Yükseliş Süreci (1/2) – Arkturuslular ve Galaktik Aileniz

Soft Watch - Salvador DaliArkadaşlar, Arkturuslular ve Galaktik Ailemizden gelen bu mesajı özellikle 11-11 kapısı ve Kış Gündönümünden beri artan şekilde daha önce yaşamadığınız ve pek de ne olduğundan emin olamadığınız ışık, vizyon, ses gibi deneyimler yaşayanlarınıza bir açıklama olarak yayınlıyorum.

Konunun kendisi her ne kadar anlaşılması çok kolay olmasa da, bence Suzanne Lie ve Arkturuslular ellerinden gelen en iyi şekilde, örnekler ve yeni kelimelerle bu deneyimlerin aslında ne olduğu konusunda bizi aydınlatıyorlar. Ayrıca, “anı yaşamak” ya da “zamansızlık” olarak tanımlayabileceğimiz “ŞİMDİ” kavramına da biraz daha açıklık getiriyorlar.

Bu yazıyı ikiye böldüm ve bugün sadece birinci bölümü okuyarak sindirebiliriz. Daha sonra bu yeni gerçekliği 3D beynimizin nasıl kucaklayacağı konusuyla ilgili olan ikinci bölümü yayınlayacağım.

Suzanne Lie, Arkturuslular ve Galaktik Ailemize çok teşekkürler. (multidimensions.com)

Sessizce ve iç gözlemlerle, değişimler yavaş ama tutarlı bir şekilde bilincinizde yer almakta. Artık günlük hayatınızda “zamanı kaybetmenin” ve ŞİMDİde bulunmanın ufak deneyimlerini yaşamaya başladınız.

ŞİMDİnin zamansızlığında, hiçbir beklenti yoktur, aynı şekilde hayal kırıklıkları, hatalar ve hatta zaferler de yoktur, çünkü bunların hepsi zamana bağlı kavramlardır. Bu kavramları kısaca ŞİMDİde hissedebilirsiniz, ama aslında onlar geçmiş ya da gelecekte “yaşarlar”.

Örneğin, “beklentiler” gelecekte yaşar, “hayal kırıklıkları” geçmişte yaşar, “hata” sizi geçmişten doğru takip eden ve gelecekten de ürküten bir korkudur ve “zaferler” geçmişten gelen tutunduğunuz şeyler ya da geleceğe dair umutlardır. Ancak, ŞİMDide geçmiş ya da gelecek yoktur.

Üçüncü boyuttaki hayat sizleri geçmiş ya da gelecekte yaşamak üzere eğitti, ancak ŞİMDİde yaşamak üzere çok az örnek sunar. Bu yüzden, ŞİMDİyi neredeyse donmuş dakikalar gibi deneyimlerken, 3D beynin bunu kavraması zordur.

3D beynin bilinç bulanıklığı Yükseliş süreciniz için önemlidir, çünkü bu karışıklık sizlere Çok Boyutlu Benliğinizi çağırmayı hatırlatır. Zaman son derece çekicidir, çünkü tanıdıktır. Aynı zamanda, bir şeylerin “önce” ya da “sonra” geldiği kavramında kaybolmak da kolaydır. 3D beyniniz ardışık düzene alışkındır.

Zaman olmadığında sayısız gerçeklikler ŞİMDİnin içinde birlikte var olurlar. Ancak bu gerçeklikler, 3D bilincinizle deneyimlendiğinde birbirinden “ayrı” görünür. Ama zamanın dışındaysanız, geçmiş deneyimler ve gelecek beklentileri yoktur. Tüm gerçeklikler, TEK bir ŞİMDİde birbirine örülmüştür.

Algılarınız üçüncü boyutla sınırlandığında, ŞİMDİnin ayrıntılı şekilde süslenmiş dokumasını algılayamazsınız. Neyse ki, duru biliş, görüş, duyuş ve hissediş olarak isimlendirilen yüksek algılama yetenekleriniz devreye girmeye başladıkça, aynı ŞİMDİde var olan pek çok farklı boyut, paralel ve alternatif gerçeklikler olduğunun farkına varıyorsunuz.

