Arkturus Grup Mesajı: Bu, Hikâyenin Tamamlanmasıdır

Sevgili Okuyucular,

Bir defa daha bu akıl karışıklığı ve kaos zamanlarında size bir mesaj getiriyoruz. Bir İlahi planın kendini gerçekleştirmesine şahit olduğunuzu bilin ve hatırlayın, bu zamanda yeryüzünde olmayı seçmenizin nedeni budur. Bu zamanın kargaşası yüzyıllar boyunca gizli ama aktif kalmış temel inanç ve enerjileri açığa çıkarmaya hizmet etmektedir.

Ağır enerji ceplerinin açığa çıkmasının nedeni herkesin onları görmesini ve incelemesini sağlamaktır. Giderek artan şekilde bireyler sorgulamaya başlıyorlar ve kendilerine de soruyorlar; “Ben böyle yaşamayı seçiyor muyum? Ben dünyanın böyle olmasını diliyor muyum? Sadece birkaç kişi yerine herkese hizmet edecek daha iyi, daha yüksek bir yol var mı?”

Her şey asla durdurulamaz ruhani evrimleşme planına uygun ilerliyor. Bu yeni yılda pek çok rahatsız edici ifşalar olacak, yani ruhani açıdan hazırlıklı olun. Kadim bir buzdağının sadece en tepesinin erimesini seyrediyorsunuz ama bunun için hazırlanmıştınız. Gözlemleyin ve bilgilenin, ancak kendinizi gözlemlediğinizle uyumlamayın.

Kendinizi sinemada oturmuş ve sürükleyici bir hikâyenin gelişimini izlermiş gibi düşünün. Hikâyenin bir çok girdisi çıktısı, bir çok sürprizi var ve pek çok oyuncu da katılımcı. Dikkatinizi üzerinde çok güzel tutuyor ve hikâyenin bütünlüğü için hem “iyi” hem de “kötü” karakterlere ihtiyaç olduğunu anlıyorsunuz. Hiçbir yargı olmadan bakıyorsunuz, çünkü tamamen farkındasınız, siz sinemadasınız ve cezbedici bir hikâyeyi seyrediyorsunuz. Hikâye geliştikçe duygular deneyimliyorsunuz ama asla o filmde olmadığınızı unutacak kadar kendinizi kaptırmıyorsunuz.

Şimdi şahit olduğunuz şey de yeryüzü tarihine ait hikâyenin tamamlanmasıdır ki, yeni bir hikâye başlayabilsin.

Pek çoklarının akıl karışıklığı, şüphe ve öfkeyle acı çekmekte olduğunu görüyoruz. Hiçbir direnç ya da suçluluk hissi olmadan sadece bırakın duygular kendini ifade etsin. Duygular kendiniz veya diğerleri hakkında bilinçli veya bilinçsiz inanmakta olduklarınızı işaret ederler ve sıklıkla hücresel hafızada hala daha aktif olan eski gölge enerji ceplerinden yükselirler. 

Duygular inançlarınızı anlamanız için değerli araçlardır. Siz kendinizi her halinizle sevip kabul ettikçe, bir şefkat, içgörü, bağışlayıcılık insanı haline gelir ve diğerlerinin de aynını yapmalarına yardım edersiniz.

İşte bu yüzden buradasınız. Her yeni içgörü dünyanın bilincine Işık katar. Bu kadar çok evrimleşmiş ruhun yanında getirdiği ve diğerlerinin de getirmekte olduğu yüksek frekanslı Işık olmadan, insanlığın evrimleşmesi çok daha uzun sürerdi. Güncel zamanlar bir mezuniyeti temsil ediyor sevgililer, bir sonu değil. Daha gelecek çok şey var.

Her insanın gerçekliği kendini her zaman ifade eden İlahi Bilinç olduğu için kimse zamanda sonsuza dek donup kalamaz. Bir zamanlar belli bir farkındalık seviyesinde bazı kavramlar, inançlar, fikirler işe yaradı diye sonsuza dek aynı şekilde faydalı olacaklardır anlamına gelmez.

