Arkturus Grup Mesajı: Kendini Gerçekleştirmek

Justin Gaffrey -LandscapeBu zamanda kim olduğu ve yeryüzü gezegeninde olanlar konularında yüksek anlayışa sahip olmayı seçen sizleri bir defa daha sevgiyle sunduğumuz mesajlarla içtenlikle selamlıyoruz.

Bulunduğunuz anda yeryüzüne akan ve sürekli olarak yoğunluğu yükselen Işık frekansları, ruhani hazırlığını yapmış olanların yeni ve daha yüksek bilinç haline ulaşmalarına yardımcı oluyor. Pek çokları bilinçli olarak buna hazır olduklarının farkında değil ve bundan dolayı değişime direnmeye ve yumuşak teslimiyet yollarıyla değişmeyi seçmektense, sadece acı dolu üç boyutlu deneyimlerce zorlanarak kendilerini değişime açıyorlar.

Dünyaya gelmeden önce her bireyin neye girmekte olduğunu bilmediğinden asla şüphelenmeyin çünkü birey bunu kendisi seçer. Herkes eski programlamanın ötesine ilerleyerek ve geçmiş yaşamlardan kalma meseleleri çözerek daha yüksek farkındalığa uyanmak için, en çok yardımcı olacak ebeveynleri ve hayat durumlarını, rehberler, öğretmenler ve ruh grubu üyeleri ile çalışarak seçer.

Üç boyutlu enerjide bunların hepsi unutulur. Planlar daha yüksek boyutlarda yapılmıştır ve bireyler artık o frekanslarla hizalanamamaktadır. Çocuklar, yetişkinlerce üçboyutlu eğitilerek hatalı olduklarını kabul edene kadar, sıklıkla geçmiş yaşamlarını ve diğer tarafta hayatın nasıl olduğunu hatırlarlar.

Enerjik açıdan hassas küçük çocuklar, sıklıkla üçüncü boyutun düşük titreşimli enerjilerine uyum sağlamakta zorluk çekerler. Yetişkin düşüncesine göre olağan görünen ancak bu çocuklarda korku veya direnç yaratan durumlara çocuğu asla zorlamayın. Hatta çok normal görünen büyük bir doğum günü kutlaması veya çok yüksek sesli bir konser bile enerjik açıdan hassas küçük çocuğu bunaltabilir, hatta hassas bir yetişkini bile olumsuz etkileyebilir.

Bireysel bilinçte hala daha canlı kalan zıtlık/düalite ve ayrılık inançları her zaman kendilerini iyi ya da kötü formlarında ifade edeceklerdir, çünkü İFADE EDİLMEYEN BİLİNÇ YOKTUR ve eski enerjiye dair en ufak bir parça bile yaratıma girebilir. Uyanmamış olanlar bunu anlamazlar, bundan dolayı üç boyutlu çözümlerle üç boyutlu deneyimlerini yaratmaya ve ilerletmeye devam ederler.

Her biriniz iyi, kötü, çok kötü deneyimlere sahip olduğunuz pek çok hayatlar yaşadınız. Her cilt rengine sahip oldunuz, kadın, erkek ve her iki cinsiyete sahip olduğunuz yaşamlarınız oldu. Zihinsel özürlü hayatlarınız ve aşırı derecede zeki yaşamlarınız oldu. Bu hayatların bazıları çok kısa ve bazıları da çok uzundu. Savaşçılar ve katiller olduğunuz gibi barış getirenler de oldunuz. Ve siz hem nefret ettiniz, hem de sevdiniz.

Bu şeyleri sizi çevreleyen dünyada gözlemlediğinizde, hatırlayın, insan gözünün gördüğünden daha büyük bir plan var. Öyle bir plan ki, her ruh ihtiyacı olanı öğrenip bir sonraki seviyedeki farkındalığına uyanıyor.

Bir defa kişi daha derin gerçeklere uyandığında, kendini sadece zıtlık ve ayrılık yaratımlarına maruz kalan bir insan olarak görmeyi bırakır. Korku azalmaya başlar. Hayat otomatikman daha sağlıklı ve uzun bir hale gelir (eğer kişi burayı terk etmeyi seçmediyse), çünkü hücreleri otomatikman bedenin İlahi Mavi Kopyasının daha fazlasını taşımaya başlar (Mor Alev: Yani orijinal İlahi plandaki mükemmel işlemeye dönüş) ve dolayısıyla hücrelerin bedenle ilgili üç boyutlu inançlar azalır. Fiziksel hayat, daha az “kaderin” insafına, daha çok bireyin seçimlerine kalır.

