluyoruz. Başka mesajlarda da sevgi ve onun çok çeşitli hallerinden konuşmuştuk ancak bu konu tekrarlamaya layıktır çünkü sevgi, her şeyi BİR arada tutan temel gerçekliktir.

Tüm zamanlar boyunca küresel veya kişisel olarak deneyimlenen her uyuşmazlık, ihtilaf ve uyumsuzluk ayrı olma inancının ifadesidir, KENDİNDEN, Yaratan’dan, diğerlerinden, hayvanlardan, bitkilerden ve tüm yaşam formlarından ayrı olduğuna inanç. Uyanmamış zihinlerde tutulan bir kavram olması dışında, ne şimdi, ne geçmişte BİR olandan ayrılık yaşanmıştır, ne de bu mümkündür.

Sadece bir hammadde, bir kanun, bir gerçeklik ve bir Kaynak vardır. Bütün şeyler ondan oluşmuştur. O, her zaman her yerde var olan, her şeye kadir, her şeyi bilen İlahi Bilinçtir. Hiçbir şeyden, bir şey yaratamazsınız. Bireylerin bunu nasıl yorumladığı ise kendi farkındalık seviyelerine ve kişisel inanç sistemlerine dayanır, ki o inanç sistemi de hayat deneyimleri olarak yaratıma girecektir.

Diyebilirsiniz ki, “Evet, ama çok evrimleşmiş olan ancak acı dolu ve yıkıcı deneyimler yaşayanlara ne oluyor?” Bu sevgililer, tam da oldukları yeri seçmişlerdir- öğreniyorlar, gelişiyorlar, eski programlamaları salıveriyorlar, ruh kontratlarını onurlandırıyorlar ve bir sonraki daha yüksek seviyedeki farkındalıkları için her şeyi ince ayardan geçiriyorlar.

Şu anda yeryüzüne akan çok güçlü Işık enerjilerinden dolayı, pek çok evrimleşmiş ruh yeryüzüne gelmeyi ve bu dönemi kendilerine ait “arta kalmış tüm eski şeyleri toparlayıp bitirmek” üzere kullanmayı seçmişlerdir. Bu deneyimler insan gözlerine bir dizi hatalar ve yanlışlar olarak görünebilir. Asla bir başkasının yaşam deneyimlerini yargılamayın, çünkü çoğu kendilerinden bile saklı kılık değiştirmiş meleklerdir.

Bütün yaşam formlarını birbirine bağlayan bir enerji vardır, çünkü gerçekte hepsi sadece BİR’in bireysel ifadeleridir. Bu bağlayıcı enerjiye SEVGİ denir. Ancak, zıtlık/düalite ve ayrılık inançlarıyla iç içe evrimleşmemiş bilinç durumundan doğru yorumlandığında, yaratımlar savaş, tecavüz, suistimal vs. olarak görünür.

Pek çokları “Buna Yaratan nasıl izin verebilir?” diye sormaya devam ediyorlar. Yaratan bu şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyor, bunlar sadece uyanmamışların hipnotize edilmiş şartlandırılmış zihinlerinde varoluyorlar. Eğer bu şeyler (hastalık, savaş, diğerlerine ve hayvanlara karşı şiddet) İlahi Zihin tarafından kucaklansaydı, sonsuza dek İlahi Kanun tarafından oldukları yeri korurlardı.

Dünyada gördüğünüz negatif durumlar, kolektif cehaletin yaratımlarıdır ve gerçekliğin, gerçek olanın, BİRliğin yanılgılı tercümeleridir. SİZLER YARATICILARSINIZ. Gerçeğin ciddi öğrencilerinin hepsinin, kendileri ve diğerleri hakkında taşıdıkları yargı, eleştiri ve ayrılık düşüncelerine karşı uyanık olmalarının vakti gelmiştir. Bilin ki, bu gelişigüzel düşünceler her zaman gayrişahsidir, üç boyutlu genel bilinçte bulunarak ortalıkta uçuşurlar, ta ki siz o düşüncelere kişisel olarak sahip çıkana kadar.

Düşünme sürecinizde hiç durmadan sağanak gibi gelen bu düşünceleri bir araç haline getirin ve hala daha tutmakta olduğunuz yanılgılı inanç ve kavramları göstermesi için kullanın. Enerji her zaman kendine benzer enerjiyle uyumlanmak ister. Tekrarlayan düşünceler sadece her zaman yaptıklarını yapıyorlar ve benzer enerjiye çekilip onunla uyumlanıyorlar.

