Arkturus Grup Mesajı: Başarı ve Ün

Pierre Marcel ArtSevgili Okuyucular,

Bir defa daha Arkturus Grup mesajlarına hoş geldiniz. Bu mesajların niyeti, bu zamanda yeryüzünde bulunma sebebi hakkında daha büyük anlayışa sahip olmak isteyenlere yardımcı olmaktır.

Biz, bu mesajlarla eş-titreşimde olan herkesi görüyor ve seviyoruz. Tam olarak anlamadıklarınız hakkında berraklık ve açıklamalar için bizi sessiz anlarınızda çağırın ve biz de enerjinizde eş-titreşimde olacak şekilde yanıt vereceğiz.

Dış görünüşlere rağmen her şeyin plana göre ilerlediğinden bir an bile şüphe etmeyin. Dünyada gerçekleşen kaos, açığa çıkan karanlıklar, düzensizlik ve ihtilaflar, daha aydınlanmış bir hayat şekline hala daha uyuyanları uyandırmaya yardımcı oluyor. İlk defa, pek çokları kişisel inançlarını sorgulamaya başlıyorlar.

Dünya yeni ve daha yüksek enerjiye doğru hareket ediyor fakat ne bunu bir gecede yapabilir, ne de bunun için tam bir tarih belirlenebilir, çünkü bunu yaratan insanlığın bilincidir. Bu zamanda yüksek alemlerden yeryüzüne oldukça yüksek miktarda yardım gelmektedir, fakat özgür irade der ki gereken işi insanlık yapmalıdır.

Üçüncü boyut, mekân ve zaman olan bir boyuttur. Eğer bir kişi aniden yüksek boyutlu enerjinin tamamına dalsa, fiziksel bedeni bunu kaldıramaz ve ölür.

Ruhani evrimleşme, deneyimler, değişime açıklık ve bireyin doğuştan gelen iç gücünü kabul etmesi aralığıyla oluşan yüksek farkındalığa aşamalı bir uyanıştır. Çağlar boyu insanlık karar verebilmek için diğerlerine baktı çünkü onların daha zeki, daha cesur, daha bilge, daha yüce, daha nitelikli olduğuna dair yanlış inanışları vardı.

Bu demek olmuyor ki, ilgili alanlarda okumuş, çalışmış, kendini geliştirmiş veya şimdi yaşadıklarınızı aynen geçmişte yaşamış ve aşmış olanların fikirlerini asla değerlendirmeyeceksiniz. Bu, son söz olarak kendi sezgilerinize güveneceksiniz anlamına gelir.

Pek çokları ya çoktan ya da şu sıralarda, kralın hakikatten de çıplak olduğunu keşfediyor (Bir insan değil ama bütün bir inanç sisteminin). Bu, karar vermek için diğerlerine bağımlı olma alışkanlığındakiler için şok etkisi yaratabilir fakat bu durum gündelik hayatın tüm alanlarında yaratıma girmeye devam edecektir.

Bir insan devlet, organize din ve aile geleneğinden gelen ve gerçek kabul etmiş olduklarının çoğunun sadece yanılsama olduğunu gördüğünde,  üzüntü ve kedere sıklıkla suçluluk, öfke ve kendini aptal bulma hisleri eşlik eder.

Eğer bu duyguları hissediyorsanız, izin verin içinize ve içinizden de dışarıya aksınlar. Direnç ve öfke olmadan onları tanıyın ve kutlayın, bir farkındalık değişimi yaşadınız – bir sonraki bilinç seviyenize geçişiniz için hayati ve ihtiyaç duyulan bir basamak daha çıktınız.

Çoğunluğa öğretilmiş ve genel olarak inanılan pek çok inancın altında yatan ve bu inançların doğasında bulunan yanlışlıklara dair farkındalık, bunu kişisel bilinçten ayıklamanın ilk adımıdır. Yeni gözlerle görmek, kişinin pek çok yaygın yasa, inanç ve fikirlerin, insanlığın süregelen cehaletinin getirilerinin seçilmiş bir azınlığa hizmet amacıyla yaratıldığını tanıması anlamına gelir.