İzin verin, Işık fiziksel bedeninizin hücrelerine giriş yapsın ve onlarla konuşun. Bu ve geçmiş yaşamlardan kalan ve hala hücrelerde tutulan eski programlamaları salıvermelerine izin verin. Ve sonra da tekrar korkuyla programlanmalarından kaçının.

Eğer Yaratan, KENDİNİ …… formunda yaratmadıysa, o zaman ne olursa olsun, onu sürdürecek veya besleyecek hiçbir yasa yoktur. Eğer Yaratan Kendini hastalık olarak ifade etmiş olsaydı, hiç kimse, hiçbir mantra, hiçbir tıbbi prosedür, hiçbir çalışma, çaba hastalığı asla geçiremezdi çünkü Yaratan’ın yarattıkları İlahi Yasa gereği sonsuza dek var olur.  (Mor Alev: Hastalık bir İlahi yaratım değil, bir yanılsamadır o yüzden tedavi edilebilir.)

Bu yeni bir zaman sevgililer, ve bu yeni zamanda müşterek bir şekilde kabul edilmiş pek çok inanç da hızla çözülüp kayboluyor. Yeryüzüne akan yüksek boyutlu enerjilerin yoğun dalgalarıyla her geçen gün uyananların sayısı artıyor. Gaia, yaşayan bir ruhtur, kullanılıp istismar edilecek bir toz ve toprak birikintisi değildir. Ve Gaia artık buna dur diyor. (Mor Alev: Yani gündelik deyimle, Gaia’ya gına geldi. Artık yeter diyor.) O da kendi yüksek boyutlu benliğine doğru değişiyor ve üzerinde yaşayanların seçtikleri takdirde kendiyle gelmelerine izin veriyor.

Daha fazla yeryüzü olaylarına hazırlıklı olun çünkü farklı seviyelerdeki enerjilerin çatışması genellikle kargaşayla sonuçlanır. Eskiye karşı yeni kendini mümkün bulduğu hallerde ifade edecektir. Her şey plana uygun ilerliyor ve her şey tam olarak olması gereken yerde, bundan dolayı odak noktanızı görünüşteki şeylerden alın ve içeriye, içinize, çözümlerin bulunduğu yere kaydırın.

Sıklıkla denir ki, bir sorun bulunduğu seviyede çözülmez, fakat dünyanın yapmaya devam ettiği tam olarak budur. Hayatlarınızdaki sorunları gerçekle karşılayın, hızla geçersizleşen inanç sistemlerine dayanan çözümlerle değil. Bu, iç yönlendirmeniz bir doktoru ya da avukatı görmenizi söylüyorsa, ona başvurmayın demek değildir. Bu demektir ki, bunu yaparken yüksek farkındalığınızı da yanınızda götürün, hem onlardan tavsiyeler alın, hem de sezgisel rehberliğinizle yönlenmenize izin verin.

Bir şeylerin nasıl olması gerektiğine dair üç boyutlu kavramlarla her şeyi analiz etmeyi bırakın. İnsanlar veya durumlara kalıcı ve barışçıl çözümler getirmek için eski yöntemler ve programlara bel bağlamak istenen kalıcı çözümleri getiremez, çünkü o yöntemler ve programlar zıtlık ve ayrılıkta biçimlendirilmişlerdir. Pek çokları artık bunu biliyor fakat güvenmeye korkuyorlar.

Her zaman her yerde var olan İlahi Bilinç ezeli ve ebedi olarak kendini ifade etmektedir. Zihin, bireyin kendi kişisel ifadesinin şartlandırılmış inançlarıyla Tek İlahi Bilinci yorumlar.

Sezgilerinize güvenmeyi öğrenin. Her şey hakkındaki sorularınızın cevaplarını, sorunun bulunduğu seviye yerine, içinizde arayın. Tüm cevaplar içinizde çünkü gerçek özünüz her şeyi bilen İlahi Bilinçtir. BİRlik bilincine ulaşmış kişinin şartlanmamış zihni, kişinin hayatındaki olayları daha yüksek seviyelerden yorumlamayı bilir ve onu bütünlük ve tamamlanma hallerine dönüştürür.

Örneğin; Kendini gerçekleştirmiş bir cerrah eğer ihtiyaç varsa ameliyatları hakkında yeni fikirlere sahip olacaktır, yine kendini gerçekleştirmiş bir teknisyen karmaşık bir otomobil sorununu nasıl çözeceğini bilir halde olduğunu bulacaktır. İkisi de diğerinin sahip olduğu bilgiyi ihtiyaç olmadıkça almayacaktır. Bu, şartlandırılmamış zihnin, şartlandırılmamış bilinci bireyin anlayacağı şekilde yorumlamasıdır.