Örnek: Hayatlar boyu hastalık ve rahatsızlık deneyimlemiş bir kişi, otomatikman kendine hastalıkla ilgili enerjiler çekecektir – güncel bilgiler, semptomlar, vs.  Evrensel insanlık bilincinde hastalık ve rahatsızlıkla ilgili yüzen ne enerji varsa bu eski programlamayı arındırana kadar otomatikman kişiye çekilecektir. Bu kişi hepsini kabul etmeyecektir ancak enerji uyumu devam ettikçe cazibe ve çekim devam eder. Bu, bireylerin taşıdığı her çeşit enerji için doğrudur.

Yargı ve eleştiri hakkında daha çok farkında olmak, diğerlerinin olumsuz/zarar veren/fena davranışlarını kabul etmek, göz yummak veya bağışlamak demek değildir. Bizim bundan ziyade anlatmak istediğimiz, nasıl yansıtırlarsa yansıtsınlar o davranışları yapanların gerçek kimliğini sessizce tanıyan bir bilinç halidir. Bu öyle bir bilinç halidir ki, diğerinin cehaleti, tehditleri, yaygarası ve hatta şiddetinin bile ardında tanınmayı isteyen bir İlahi Bilinç olduğunu bilebilir.

Kendinizi bu bilme halinin dışında bırakmamanız çok önemlidir. Işığın güçlü enerjileri küresel sorunları yüzeye çıkarıp ifşa ederken, kişisel sorunları da açığa çıkarıyorlar. Bu da, gerçeğin ciddi öğrencilerinden pek çoğunun geçmişin hareketlerini yeni farkındalıklarıyla inceledikçe pişmanlık, vicdan azabı ve suçluluk hisleri deneyimlemelerine yol açıyor. Kendinizi BİRliğin dışında bırakmanız, sizleri zıtlık/düalite bilincine kilitleyecektir. Geçmişin hareket ve davranışlardan asla saklanmaya çalışmayın, onları inkâr etmeyin veya onlara direnmeyin, fakat bunları öğrenme sürecinizin gerekli parçaları olarak tanıyın.

Bir takım geçmiş davranış ya da kelimelerinizden dolayı şimdi iç yönlendirmeniz bir takım sevgi davranışlarına sizi sevk ediyorsa, bu adımları atın. Ancak bu mümkün değilse, ilgili diğer kişiyi (kişileri) sevgiyle kutsayın ve hem kendinizi hem de onları bağışlayın ve sonra da artık geriye dönmeyin, ilerleyin. (Mor Alev: Arkadaşlar, gerçek bağışlama budur. Kişinin ve kendi içindeki ışığı tanımak ve salıvermek.)

Evrimleşmenin bir boğuşma ve mücadele olduğu, sürekli beğenmediğiniz ya da “ruhani” olmadığını düşündüğünüz farklı yönlerinizin üstesinden gelmek ya da direnmek zorunda olduğunuz fikrini bırakın. Egoyu ezerek öldürme girişimleri eski dini programlamayı temsil eder, ki bu programlamaya göre bazı şeyler ruhani, bazıları ise ruhani olmanın dışında görülürdü. Her şey ruhanidir, çünkü başka hiçbir şey yoktur. Onları ayrı olarak yargılayan tek şey kısıtlanmış farkındalıktır.

İç işinizi yaparken, kendinizin ve sizden başka herkesin aslında kim olduğu gerçeğini tanımanız ve kabul etmeniz, eski bilinciniz tarafından yaratılmış gölgeler otomatikman, bilinçli emek sarf etmeden çözülüp gidecektir. Çünkü aslında onları yerinde tutan tek gerçeklik sizin bilgisizce onları miras almış ve beslemiş olmanızdır.

Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhani gölge parçalarınızı sevecen bir kucaklama ve sevgide bir araya getirin. Bir defa bunu mücadele veya direnç olmadan yapabildiğinizde, kendinden nefret ederek acı çekenlerin de sizin öz-kabullenme ve sevgi enerjilerinize çekildiklerini göreceksiniz. Sadece anlayışlı kelimeler sunmak yerine kazanmış olduğunuz bilinç halinin Işığını sunmak üzere hazır olacaksınız.

Yeryüzü bir özgür irade gezegeni olduğu için, herkes gerçeği istedikleri ya da ihtiyaçları olduğu kadar uzun süre görmezden gelebilir. Üç boyutlu enerjide evrimleşmek deneyimler aracılığıyla öğrenmekle ilgilidir. Ve daha fazlasına hazır olmadan önce pek çok deneyime ihtiyaç duyan oldukça fazla insan bulunmakta. İşte bundan dolayı üçüncü boyutta kanunlar, kurallar ve hapishaneler vardır. Bu şeyler yüksek boyutlarda bulunmamaktadır.