Seçkin güç pozisyonlarında bulunan insanların tamamı sadece kendilerine fayda sağlamak için yaşamaz (Bunu yapmayan, bütüne hizmet edenler de vardır). Zengin veya ünlü olmakta yanlış bir şey yoktur çünkü bolluk, İlahi Yasadır. Eğer kişinin ruhani bütünlüğünü anlaması ve kabul etmesiyle veya sevgi, saygı, paylaşmanın eşlik ettiği iş veya mesleki iç yetenekten kaynaklanıyorsa, yaşanan zenginlik, varlık, esenlik, evrensel bolluk yasasının en doğal ifadesidir. Zenginlik ve ün, kişinin tek onay kaynağı ve diğerlerinden üstün olduğu fikri haline geldiğinde, düşük titreşimli kavramlar haline dönüşür.

Zenginlik ve ün sahibi kişi, diğerlerinden daha üstün, onlardan çok daha fazlasına hak sahibi olduğuna inanırsa, zıtlık/düalite ve ayrılık enerjisi ile dolmuştur. Bundan dolayı böyle kişiler kendilerine zıt kutupları yansıtan deneyimler yaratırlar. Pek çokları zaman ve enerjilerini geçmişte oldukları kişi illüzyonunu korumak için nafile teşebbüslerde bulunarak geçirirler.

Üç boyutlu, zıtlık ve ayrılık dünyasında başarı genellikle kişinin ne kadar zengin, güzel, atletik, eğitimli, çalışan veya zeki olduğuyla ölçülür. İnsanları az ve çok, iyi ve kötü kavramlarıyla sınıflandıran inançlar her zaman düalite/zıtlık ve ayrılığı yansıtırlar. “Başarı” yüksek alemlerde bilinmez ve tanınmaz çünkü her şeyin Kaynağın ifadesi olduğu bilinir. Zıtlık ve ayrılığı yansıtan enerjiler asla Işık ve gerçeğin yüksek frekanslarıyla hizalanamaz.

Yeryüzünde herkes doğum öncesi seçilmiş derslerinin hepsini ya da bir kısmını deneyimlemektedir. Bazıları fakir veya hasta ya da zihinsel özürlü olmayı seçmişlerdir. Bazıları ise bir çeşit felaket yaşamayı, az gelişmiş bir ülkeyi ya da savaş bölgesini seçmişlerdir çünkü bu deneyimleri yaşamayı veya ruhani olarak onlara bir şekilde karmik açıdan ihtiyaç duymanın ötesine geçmeyi amaçlamışlardır. Bazıları, zengin, güzel veya atletik olmayı seçmiştir, bunun sebebi ego tatmini değil, sadece deneyimdir. Ancak düşük frekanslı fiziksel alemde sıklıkla üç boyutlu inanç sisteminin abartmaları, aldatmaları ve saçmalıklarıyla bu amaç kaybolabilir.

Zıtlık enerjisi herhangi bir üç boyutlu deneyimin tam zıddının da kendini ifade etmesi potansiyelini taşımasına izin verir. İnsanlık evrimleştikçe, yaygın bir şekilde kabul edilen çoğu zıt kutuplar (başarı/başarısızlık, barış/savaş, sevgi/nefret) gerçekte oldukları hiçbir şeyliğe doğru solup kaybolacaktır. Bu da, istediklerine sadece acı ve mücadele ile ulaşabileceklerine inananlara, hedeflerine makul olmayan şekillerde veya bencillikle ulaşmaya çalışanlara, etraflarındaki kişilerin eski ve gereksiz olarak bakmalarına sebep olacaktır.

Umudunu taşımış olduğunuz bir hayali başaramadığınız için ümitsizliğe kapılmışsanız, kutlayın, çünkü bu, dünyanın başarı ve gösteriş kavramlarıyla onay ihtiyacının ötesine geçiyorsunuz anlamına gelmektedir. Bu da sıklıkla bir sonraki seviye için ruhani hazırlığınızı gösterir, yani buraya yapmaya geldiğiniz ama hatırlayamadığınız şeye hazır olduğunuzu. (Mor Alev: Bundan çok daha olumlu ve yüksek bir hedefe yönlendiriliyorsunuz)

Tekrar vurgulamak isteriz, herhangi bir başarısızlık veya hata gerçekte kötü değildir. Başarısızlığı kötü bir şey olarak tanıtan sadece üç boyutlu inanç sistemidir. Başarısızlık veya hata her zaman daha derin gelişim aracıdır, eğer öyle olduğu anlaşılır ve kabul edilirse tabii.