Kendinizi ruhani varlıklar olarak düşünmeyi öğrenin, Yaratan’la BİR değil de gerçekten Yaratan olarak ve böylece de İlahi Bilinci oluşturan her şeyi bedenlenmesi olarak – BEN şu anda bütünlüğüm, bolluğum, güvenliğim, uyumum, tamamlanmışlığım, vs. BİR asla Kendinden ayrı ya da Kendiyle çatışma halinde olamaz. Ayrılık, bir insanlık mitosudur.

Sizi yöneten sizsiniz – her zaman öyleydiniz ve her zaman öyle olacaksınız fakat bunu bilmiyordunuz. Hiçbir rahip, guru, ders, kristal, mantra, vs. sizi olduğunuzdan daha fazlası yapma gücüne sahip değildir. Başarıyla ulaşılmış BİRlik bilinci bütün kapıları açan anahtardır. BİRliği bilip, kabul edip, BİRlikten kaynaklanan şekilde yaşamaya başladığınızda ve sonra da BİRliğin bilinç haliniz olmasına izin verdiğinizde kapınızı onun ifadelerine açıyorsunuz, en küçük detaylarda bile.

Mutlu olmak için neye ihtiyacınız olduğu, nelerin zorunlu olduğu inançlarınızı salıverin, çünkü onlar mutluluk hakkında çoğunluğun hemfikir olduğu kavramlardan başka bir şey değildir. Onlara tutunmaya devam etmek, sadece daha yüksek, daha iyi fakat henüz bilinmeyen ve ifade edilmeyi bekleyen şeyleri engeller.

Güvenin. Güvenin. Güvenin. Yüksek Benliğiniz nereye ait olduğunuzu ve sizi oraya nasıl ulaştıracağını biliyor. Kendi yolunuzdan çekilin sevgililer. Zaten tam olarak varolan İlahi Bilincinizin kendini ifade etmesine izin verin.

Bizler, Arkturus Grubuyuz.

Marilyn Raffaele ve aracılık ettiği Arkturuslulara çok teşekkürler. (onenessofall.com)


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.


Telif Hakkı©2019 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2019 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

22 comments

 1. O kadar muhteşem ki herşey her anindan sonsuz haz ve şükran duyuyorum. Şükürler olsun varlığınıza. Icsel olarak hissettigim ama zaman zaman tereddute düştüğüm herseyin olumlamasi bir sonraki yazınızda geliyor. Işığımız o kadar güzel aydinlatiyorki yolumu minnetim sonsuz.Sukurler olsun birlik bilinciyle sevgi ve ışık da bulusturana.🙏🙏🙏❤❤❤

  Liked by 2 people

 2. Merhaba Sevgili Mor Alev
  İkinci paragraftaki cümleniz “Dünyaya gelmeden önce her bireyin neye girmekte olduğunu BİLDİĞİNDEN asla şüphelenmeyin çünkü birey bunu kendisi seçer” dersek olur mu.
  Sevgiler

  Beğen

  1. Türkçe de bu sözcük yanlış kullanılıyor sıklıkla. Bir şeyden şüphelenilir. Yani “acaba bilmiyor mu?” denir. Dediğiniz tam tersi. “Acaba biliyor mu?” Ama söylenmek istenen şu: Biliyorduk, planladık, senaryoyu yazdık. Bunun aksinden şüphelenmeyin. Umarım iyi açıklayabilmişimdir. Sevgilerle

   Beğen

   1. Asuman’a katılıyorum; Türkçe ifade açısından diğer türlüsü daha doğru bence de.
    “‘bildiği’ konusunda şüphelenmeyin, böyle bir şüpheye yer yok.” diyorlar. Dolayısıyla da “bildiğinden şüphelenmeyin” olmalı diye düşünüyorum.

    Ama daha da önemlisi, bunun bütünüyle pek kıymetli bir mesaj olduğu… Teşekkürler…

    Liked by 1 kişi

 3. Sevgili Mor Alev
  Anladım teşekkür ediyorum.Aynur arkadaşın iletisine tümüyle katılıyorum.
  Sevgide buluşuyoruz sayenizde🙏❤❤❤

  Liked by 1 kişi

 4. Yolumdan çekiliyorum, farkındayım. Çünkü ne yapmalıyım ile ilgili hiç bir fikrim kalmadı. Keyfim çok yerinde. Nasılsa, Öyle 🙏🏼
  Olacak olan oluyor ve ben güvendeyim🙏🏼
  Bir ay süren, beni uykudan uyandıran korkularım da kendiliğinden gitti :))

  Liked by 3 people

 5. “Kendi yolunuzdan çekilin sevgililer.” Daha guzel ifade edilemezdi herhalde… Bu son zamanlarda okudugum en guzel, en cosku verici ve mutluluk dolu mesaj. Cok tesekkurler.