Tam olarak söylersek, bütün gerçeklikleriniz TEK bir ŞİMDİde birbirine örülmüştür. (Mor Alev: Burada TEK hem “bir” anlamında, hem de Evren, Kaynak, Tanrı ya da Yaratan olarak isimlendirdiğimiz, hepimizin geldiği ve bir bütün olduğu varlık anlamında kullanılmaktadır.) Kişisel olarak TEK olanla kaynaştığınız kısa anlar yaşamaya başladığınız zamanlar, sizler için oldukça kafa karıştırıcı, hayrete ve hayranlığa düşürücü ve nefes kesici olabilir. İşte bu yüzden, gerçekliğin bu yeni versiyonuna alışmak üzere, kendiniz için “zaman” yaratmalısınız. (Mor Alev: Yani meditasyona vakit ayırın.)

En başta, bütün bu duyguların, resimlerin, düşüncelerin ve deneyimlerin hepsinin aynı anda gerçekleştiğini, ancak 3D beyninizin bunu diğerleriyle paylaşmanızı sağlayacak beceriye sahip olmadığını görebilirsiniz. Diğer kelimelerle ifade edersek, bu 5D “Işık Dilini” anlayabiliyorsunuz ama konuşamıyorsunuz – henüz.

Nitekim yeni bir dili anlama kabiliyeti her zaman onu konuşma kabiliyetinden önce gelir. Bu durumda, bizler “düşünce formları” ve “enerji alanlarına” ait bir lisandan bahsediyoruz. Bu çeşit bir lisan, aynı “Işık Dili” gibi, bilgi paketleri halinde gelir.

Bir cümledeki kelimeler, sonra paragraf, sonra da sayfalar dizisi yerine, bu mesajlar birbiri içine örülmüş dosya paketleridir. Bu dosyalar, birbirinden ayrı ve birbirini takip eden şekilde “okunmazlar”. Hepsi aynı ŞİMDİnin içinde hissedilirler.

Çok boyutlu zihniniz bu dosyaları kabul etme ve bu şekilde hissetme yeteneğine sahiptir, ancak 3D beyniniz bu bilgiyi tercüme edemez. Bu yüzden, çok boyutlu zihninizde saklanan bu mesajları okuyabilmek/hissedebilmek üzere bilincinizi beşinci boyuta genişletmeye çağırılıyorsunuz.

Düşünce formları, enerji alanları ve ışık dili içeren enerji paketlerini 3D dilinize tercüme etmenin en başarılı yolu, hikâye anlatımı, sanat, müzik ve dansla gerçekleşir. Sizin ŞİMDİnizde yeryüzü kıyafeti giyen temsilcilerimizin (Mor Alev: yani Yıldız Tohumu kişiler) karşılaştığı zorluklardan biri, bu mesajları günlük hayata tercüme etmektir.

Çok boyutlu benliğine dönüş yapanların karşılaştığı diğer bir zorlu iş ise, “Benlik” kavramını yeniden tanımlamaktır. 3D bedeninizi giyerken, pek çoğunuz var olan enkarnasyonunuzu “birincil gerçekliğiniz” olarak algılıyorsunuz. Fakat algılarınız giderek genişledikçe, yüksek boyutlardaki gerçekliklerle çok daha derin bağlar hissetmeye başlayacaksınız.

Çok boyutlu dünyanızın farkına vardığınız ilk seferlerde, sıklıkla daha yeni hatırlamaya başladığınız yüksek boyutlu gerçekliklerde yalnız hissedersiniz. Meditasyonlarınız sırasında ve yüksek algılarınızın çalıştığı durumlarda, anlık yanıp sönen bu “diğer gerçeklikler” garip bir şekilde tanıdık gelir.

Adına “yüksek gerçeklikler” diyebileceğiniz bu deneyimler, fiziksel hayatın getirdiği zorluklar ve çabalamaların yanında, o kadar güvenli ve rahat gelir ki. O hatırladığınız yere, o güvenliğe ve Koşulsuz Sevgiye geri dönmek istersiniz.

