Baş Melek Michael (Mikail) den Yaz Gündönümü Mesajı: Bu Zamanın Değişimleri – Natalie Glasson

Lavaggi - Global GuardiansÇeviriyi yapan Mor Alev Dostu ve mesajı ileten Natalie Glasson’a çok teşekkürler. Bu mesajda Michael bugün ve önümüzdeki günler için harika öneriler veriyor. Gündönümü enerjileri birkaç gün daha bizimle ve getirdiği değişim ise asla kaybolmayacak. Bu önerileri her zaman kullanabilirsiniz. Aşağıda Michael’ın “Tanrıça” dediği enerji “Kutsal Anne” dir.  Mesajın orijinal İngilizcesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sevgi’ye uyanış hareketi ve Yaratan’dan değerli ve İlahi bilgelik getirerek, Dünya’yı ve insanlığı etkinleştirmek ve ilham vermek amacıyla Tanrıçanın (Tanrı’nın dişil parçası-Kutsal Anne) yükselişiyle birlikte, sayısız enerjik anahtarlar ve kodlar, kabul edilmesi ve anlaşılması için ortaya çıkarıldı.

Tanrıçanın titreşimleri, Dünya’daki tüm insanlarda bulunan, Yaratan’ın sayısız enerjilerini ve bilinçlerini etkinleştirecek güce sahiptir. Şayet kesintisiz bir etki-tepki işlemi oluşursa, bu da herkesin yükselişinin sürmesi için gereken enerjilerin ve bilgeliğin devamlı çiçek açmasını sağlayacaktır.

Tanrıçanın “bastırıldığı” süreç boyunca, titreşimlerinde biriken bilgeliği, artık ortaya çıkıyor. Bu titreşimler aynı zamanda, yeni enerjilerin uyanmasını tetikleyecek güce sahiptir. Ve Dünya üzerinde, içsel bilinç seviyesinin özümsenmesinde de, tetikleyici bir etkendir.

Dünya üzerinde şu an mevcut olan “zaman”, gerçekten kutsaldır. Çünkü her Varlık, yeni bir gerçeklik ve yeni bir Dünya şekillendirme ve İlahi bir Varlık olma aşamasında. Hatta hala daha eski enerjilere ve bilince tutunanlar bile, eski çağdan kurtulmaya çalışanlara yardımcı olacak rollerini oynuyorlar. Eski Çağ derken; öğrenmenin yolunun yargı, nefret, şiddet ve ayırımcılıktan geçtiği, aynı zamanda bu olguların, Yaratanla daha derin bir bağlantı kurulması için, fırsatlar olduğu kabul edilen çağdan bahsediyoruz.

Dünya’daki herkes, şimdilerde kendi Varlıklarını arındırıyor. Ancak, “saflaşma” işlemiyle daha fazla uğraşmaya ihtiyaç kalmayacak bir aşamaya ulaşmak, daha birkaç yıl sürebilir. O aşamada bu işlem, doğal ve otomatikman gerçekleşecektir. Dünya üzerinde yaşayan herkes, kendi enerjilerini elekten geçiriyor ve hangi enerjilere ihtiyaçları olduğu, hangilerine daha fazla gerek kalmadığı konusunda, karar veriyorlar. Hatta neye daha fazla müsamaha gösteremeyecekleri, neyin kendilerine ve başkalarına yarar sağlayacağı konusunda, bilinç elemesi bile yapıyorlar.

İnsanlığın bilinci genişlediğinden dolayı çoğu kişi, Yaratan’ı tanıma ve somutlaştırma arayışı içinde olan diğer kişilere katılmaya başladı. Böylece insanlığın genel bilinci ile kalpleri arasındaki bağlantılar,  daha da güçlendi.

Çoğu kişinin, arınma işlemiyle uğraşmasının ve kendi gerçekliğini ve Varlığını hazırlama aşamasında olmasının yanı sıra, çok sayıda kişi de kendi gerçekliğini, Yaratan’la bağlantıya geçerek ve O’nu deneyimleyerek, şekillendiriyor. Bu demektir ki; Yeryüzünde demirlenmesi ve deneyimlenmesi için, Varlıkları ve oluşumları sayesinde Yaratan’ın yüce Işığını ortaya çıkaran, birçok kişi bulunmakta.