Tek bir kişi bile herhangi bir eski yanılsamayla olan uyumundan çıkıp da gerçeğe geçiş yapsa, bütün bir kolektifi etkileyecek ve değiştirecektir. Çünkü sadece BİR vardır. Ruhani ustaların tarih boyunca yapmış oldukları işte budur. O zamanda çok az insan dinliyor olsa da onların öğretileri kolektifi “tohumlamış”, dolayısıyla gerçeği herkesin erişimine açmışlardır.

Bu zor zamanlarda koşulsuz sevgi, sözleri ve hareketlerine bakmadan herkesin özünün İlahi Bilinç olduğunu hatırlamak anlamına gelir. Bu onları onaylamak ya da başınızı kuma gömmek anlamı taşımaz. Bu, tüm görüntülerin altındaki ruhani gerçekliği tanımak ve takdir etmektir. Sevgi, BİRliğin bilinçli idrakidir – TEK sonsuz Yaratan’ın kendini sonsuz form ve çeşitlilikte ifade etmesi.

Zıtlık ve ayrılık enerjisi, hayatın tüm köşelerinde kendini zıt çiftler olarak ifade eder. Bunu kolaylıkla organize dinler, kültürler, ülkeler, bilim, yasalar, gelenekler, güvenlik örgütleri ve siyasette gözlemleyebilirsiniz. Bazıları her zaman haklı olduklarına ve diğer herkesin de haksız olduğuna inanırlar. Bir insan yıllarca her şeyin kusursuzca ilerlediği bir hayata sahip olabilir, ancak eğer üç boyutlu bilinç halini temel alarak yaşıyorsa, bir noktada her şey değişebilir ve büyük ihtimalle değişecektir hem de hiç beklemedikleri bir zamanda. 

Dünyaya akan Işığın giderek artmasıyla, çoğunlukla kabul edilmiş ve temelini zıtlık ve ayrılıktan almış pek çok inanç ilk defa yeni gözlerle görülmektedir. Giderek daha fazla insan bir çeşit birlik hissine uyandıkça,  uzun süredir süregelen, sert, haksız, yargılayan ve sıklıkla zalim pek çok “doğruluk belirleyen” kural da reddedilmeye başlanacaktır.

Bu güncel zamanlardan ürkmeyin sevgililer, aksine duacısı olduğunuz, umduğunuz, özlemle beklediğiniz şeyin kendini gerçekleştirmesini kutlayın, her ne kadar bu dünyanın yükselişiyle ilgili üç boyutlu kavramların çoğuna uymayabilse de. Siz ne olduğunu bildiğiniz için, bir gözlemci olabilirsiniz. 

Yüksek titreşimli frekanslar her zaman düşüğü sona erdirir. Düzmece olan Işık taşımaz çünkü o sadece yanılsamalı bir zihin formudur, kişinin ona olan inancından başka hiçbir doğal yasanın desteklemediği, bireysel bilince kabul edilmiş bir kavram. Ancak, bilinç formun özü olduğu için, inanılan her eski şey kendini dış sahnede yaratıma sokabilir, sokacaktır.

Karanlık bir gerçeklik değildir, sadece Işığın eksikliğidir. “Karanlıkla” oldukça fazla ilgilenenler kendi inançlarıyla karanlıktan bir şeyler yaratırlar, fakat gerçeğe uyanmış olan sizlerin bu şeylerden korkmaya ihtiyacı yoktur çünkü onlara “can” veren tek şey inançtır.

Bahar da gelecek ancak önce çetin kış fırtınaları deneyimlenmeli. Bir süre daha kaos hüküm sürmeye devam edecek, çünkü bu geçiş, insanlığın zıtlık ve ayrılık temelli kişi ve kavramlara inanmaya ve kontrol edilmeye programlanmış olduğu yüzyılların, daha da doğrusu binyılların enerjisi sökülüp atılmadan oluşamaz. O karanlık zamanlar ise gerçekte yeryüzünün evrimleşmesine insanlığı daha fazla, daha iyi şeyler arayışında olmaya zorlayarak yardım etti.