Diğer yandan, sizinle büyük bir eş-titreşimi olan bir hedefe yönlendiriliyorsanız, içinize dönün her zaman içinizde bulunan İlahi olanı, bütünlüğü, tamamlanmışlığı tanıyın, onaylayın, takdir edin ve onunla daha da derinden hizalanın. Onun dışınızda yaratıma girmesine izin verin. Bundan sonra da hedefinize doğru ne insan adımı atmanız gerekiyorsa atın.

Üç boyutlu başarı kavramları kolektif bilinçte çözülüp yok olmaya başlıyor çünkü onları sürdürecek gerçek olan hiçbir şey yok, sadece onlara inananlar dışında.

Pek çokları daha fazla koşabildiği, daha zengin olduğu, daha güzel olduğu için bireylere verilen abartılı değer, heyecan, tutkunluğu gerçekten şapşalca bir kuru gürültü olarak görmeye başladı bile. Şamata ve eğlence, evet, fakat eğer katılımcılar için evrimleştirici bir ders olarak hizmeti yoksa oldukça dikkat dağıtıcı ve büyük resim için ise pek de önemli değildir.

Başarı veya üne sahip pek çokları, bunlar bittikten sonra da başarılarının, sahip olduklarının, ilişkilerinin veya fiziksel görüntülerinin kendilerini tanımladığı inancıyla bunu devam ettirmeye çalışırlar. Dünyanın başarı tanımıyla başarılı olduysanız ya da şimdi başarılıysanız, bunu onurlandırın ve deneyime şükran duyun. Fakat geçmişin sizi esir etmesine ve büyük ihtimalle çok daha iyi, yüksek ve tatmin edici olana doğru geçişinizi engellemesine izin vermeyin.

Bitmiş bir başarı ya da ilişkiye sıkı sıkıya tutunmak veya onu tekrar tekrar yaratmaya çalışmak, o olmadan hiçbir şey ya da hiç kimse olmayacağına inanmak, bu deneyimi ruhani gelişim için bir hızlandırıcı ve tetikleyici olarak kullanmadıkça kişiyi ruhani olarak “yerinde” tutar.  Hayatın tüm alanlarında başarı dönemleri sıklıkla kişinin seçmiş olduğu deneyimlerde bir sonraki aşamaya yumuşak geçiş amacını taşır.

Yeryüzündeki herkes, ruhani gelişim ve öğrenme ihtiyacıyla planladıklarını deneyimlemek için gelmiş bir İlahi Varlıktır. Yeryüzündeki kimse sadece zengin, güzel, güçlü ya da diğerlerini kontrol etmek için gelmemiştir.

Hakikatten de bazıları bunu yapabileceğine inanacak cehalettedir fakat nihayetinde her zaman başarısızlık ve zorunlu gelişim gelir, bu hayatta değilse bir başkasında çünkü bu şeyler her zaman geçicidir.

Popüler kavramların kişisel ve küresel anlamda yok oluşu şu anda gördüğünüz kaosu getirmektedir. Uyanışta olanlarla statükoyu korumak için her şeyi yapmaya hazır olanlar arasındaki ayrım derinleşmektedir.

İnsan deneyimleri yaşayan ruhani bir varlık olduğunuza gerçekten güvenin. Bu anlayış, kabul, onay ve sevgi için ün ve başarı arama ihtiyacını eritecektir. Yüksek benliğinizin neye ne zaman ihtiyacınız olduğunu bildiğine de güvenin. Böylece içinizdeki iyinin size en uygun yeni ve yüksek yollardan yaratıma gireceğine de güvenirsiniz ve bu “iyi” yeryüzü iyi kavramına hiç benzemez.

Bu, insan egolarının kendini kaybetmek korktuğu çok güçlü bir zaman. Bir defa benliğinizi kaybetmenin imkânsız olduğunu, çünkü gerçekte BENLİK olduğunuzu içten kabul ettiğinizde şimdi ve her zaman tam, bütün ve başarılı olduğunuzu da bilecek ve kabul edeceksiniz.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz

01/12/2019

Marilyn Raffaele ve aracılık ettiği Arkturuslulara çok teşekkürler. (onenessofall.com)


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.