Bulunduğunuz bu süreç, Yaratan’ı keşfetmek adına, büyülü bir zamandır. Çünkü “araştırma” önce Varlığınızın içinde gerçekleşiyor. Bu sayede, Yaratan ile bağlantıya geçerek kendi gerçekliğinizi şekillendirebiliyor ve yaratıyorsunuz.

Artık gereksiz olan eski şifreler, enerjiler, aktivasyonlar, kalıplar ve kodlar bir kenara atıldığına göre, yükseliş yolculuğu da herkesin lehine değişime uğradı. Şimdi, Yükseliş sürecine hizmet etmesi amacıyla yeni enerjik şifreler, aktivasyonlar, kalıplar ve kodlar yüzeye çıktı.

Size bahsettiğim şeylerin çoğunu, fark etmemiş olabilirsiniz. Ancak geriye dönüp, kendinizin ve insanlığın gerçekliğine baktığınızda, meydana gelen değişimleri de fark edeceksiniz. Özellikle önünüzdeki yıllarda, daha fazla değişim göreceksiniz. Bu gerçekten, Yeni bir Çağın ve Dünya üzerinde Koşulsuz Sevgi deneyiminin, doğuşudur.

Tanrıçanın titreşimlerinin yükselmesi, Yaratan’ın Işık titreşimlerinin Yeryüzüne ve Varlığınıza rahatça akabilmesi için, yolun açılmasını sağlıyor. Ve kendi gerçekliğinizi aktive etmeniz için, Varlığınızın içinde kutsal bir alan yaratıyor.

Tanrıçanın titreşimleri ruhunuzu, sanki kalp çakranıza yerleştirilmiş bir kuluçka makinası, bir ışık kuvözüne dönüştürüyor (yaratımın oluştuğu ortamlar). Orada (cenin) ruhunuz, (Ana) ruhunuzun zenginliklerinden eşsiz ve uygun titreşimleri toplayacak. (Anne karnında yaşam bulan bir bebek misali.)   Daha sonra, Evren ve Yaratanbu (cenin) titreşimlerinizi, kalp çakranızın yüzeyine çıkaracak. Ve gerçekliğinizi tam anlamıyla oluşturmaya ve deneyimlemeye hazır oluncaya kadar, burada (ana) ruhunuzun Işığı ve Sevgisiyle beslenecekler.

Dolayısıyla, gerçekliğinizi algılama şekliniz, farklılaşacak. Ruhsal becerileriniz, önemli ölçüde gelişecek ve deneyimlediğiniz enerjiler değişecek. Tüm bunlar, gerçekliğinizi olumlu şekilde etkileyecek ve ruhunuza yardımcı olacaktır. Çünkü ruhunuz, kutsallığını yansıtmakla büyük bir sorumluluk üstleniyor. Gerçek şu ki, Yeni Dünya varlığınızın içinde şekilleniyor, besleniyor ve kuluçkalanıyor. Ta ki ortaya çıkacağı en uygun zaman gelinceye kadar…

Kendinizin yepyeni bir yönü de kuluçkalanıyor ve uygun olduğunda ortaya çıkacak. Bu, kademeli bir süreçtir. Bu yüzden, meydana gelen tüm değişimlerin farkında olmayabilirsiniz. Ancak sürecin tarzında ve tezahüründe meydana gelen değişimin kabul edilmesi, çok önemlidir. Özellikle kişiliğiniz, karakteriniz ve davranışlarınızdaki değişimin fark edilmesi önemlidir. Çünkü onlar, daha fazla ilahi seviyeye gelme amacıyla, ilk önce değişeceklerdir.