Pek çokları Kaynağın/İlahi Bilincin/Yaratan’ın yaşayan ifadesi olduklarını zihinsel olarak bilmekte ancak henüz tam olarak içselleştirememekteler. Oysa bu gerçek, hiçbir farkındalığı olmayanlar ya da bununla hiç ilgilenmeyenler için bile geçerlidir.

Siz bilinci olan bir beden değil, bir bedene de sahip olan bilinçsiniz. Her bir insanın bilinç hali kendini hareketleri ve deneyimleri aracığıyla ifade eder. Evrimleşmekte olan her ruhun bir noktada sadece kırılgan bir fiziksel varlık yerine, Kaynağın tüm niteliklerini barındıran İlahi Bilinç oldukları gerçeğini kabul etmeye başlamaları zorunlu hale gelir. 

Kendinize sıklıkla sorun; “Bilincimde neyi gerçek olarak tutuyorum?” çünkü yaratacağınız şey budur. “Beni zaten olduğum varlık yapması için kendi dışında bir şey mi bekliyorum, “hadise”, uzaylıların inişi, özel bir mesaj?”

Herkes bir İlahi bilinç olarak yaratıcıdır. Fakat çoğunluk bunu bilmediği için kendilerini üç boyutlu kolektifte uçuşan her yanılsamalı kavram ve inançtan her ne pahasına olursa olsun korumak zorunda olduklarına inanmaya devam ediyor. İfade edilmemiş bilinç yoktur. Ne zaman bir şeye karşı bir “savaş” ilan edilse, bu davranış sadece o sorunu kolektife daha da sıkı sıkıya yerleştirmiş olur. 

Bu zamanın kaosunun getirdiği sorunlar, binlerce yıldır neredeyse bütünü hatalardan oluşmuş ortak bilincin içerdiklerini ifşa etmektedir. Bu üç boyutlu kolektif zihni şekillendirmiş olan yanlış kavram ve inançlar öncelikle çoğunluk tarafından yanılsamalı olarak tanınmalıdır. Bu da, herkesin erişimine açık, sevgi ve birlik temelli fikirler, çözümler, yaratımlar içeren yeni ve daha evrimleşmiş kolektifin doğuşunu sağlar.

Evrim sadece varlığının gerçekliğini hatırlamakta olan kişisel ve kolektif bilincin yolculuğudur. BİRlik bilincine ulaşmak (sadece zihinsel olarak anlamak değil), İlahi Bilinçte bulunan tüm niteliklerin akışına ve ihtiyaçlarınıza göre şekillenmiş pratik hallerde sizin aracılığınızla ifade edilmesine yol açar.

Işığınızı tutun, gerçekte durun ve sadece filmi seyredin. Her şey plana göre ilerliyor. Şüphe etmeyin.

Pek çoklarınız önceden aklınızı karıştırmış olan bazı derin gerçekleri aniden ve hiçbir emek vermeden anladığınızı keşfediyorsunuz. Bunun sebebi o gerçekle şimdi uyuma geçmenizdir, geçmişte ise ona hizalanmış değildiniz. Bu da siz kendinize hiçbir şey olmadığını düşünseniz de, aslında olduğunu işaret eder. İçinizde ruhaniliğin neye benzemesi, nasıl hissettirmesi gerektiğine dair ne kadar kavram kalmışsa salıverin. Bir defa ruhani gelişimi niyet ettiyseniz, o zaman tren istasyondan çıkmıştır.

Ruhani açıdan ötesine geliştiğiniz şeyleri yeniden canlandırma teşebbüsünde bulunmayın, bu ister bir ilişki, bir ruhani uygulama veya en sevilen yiyecek ya da eğlence gibi materyal bir şey olsun. Tanıdık bir şeyin eriyip yok olması üzüntü hissetmenize yol açabilir. Fakat şunu bilin ki, gerçek olan her şey daha yüksek formda yeniden yaratıma girecektir ancak bu yeni yaratım onun nasıl görünmesi gerektiği hakkındaki kavramınızı yansıtabilir de, yansıtmayabilir de. 