Böyle işlerde çalışan evrimleşmiş bireyler (polis, askeri güçler, hukukçular ve liderler) ne yapılması gerekiyorsa yapabilirler fakat eğer yaygın kabul görmüş ayrılık inançları yerine, sessizce ve göstermeden BİRlik (Sevgi) seviyesinden çalışırlarsa, durumların ilgili tüm varlıkların en yüksek hayrına sonuçlandığını da keşfedecekler.

Uyanmış ve ruhani evrimleşmesinde ilerlemiş bireyler kendi gerçeklerini konuşmaktan ya da sezgisel olarak yönlendirildiklerinde gerekli harekete geçmekten korkmazlar. Koşulsuz sevgide yaşamak asla bir başkasının paspası olmak anlamına gelmez, çünkü böyle bir şey aslında öz-sevginin yokluğunu gösterir. Aksine, kendi iç gücüne sahip çıkmış, dişi ve eril yönlerini birleştirmiş bir kişi, adım atmaktan ve sevgi pozisyonundan doğru sezgisel olarak bildiği gerçeklerin arkasında durmaktan korkmaz.

Koşulsuz sevgi üç boyutlu düşüncede hala daha oldukça canlı ve geçerli görünen sevgi kavramlarından çok farklıdır. Koşulsuz sevgiden doğru yaşamak seyrek de olsa, bir başkasını sürekli olarak kendi yaratımlarından kurtarmak yerine, onun hata yapmasına, başarısız olmasına izin vermek şeklini alır. Yeryüzü bir deneyim okuludur ve bu okulda uyanmış olanlar ise gözlemci haline gelmişlerdir, sevgiyle diğerlerinin onların en çok ihtiyaç duyduğu şekilde öğrenmelerine izin veren ve aynı zamanda “gerçek” yardım istediklerinde onlar için müsait olan gözlemciler.

Yaşamlar boyu deneyimler aracılığıyla öğrenmek, cesurlara, sağlam ruhlara göredir ve sıklıkla da aşırı derecede zor olmuştur. Ancak, Gücün sadece Yaratan’a ait olduğu gerçeğinde dinlenmeyi öğrendikçe, yaşamınızın her yönü üç boyutlu düşünceyle planlayamayacağınız şekillerde gelişmeye başlayacaktır.

Ayrılık fikirlerine dayalı sevgi kavramlarınızı salıverdikçe, gerçek sevgiye yer açarsınız. BİR’den akan deneyimlere yer açarsınız. Sevgi, tüm şeylerin altında yatan ve onları birbirine bağlayan gerçekliktir. Ve ayrılıktan kar eden ve ayrılıkta başarılı olanlar işte bu gerçeği bilmenizi istemezler.

Gerçeği yaşayın ve diğer her şeyin çözülüp kaybolmasına izin verin.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz, 18.11.2018

Arkturuslulara ve mesajı ileten  Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (www.onenessofall.com).

Bu dönemde salıverme, arınma, kendinizi tanıma ve hayatınıza yeniden yön vermek konularında dönüşümünüzü hızlandırmak, potansiyelinizin bütününü gerçekleştirmek üzere Yüksek (Öz) Benliğinizle daha aktif bir ilişki kurmak ve Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak için randevu almak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

Telif Hakkı©2018 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2018 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

14 comments

 1. Sevgili Mor Alev,
  Yazılarınızı bir seneden az bir süredir takipteyim.Kaçırmadan takipteyim bu bloga ayrıca hayranım ve şimdiye kadar en içinde kendimi kaybettiğim yazı oldu.Aracılığınız, paylaşımınız için teşekkürler. 🙏🏻
  Sevgiyle kalın.💖

  Liked by 4 people

 2. Sanıırm bu realitede ki son yaşamımı yaşıyorum ve çok muhteşem bir döneme tanıklık ediyorum. Bu farkındalık ve bu kapsayıcılık Kendini hep belli etti bir şekilde ancak 2 yıl önce birden apolitik hale geldiğimi farkettim. Bununla beraber, dünyada iyi ya da kötü olarak addedilen ne varsa hepsinin üzerinde bir bilinç haline geldim. Varoluşun bu muhteşem dengesine teslim olmak çok güzel. Ve hayatım farklı yönlere doğru akmaya başladı. Geride kalması gerekeni sevgiyle ve müteşekkürlükle geride bırakıp, bu yepyeni ve ışıklı yolumda ilerliyor olmak müthiş keyifli. Kalbim ışık ile parlıyor ve daha çok insanın hayatına ruhuna dokunmak ve bu ışığı yaymak üzere görevlerimin bilincindeyim. Rehberlerimin coşkusu ve neşesi, ben uyandıkça, ben sevgi olduğumu daha çok hatırladıkça artıyor. Bu muhteşem deneyim ile genişliyorum ve tüm varoluşu kalbime alıyorum. 🙏🏼 Sevgiyle