Ruhunuz bu dönemde, çok fazla şeye can veriyor. Dikkatinizin, sürekli Kalp çakranızın ve tüm Varlığınızın Sevgi dolu titreşimlerine çevrilmesi için, Merkezde kalmanız çok önemlidir. Her dakika, kendinizi ve Yaratanı tanıma aşamasında olduğunuzu hatırlayarak ve her dakika, bunu düşünerek geçirin.

Bu şekilde odaklanırsanız, hem ruhunuzun tüm isteklerine ulaşması, hem de sizi, yeni gerçeklik ve Sevgi Çağı’na hazırlaması için gerekli olan enerjiyi ve enerji alanını, Ruhunuza sağlamış olursunuz. Bu güne kadar sizinle paylaştığımız alıştırmaların çoğu, kendi kutsallığınızın merkezine odaklanmanız amaçlıdır. Bunun nedeni, neler olup bittiğinin farkında olun veya olmayın, ruhunuzun ilahi seviye ile hizalanması sırasında, ihtiyacı olan şeylere ulaşabilmesi içindir.

Tüm bu bahsettiğim şeyleri, tamamen somutlaştırmak ve deneyimlemek için, belki şu “çağrıları” kullanmak istersiniz:

 “Başmelek Michael, Sevgin, desteğin ve beni koruman için, şimdi seni yanıma çağırıyorum.”

“Lütfen, tüm varlığımı ve gerçekliğimi arındırma sürecimde, bana yardımcı ol.”

 “Daha fazla ihtiyacım olmayan şeyleri salıvermem konusunda bana yardım et, beni yönlendir ve bana destek ol. Özellikle, belki hala daha tutunduğum ve kendimin bir yönüymüş gibi gerçekliğime yansıttığım eski Çağ’ın enerjilerini ve bilincini salıvermem konusunda, yardım et.”

“Yaratan’ın enerjisinin kolaylıkla ve kusursuzca tüm Varlığımdan akmasına izin vermem için, bana destek ol. Böylece gerçekliğimi, Yaratan’ın zarafeti, rehberliği ve yardımıyla şekillendirebileyim. Varlığımın gerçekliğinin ve kutsallığının, tüm benliğime yayılmasına izin vereyim. Teşekkür ederim!”

“Benimle Birlik içinde var olmak için,  bir dakikanı bana ayır, Başmelek Michael. Ve her nefes alışında, benim enerjilerimin senin Varlığının içinden geçtiğini hissedeyim.”

“Başmelek Michael, beni koruman, enerjinle, Sevginle, gücünle beni sarmalaman ve desteklemen için, şimdi seni çağırıyorum.”  

“Lütfen, Yaratan’dan gelen Tanrıçanın titreşimlerini kabul etme konusunda bana yardım et. Tanrıçanın titreşimlerini Varlığımın içine, kalbimin derinliklerine çekebilmem ve ruhumu kucaklayabilmem için, bana yardımcı ol.”

“Ruhumun ve Tanrıçanın titreşimlerinin Bir olarak bütünleştiğini, enerjilerin kalp çakramda kuluçka haznesi gibi şekil aldığını, beslenmesi için kutsal alan oluşturulduğunu, ruhum tüm arzularını kalbimin içine döktüğünü ve etkinleştirdiğini; mevcut gerçekliğim içinde anlamamı, kabullenmemi, yaratmamı ve deneyimlememi sağla. Böylece Yaratanı daha derinden tanıyayım ve daha çok farkında olayım.”

“Ruhumun, tüm bunlara can vermesini, kalbimin içine yerleştirmesini, (ana) Ruhum, Tanrıçanın titreşimleri ve kalp çakramın Sevgisi sayesinde beslenmesini, ilahi zaman geldiğinde hepsini yansıtabilmemi, oluşturabilmemi ve deneyimlememi sağla.”

 “Ben, Yaratan’ın bir parçası olan Ruhumun Işığı, Sevgisi ve Bilinciyim. Teşekkür ederim.”