Pek çoklarınız geçmişte kaçındığınız, utanç, suçluluk, kibir, pişmanlık ya da acıyla derinlere gömdüğünüz parçalarınızı dürüstçe incelemeye başladınız. Tüm parçalarınızı sevmeyi öğreniyorsunuz ve bunu yaparak diğerlerini de eleştiri veya yargılama olmadan seviyorsunuz.

Işık artarak baskın oldukça, gölgeleri de aydınlatacaktır ama o gölgeler sadece bireysel ve küresel bilinçte gerçeklik olarak kabul edildiği için bir şey haline gelmiş eski enerji paketlerinden başka bir şey değildir.

Korkmadan, bırakın İlahi Benliğinizin Işığı kendi gizli alanlarınızı aydınlatsın ve  hiçliklerini göstersin. Çünkü orada hiçbir şey bulamayacaksınız.

Bırakın. Bırakın. Bırakın. 

Bizler Arkturuslular Grubuyuz. 

17 Ocak 2021

Arkturuslulara ve Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


En son nöroplastisite yöntemleriyle HAYATINIZI AKIŞA AÇMAK, ALMA-VERME DENGESİNİ KURMAK, KISIR DÖNGÜLERE SON VERMEK ve BOLLUĞA EVET! demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2021 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.

Copyright © 2021 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

15 comments

 1. Yine her şey nasıl da doğru ifade edilmiş… Deneyimlerim, duygularım, düşüncelerim, gölgelerim, gizli alanlarım, aydınlanmayı bekleyen ve hiçliğe ulaştıracak bırakmalarım… Her şey olması gerektiği gibi ve her şey yolunda….
  🙏🙏❤❤

  Liked by 1 kişi

 2. Sevgili Mor Alev Merhaba,
  “…Ruhani açıdan ötesine geliştiğiniz şeyleri yeniden canlandırma teşebbüsünde bulunmayın, bu ister bir ilişki, bir ruhani uygulama veya en sevilen yiyecek ya da eğlence gibi materyal bir şey olsun. . …..” cümlesinde “ruhani uygulama” derken örneğin, kristal programlama veya meditasyon mu işaret ediliyor. Sevgilerimle

  Beğen

  1. Sevgili Asuman, meditasyonu Arkturuslular her zaman öneriyor. Benim anladığım kadarıyla ritüellerden bahsediyorlar, örneğin bazıları için hala daha adaçayı yakmak iyi gelebilir ama bazıları için artık bu gerekli değildir, sadece zihinsel olarak ortamı ışıkla yıkamak ve camları açıp havalandırmak yeterlidir gibi. Ya da herhangi bir tapınak, yatır, vs gibi bir yere gidip mum yakmak kimilerine iyi gelebilir ama bazıları artık bunu aşmıştır, Yaratan kıvılcımının içinde olduğunu bilir ve bağlantısı da süreklidir gibi… Yine kristale ihtiyaç duyan olabilir veya artık kendinin de kristalin olduğunu bilenler olabilir. Bu eğer size eski hisleri vermiyorsa artık o yönteme ihtiyacınız yoktur anlamında. Bunu da sadece kişinin kendisi bilebilir. Eski yazılarda da buna benzer şeyleri çevirdiğimi hatırlıyorum. Sevgilerle

   Liked by 1 kişi

   1. Çok güzel anladım Sevgili Mor Alev. Söylemiştim siz sevgisiniz. SEVGİ sizsiniz. Biz bu kavramda buluştuk. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Teşekkür ediyorum🙏🙏🙏💖💖💖💖💖

    Liked by 1 kişi

 3. Sevgili Mor Alev,
  Mesaj muhtesemdi, her bir aktarilan taa hucrelerimin icinde titresti sanki. Cok ama cok tesekkur ederim. Tum kanalliklari ve senin makalelerini cok ama cok seviyorum, fakat Arkturuslular hep sanki ayri ayri muhtesem uzun tatile ciktigim en iyi arkadasimdan mektup almisim gibi bir his hissettiriyor, bir yandan da hani videolarda kendimizi gorur “aa bu ben miyim ne garip gorunuyorum, sacima bakk!” dedigimiz gibi bisey, iste onlarla hep boyle hissediyorum.