Aranızda pek çokları, Yükseliş sürecinin görünürdeki yavaşlığı ile sabırsızlanmaya başladınız. Çünkü genelde gezegensel değil, insan olarak düşünüyorsunuz. Gezegensel zaman, insani zamandan çok farklıdır ve çoğunuz buraya gezegenin yükselişine yardım etmeye geldiğinizi unuttunuz.

Gerçekte, sizin “birincil gerçekliğiniz” insan hayatınız değil, Benliğinizin yüksek ifadeleridir. Yaratıcılık çekirdekte/merkezde başlar ve dışarıya, 3D matrikse doğru hareket eder ve en sonunda üç boyutlu gerçek olarak algılanır. Neyse ki, artık bilinciniz sürekli genişliyor ve böylece boyutlar arası enerji alanlarını ve düşünce formlarını gittikçe daha fazla tanıyabiliyorsunuz.

Sürekli genişleyen bilincinizle, 3D enerji alanlarıyla berber yüksek boyutlu enerji alanlarının “sızıntı” yaptığı anlar yaşıyorsunuz. Yeryüzü giysinizin farkındayken, bu yüksek boyutlu enerji alanları ve düşünce formlarına dikkat verdiğinizde, Çok Boyutlu Bilincinize geri dönüyorsunuz.

Enerji alanı ile düşünce formu arasındaki fark şudur: Enerji alanı hayatın tamamından yükselir, oysa düşünce formu bir birey ya da gruptan gelir. Sizin anladığınız şekildeki bireysellik üç boyutlu bir deneyim olduğundan, pek çok düşünce formu da üç boyutludur.

Ancak, kolektif düşünce formları ve gezegensel düşünce formları da bulunmaktadır ki, bunlar sizlerin çok boyutlu bilinç ve algılara geri dönüşünüzün başlangıçlarıdır. Neşeyle sizlere ilan ediyoruz: Aranızda bilinçli olarak gerçekliği bu çok boyutlu şekilde algılayan kişilerin sayısı her gün artıyor.

Daha önceleri, birden bire “bir şey hissettiğinizde”, bunun bir düşünce formu olduğunu düşünmezdiniz, özellikle çok boyutlu bir düşünce formu olduğunu hiç düşünmezdiniz. Ama şimdi, artan boyutlar arası “sızıntılar” yüzünden gerçekliğinizde yüzen çok daha fazla çok boyutlu düşünce formu bulunmakta ve bunlar tezahür bulmayı beklemekteler.

3 ve 4. boyutlar ile 5. boyut arasındaki illüzyon perdesi gittikçe inceliyor. İşte bu yüzden, (eskiden) siz onları algılamaya çalıştığınızda kaybolan görüntüler, sesler, kokular ve hisler, sadece rahatlayıp Çok Boyutlu Benliğinizi hissettiğinizde bilinçli algılarınıza giriş yapıyorlar.

Bu algılara dikkat edin. Başkalarının sizin süreciniz hakkında söylediği şeyler hakkında endişe etmeyin. Deneyiminizi kendinize de saklayabilirsiniz, başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Her iki şekilde de, kendi Çok Boyutlu Benliğinize dönüş yapacaksınız.

Geçmiş ve geleceğin birleşmeye başlayarak TEK olduğu ŞİMDİdeyiz. “Yüksek frekansların ışığı” altında, birbirinden ayrı ve zamana bağlı olan tüm anılarınız ve illüzyonlarınız buharlaşıp yok olacak.

İnsan formunuzu almadan önce kabul ettiğiniz görevlerden biri “Yeryüzünün Bakıcısı” olmaktı. Böylece, Gaia’nın çekirdeğine istediğiniz kadar portal açabilecektiniz. Bir portal açtığınızda, onu Koşulsuz Sevgi ile kutsayın ve onu Mor Alev enerjisi ile kendine ait gerçek Çok Boyutlu formuna dönüştürün.