Telif Hakkı©2019 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2019 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

14 comments

 1. Sizi çok özlemişim…teşekkürler..yine kafamdaki sorulara tam zamanında yanıtlar geldi, bu dönemde sizden gelen her mesajı adeta evin tüm duvarlarına not olarak asasım var, hepsi o kadar anlamlı ki…iyi ki varsınız, iyi ki varız, ya da var mıyız..deneyimlerimin tümüne teşekkür ediyorum

  Liked by 1 kişi

 2. Okumaya doyamadığım bir mesajdı Akturuslulara ve mor alev sana kalpten teşekkürler nedenini çok anlamadığım şekilde okurken gözlerim doldu sürekli

  Liked by 1 kişi

 3. Ben de okumaya doyamadım. Günlerdir aklımda dönen ‘kral çıplak’ cümlesi de yazının öncülüymüş meğer:) selam olsun Arktruslulara ve yol arkadaşlarıma☺️🍀🌸

  Liked by 1 kişi

 4. Çok etkileyici ve zamansal olarak manidar oldu. Teşekkür ederim Akturuslular 🙏 fakat bir sorum olacak naçizane. Dünyaya geliş amacımız dualite sayesinde oluşan deneyimleri yaşamaksa ve dünyasal yaşanmışlıklar bizi deneyim yoluya bir başka boyuta taşıyorsa ve yukarıda bahsettiğiniz bu kavramlar bize hizmetlerini tamamlayıp yok olacaklarsa dünya okulunun varlığı tamamlanmış olmuyor mu? Evet bunu 3d bilincimle yani zaman ve mekan sınırlamalarıyla sormuş oluyorum fakat bu dünyada olduğum sürece bu realiteyi yok saymak mümkün mü? En azından mekansal olarak? Tekrar teşekkür ve sevgilerimle 💜

  Liked by 1 kişi

  1. Sevgili Güldestan, hayır. Okul da bir sonraki aşamaya geçiyor. Örneğin ilkokul bundan böyle orta öğretim hizmeti vermeye başlıyor gibi… sevgilerle

   Beğen

 5. Mesaj sanki daha önce biraraya getirmeyi akıl edemediğim malzemelerden yemek yapmak gibi. Bu iş nereye varacak derken ortaya çıkan sonuç eşsiz. Uzunca bir metin okuyorsun, sonunda ortaya tarifsiz bir his çıkıyor… Teşekkürler Arkturuslular, teşekkürler Mor Alev

  Liked by 1 kişi

 6. Arktruslular ..her okuduğumda kendimi teyid ettiğim mesajlar..biliyorum ben onlardanım :)) şükür kabul ve onay… teşekkür ederim..

  Liked by 1 kişi

 7. Bu yazınızı çok beğendim gerçekten. sanki 10 yazı yoğunluğundaydı, yavaş yavaş okudum, yazmanın ötesinde sezgisel anlatılanlar da vardı sanki öyle hissettim bilmiyorum doğru mudur? bana mı öyle geldi. kısmet belki bir gün sohbet etme imkanımız da olur inşallah hayırlısıyla…. su gibi sevgiler….

  Liked by 2 people

 8. İçinde bulunduğumuz zaman, içinden geçip dönüştüklerimiz nasıl güzel anlatılmış .. Okurken kalkıp defterimi aldım bazı cümleleri tekrar yazmak istedim; kendi adıma zıtlık ve ayrılık bilinci yaşadığım ve yarattığım günlerden, özde birlik ve bütünlük enerjisiyle olabildiğimce uyumlu ve ona hizmet eden olmaya niyet ettim. Buna hizmet eden tüm varlıklara ve bize ışık olduğun için sana 🌞💜💫✨🎈🌈

  Liked by 1 kişi

 9. “Bir insan devlet, organize din ve aile geleneğinden gelen ve gerçek kabul etmiş olduklarının çoğunun sadece yanılsama olduğunu gördüğünde ” sevgili mor alev daha açıcak olursak silmemiz ve yerine koymamız gerekenler nedir sade haliyle ?

  Beğen

  1. Sevgili Lale, herkes kendi yanılsamalı inançlarını kendisi bulacak ve buluyor. Sevgi ve sevginin yüzleri olan şefkat, anlayış, zarafet, birliktelik bilinci, eşitlik, neşe-keyif-coşku, saygı, hayata güven, bolluk, vs. dışındaki her şey yanılsamadır. Sevgilerle

   Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.