  Liked by 4 people

  1. Bu yorumunun ekran görüntüsünü aldım.
   Aklıma geldikçe açıp okuyacağım.
   Kendime okuyacağım çünkü bu sözlerin kabul etmekten çekindiğim gerçeklerim aslında benim.
   Kendime kendimi ifade etmeme/hatırlatıp kabul etmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim 🙏🏻 Sevgiyle

   Liked by 1 kişi

 3. 3 yıldır düzenli olarak bu aileye dahil olmak çok şey kazandırdı ve kişisel gelişim mesleğimi son derece destekledi. Sevgide bir olmak çok keyifli. Sizi seviyorum 😍Teşekkürler sevgili Mor ❤️

  Liked by 4 people

 4. Merhaba,
  ‘Pek çokları “Buna Yaratan nasıl izin verebilir?” diye sormaya devam ediyorlar. Yaratan bu şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyor, bunlar sadece uyanmamışların hipnotize edilmiş şartlandırılmış zihinlerinde varoluyorlar. ‘
  Bu cümleyi biraz daha açıklayabilir misiniz? Yaratan’ın bilmediği birşey nasıl olabiliyor?
  Teşekkürler,

  Liked by 1 kişi

  1. Sevgili Demir, bu çeviriyi yaparken aynı soruyu ben de düşündüm. Ancak kullanılan kelime “bilmek” ti. Fakat şöyle bir sonuca vardım, yaratan bilmiyor değil de, onaylamıyor ya da gerçekliğine kabul etmiyor, yani bunlar onun için gerçek değil anlamına geldiğini düşündüm. Bilmek sözcüğünü olduğu gibi bıraktım, belki de Arkturusluların bildiği ve bizim anlayamadığımız bir anlam daha vardır diye… Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkürler ve sevgiler

   Beğen

 5. Her cümleyi kalbimden okudum.. 🙏Şükrettim devam ettim.. Bazı cümleler bitince “teşekkür ederim sevgiyle kabul ettim” diyorum… Değişimin içindeyim.. Son paragrafta “gerçek sevgiye yer açarsınız” Ne demek biliyorum.. 🙏🙏❤️ Bu müthiş bir duygu buradan yazarak anlatamam şu an yüzümü görmeliydiniz 🙏🙏💕💕 her arkturus mesajı sanki ben yazmışım gibi bana başka bi duygu yaratıyor.. İnanın… ❤ ❤

  Liked by 1 kişi

 6. Şu ana kadar okuduğum en açık ve en net mesajdı. Her satırında tüylerim diken diken oldu sanki bir şeyler ‘bak, iyi oku lütfen.’ der gibiydi. Teşekkür ederim.
  (Uzun zamandır burayı takip ediyorum ama bu mesaj bana ilk yorumumu attırdı, ne kadar etkilendiğimi anlamışsınızdır.💜)

  Liked by 1 kişi

 7. dün yayınladığınız bu yazıyı bütün gün sayfa açık olmasına ve okumaya niyet ettiğim halde bitirmeyi başaramadım. Bu sabah oğlumun okuluna gittim, şikayetleri dinledim, zorlamam gerektiği hakkındaki tavsiyelerini dinledim. dedi mi ben sorumluluk vermek için bir şeylerini takip etmek zorunda değilim yol gösteririm ancak böyle sorumluluk sahibi olur.. Ama dinletemedim.içimden doğru yaptığımı bildiğim halde bunu anlatamadım. Hala eski usulde zorlama ve baskı ile giden bir eğitim sistemi var çünkü… Onlara göre bu başıboş bırakmak ve sonu çocuğu kaybetmek, bana göre deneyim kazanması için alan açmak…daha zor ama doğru bir yol…

  Liked by 2 people

 8. Hızlıca yorumlara geldim çünkü bir sürü yorum yazılmış olacağından emindim. Bu son zamanların en efsane mesajı:) Arkturuslulara ve Mor Aleve çok teşekkürler ❤

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.