Gaia’ya ya da yüksek boyutlu dünyalara bir portal ya da portallar açtığınızda, bu ŞİMDİde neden yeryüzü kıyafeti giydiğiniz konusunda, içinize giderek daha fazla bilme hissi gelecek. Diğer bir değişle, portalınızı açtığınızda, daha önce “kaybettiğinizi” sandığınız şeylere bilinçli bir şekilde ulaşabileceksiniz. İşte bu olduğunda, en harika, hayranlık uyandırıcı ve bilgilendirici yaşamlarınızı ziyaret etmek isteyebilirsiniz.

Portalınızı açtığınızda, “normal” algınız çok boyutlu bir hale gelecek. 3-4 boyutlu gerçeklikten, 5 boyutlu gerçekliğe “kuantum zıplaması” yaşamak için hazırlanıyorsunuz. Bu 5D gerçeklikte, 3D benliğinizin ŞİMDİ karar verdiği her şey bulunmaktadır.

Ancak, ŞİMDİ terimi, yani 3D bilincinizle “bir şeyi şimdi yapmak” kavramı, değişik bir ŞİMDİ kavramına dönüşmektedir. Ve bu kavrama göre zamanda ayrılık ve fark YOKTUR. Polarite (zıtlık), bireyler ya da olaylar yoktur. Tüm hayat, aynı nehir, göl ya da okyanusları yaratan su akımının molekülleri ya da atmosferi ve gökyüzünü yaratan hava molekülleri gibi birlikte akar.

İkinci bölümle devam edecek……….

Bu dönemde salıverme, arınma ve hayatınıza yeniden yön vermek konularında dönüşümünüzü hızlandırmak, Yüksek (Öz) Benliğinizle ilişkinizi güçlendirmek ve Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak için randevu almak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

Telif Hakkı©2015 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2015 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

5 comments

 1. Merhaba Mor Alev ; öncelikle blogu her gun takip eden biri olarak size ve bu mesajların ulaştırılmasında emeği olan herkese cok teşekkür ederim. Yükseliş süreci bölüm 1 yazısını okurken bir kaç defa tekrar etmek zorunda kaldım. Acıkcası beni zorlayan bir mesaj oldu, anlayamadıgım noktalar var. Bunun normal oldugunu belirtmişsiniz fakat yine de beni rahatsız etti bu durum, sanırım biraz sabırsızım 🙂 anlayışımı ve algımı yüksek tutmak için önerebileceğiniz bir meditasyon turu veya başka bir aktivite var mı?
  Teşekkür ederim.

  Beğen

  1. Sevgili Nihan, bu konuda bir sonraki yazının başına bir açıklama ekleyeceğim. Şu anda bu bilgileri kelimesi kelimesine beyninizle analiz etmeniz gerekmiyor. Sadece kalbinizi açın ve bilgi tohumunu kabul edin. Zamanı gelince bunun gibi bilgiler ya da bu yazı sizin için anlamlanacaktır. bu belki de ikinci yazıyı yayınladığımda olur. Bundan önce yayınlamış olduğum Arkturuslular’dan Bahar Ekinoksu, Tutulma Dönemi, Uranüs-Plüton Kare Açısı ve Yaşamakta olduğumuz enerji girişi ile ilgili bilgiler (Bölüm 2/2) yazısı da yardımcı olabilir. Sevgilerimle

   Beğen

 2. Merhaba Mor Alev , Portal açmak ne demek ? portal bizim anladığımız portalmı ? açıkçası portal nedemek ? teşekkür ederim.

  Beğen

 3. Yazıyı okurken bana olan şey! dedim ve bu beni rahatlattı bu bloğu çok seviyorum.Bahsedilen şeyi yaşadım ve kesinlikle çok farklı bir şeydi. Gerçekten zaman durmuş gibiydi ama ilk defa böyle bir şey yaşıyordum ve açıkçası sonra biraz şoke oldum. bu yıl 3-4 kez yaşadım bunu ama daha önce böyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ama gerçekten anlatamıyorum bunu. Size tekrar teşekkür ederim bu yazıyı okumak benim için çok çok iyi oldu.

  Beğen

Yorumlar kapatıldı.