Birkaç dakika huzur içinde, sessiz ve sakince oturun. Tanrıçanın titreşimlerinin, Ruhunuzdan yükseldiğini ve etrafınızdaki her şeyi, kalp çakranızın içine çektiğini ve Işıktan kutsal bir “beslenme odası” oluşturduğunu, hayal edin. Sonra, Yaratan’ın ve sizin ihtiyacınız olan her şeye can vermesi için, Ruhunuzun kalbinize doğru aktığını hayal edin, hissedin ya da farkına varın.

Tanrıçanın titreşimlerinden dolayı aktive olan enerjilerden bir tanesi, sizin Melek Bilincinizdir. İster Yeryüzünde olsun, ister ruhsal düzeyde; her Ruhun, Yaratanın Bilincinin farklı yönlerine erişimi vardır.  Her şeyden önce, hepimiz Biriz. Sonsuza dek, Yaratan’ın tüm yönleriyle bağlantılıyız. Özellikle ilahi Öz’ümüzle. Çünkü sadece ilahi Öz’ümüz, Yaratan’ın enerjisinin bizlere akmasını sağlar.

Biz meleksi Varlıkların sahip olduğu ve somutlaştırdığı “Melek Bilinci”ne giden yolda, birçok aşama vardır. Ancak Ruhunuz aracılığı ile – özellikle zihninizi aydınlatmak ve bakış açınızı genişletmek için- Melek Bilincinin yönlerini, Varlığınıza “indirebilirsiniz”.

Sizin için kullanılabilir olan şu anki Melek Bilinci, “Koşulsuz Sevgi’nin ve tüm Varlıkların gerçekliğini görmenin” Melek Bilincidir.

Koşulsuz Sevgi’nin Melek Bilinci’ni özümsediğinizde, kendi Varlığınız içinde, kendi Koşulsuz Sevgi titreşimlerinizi aktive edeceksiniz. Bu, bizim Koşulsuz Sevgi Bilincimizin aynısıdır. Çünkü hepimiz aynıyız.

Bu bilinç, Koşulsuz Sevgi’nin gerçek anlamı doğrultusunda düşünmeniz ve hareket etmeniz için, sizi destekleyecek, hazırlayacak ve yardımcı olacaktır. Dünyadaki diğer insanlarla iletişim halindeyken,  Koşulsuz Sevgi’nin içinizde nasıl var olabileceğine dair, daha derin bir anlayışa ulaşmanızı sağlayacaktır.

Ayrıca Melek Bilinci, başkalarının içinde bulunan Yaratan’ın kutsallığını ve gerçekliğini görmenize de yardımcı olacaktır. Melek Bilinci, sizin üçüncü göz çakranıza yerleşecek ve bu çakranızı aktive edecek ve genişletecektir. Böylece, gitgide gerçeği daha net görebilme yeteneğinizi uyaracaktır. Bu çok farklı şekillerde oluşabilir. Karşınızdaki bir Varlığın içindeki Yaratan’ın gerçekliğini, ya hislerinizle algılarsınız ya da spiral şeklinde yayılışını görebilirsiniz. Nasıl deneyimleyeceğiniz, size özeldir.

Rahatlıkla Beni, Başmelek Michael’i çağırın. Ruhunuza ve üçüncü göz çakranıza, “Koşulsuz Sevgi’nin ve tüm Varlıkların gerçekliğini görme” Melek Bilincini demirlememi ve “indirmemi” isteyin. Enerjiler, Ruhunuz tarafından aktive olurken, üçüncü göz çakranızda büyüyen enerjiye odaklanın. Enerjinin varlığını hissedinceye kadar, zihninizde akmasına izin verin.

Meleksi Koşulsuz Sevgi ile…

Başmelek Michael

Telif Hakkı© 2014 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir
Copyright © 2014  by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

One comment

  1. Mikail baş meleğim Yüce Rabbimin izniyle sağlık huzur şans yuva eş çocuk diliyorum vede tüm aile bireylerimede bu güzel günlerde. Hep beraber olmak sağlık dolu uzun ömür istiyorum. Hazineler bahşeyle Rabbim şans dolu aç kalanları unutmadan

    Beğen

Yorumlar kapatıldı.