  “Tek bir kişi bile herhangi bir eski yanılsamayla olan uyumundan çıkıp da gerçeğe geçiş yapsa, bütün bir kolektifi etkileyecek ve değiştirecektir. Çünkü sadece BİR vardır. Ruhani ustaların tarih boyunca yapmış oldukları işte budur.” bu kisim gozlerimde yaslar biriktirdi, bu artik tanidigim bildigim her sey cunku. Kelimeler de gercek deneyimin yaninda tipki yansimalar gibi, hic yetmiyorlar cogunlukla hissettigim minnet ve sevgiyi anlatmaya.

  Sana sonsuz kere tesekkur ederim. Sana ve kanalimiza da sarilmak isterdim. Sevgilerimle.

  Not: basvurdugum proje icin dun kabul aldim(22.01.21 sayilarin dansi suanda dikkatimi cekiyor), yilimin 2.yarisi tamamen farkli bir cografyada bambaska seyler yaparak gececek, ama hepsi butune, yasayan her bir insana her bir canliya dokunan eylemler olacak. Bu firsat icin ne kadar minnetarim. Cok mutluyum ve gozlerim surekli sevgiden yasariyor,Mor Alev!

  Liked by 5 people

 4. Merhaba ben de kendi adıma size ve şahsınızda Arkturuslulara ve kanalımız Marilyn Raffaele’e şükranlarımı sunuyorum… Harika bir mesaj Meleklerile aynı fikirdeyim, Arkturuslular mesajları gerçekten diğerlerinden farklı, enerjileri harika. Bizi seviyorum Biz Bir’iz Tek Kalp Tek Yürek 😘💓💛💚🧡💜💝💞

  Liked by 2 people

 5. Teşekkürler ve Sevgiler kucak dolusu… Siz Çok Sevgili Mor Alev, Marilyn Raffaele ve Arkturuslular harikasınız. Meleklerile’ ye katılıyorum Arkturus mesajlarının enerjisi gerçekten de çok farklı. Kendimi buluyorum bütün kelimelerde, anlatamadığım ya da ifade edemediği m herşey burada, ne muhteşem bir duygu değil mi?? Sevgiler 💓💛🧡💜💚❤️💕💖

  Liked by 1 kişi

 6. Yine ışık, sevgi, güven ve farkındalığı tam da ihtiyacım olan zamanda iletiniz Mor Alev.. Teşekkürler 💓

  Liked by 1 kişi

 7. Sevgili Mor Alev,

  Bir şey sormak istiyorum, merakıma engel olamadım, kusura bakmayın nolur – Arkturuslular bizim atalarımız mı?

  Çok teşekkürler, sevgiler…

  Beğen

  1. Sevgili Ebru, yıllardır danışanlarımla farklı zaman çizelgelerinde geziniriz. Benim bu çalışmalarda gördüğüm şey, çizgisel zaman düşüncesini aradan çıkardığınızda – ki gerçekte bu sadece 3D de hayatı kolaylaştıran bir kavramdır – Arkturuslular ya da diğer Galaktikler, hem atalarımız, hem gelecek benliklerimiz, hem de şu andaki paralel gerçekliğimiz. İnsan bedeninin oluşmasında onların da katkıları var, genetiğimizde Aktrurus, Pleaides, Sirius, Lyra gibi medeniyetlerin parçaları da bulunuyor. Yani çok basit soruya karışık bir yanıt oldu ama hem evet, hem hayır. Ama inancım şu ki, kesinlikle birbirimize bağlıyız. Sevgilerle

   Beğen

 8. Sevgili Mor Alev, evet, gerçekten de çok detaylı bir cevap olmuş ama sanıyorum bu soruya başka türlü cevap verilmesi de mümkün değildi 🙂 Ne demek istediğinizi de çok iyi anladım sanırım 🙂 Çok teşekkür ederim zamanınız ve emeğiniz için, çok sevgiler…

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.