  Liked by 1 kişi

 6. “Yüksek benliği iz nereye ait olduğunu ve sizi oraya nasıl ulaştıracağını biliyor” BURASI ÇOOOOOOOK ÖNEMLİ. bunu bilmekten öte olmaya izin verdiğimiz anda değişim ve dönüşüm hazzını tüm insanlığa diliyorum 🙏

  Liked by 2 people

 7. “Dünyaya gelmeden önce her bireyin neye girmekte olduğunu bilmediğinden asla şüphelenmeyin çünkü birey bunu kendisi seçer.” Önceden yazılmış bi kader gibi görülebilir mi bu ? Sevgilerle 💕✨

  Beğen

  1. Sevgili Tuğçe, kader harfiyen yazılmış bir senaryo gibi algılanıyor. Ama değil. Ana hatlar, örneğin hangi ülkede ve hangi şartlara doğacağınızı siz seçiyorsunuz. Bu, üç boyutlu düşüncede kader olarak algılanıyor. Nedense adına kader dediğimiz kavram da hep negatif hisler verir. Oysa özgür iradeniz var. Yani o durumlar, şartlar, kişilerle ne yapacağınıza, nasıl tepki vereceğinize, ne düşüneceğinize siz karar veriyor, hayatınızın yolunu siz belirliyorsunuz. Sevgilerle

   Beğen

 8. İç anadoludayım. Mutfakta oturup yazıyı okuyorum. Nasıl bir ses hiç önemli değil ama hala kulağımda dalgaların sesini duyuyorum. Bu yanılsama bile güzel😍

  Liked by 1 kişi

 9. Sevgili Mor alev,
  Ogün konuştuktan sonra babacığımı kaybettim. Şimdi bi yandan 3D düşüncelerle kalbimin yanmasına engel olamıyorum bir yandan da her şeyi ilahi olduğunu düşünerek,herkesin seçimlerini ve özgür iradelerini yaşadığını düşünerek rahatlıyorum. Bu karmaşa sanırım bir süre böyle gidecek. Sizin paylaşımlarınızı okumak bana hergün güç veriyor 🙏🏻 Teşekkürler 🕊

  Beğen

 10. Burda anlatilanlar kuzey ay dugumunde gerceklestirmemiz & ogrenmemiz gerekenleri hatirlatti.
  Yaniliyor muyum?

  Liked by 1 kişi

  1. Evet sevgili Insight, her şey bizi ortak hedefe yönlendiriyor, astroloji, kanallıklar, genel enerji ve iç sesimiz. Sevgilerle

   Beğen

 11. “Bireysel bilinçte hala daha canlı kalan zıtlık/düalite ve ayrılık inançları her zaman kendilerini iyi ya da kötü formlarında ifade edeceklerdir, çünkü İFADE EDİLMEYEN BİLİNÇ YOKTUR ve eski enerjiye dair en ufak bir parça bile yaratıma girebilir.”

  Sevgili Mor Alev, bu soylenen, yaratimlarimiza bir bakis atip kiyida kosede kalmis eski enerji/dualite fikirleriyle olusan bir durum/yaratim var mi diye farkindalik kazanmamis icin mi soylenmis? Boylece kalan ufak kirintilari da gorup,salivermemiz icin…
  Cunku ben buyuk hayat degisiklikleriyle birlikte(yurtdisinda ise girmek) bir sure cok savruldum,herseyi unuttum ve takinti boyutunda kancalandigim durumlar yasadim…bunlar kalan eski inanclarin ifade edilmesi miydi diye suphelendim bu yazilanlara gore…Aydinlatirsan cok mutesekkir olurum, sevgilerimle! 💜

  Beğen

  1. Sevgili Meleklerile, büyük ihtimalle haklısınız. Fakat her zaman önerdiğim gibi bir de kalbinize sorun lütfen. Sevgilerimle

   Liked by 1 kişi

 12. Sevgili Aslı Allah Rahmet eylesin kalanlarada sabir versin seni cok iyi anliyorum Bende Babami kaybettim icim yanıyor cok zor.😔😩🤲🧚‍♀️

  Liked by 1 kişi

 13. Bu güzel mesaj için çok teşekkür ediyorum. Tam da bu ekinoks gününün sert enerjileriyle silkelenirken karşıma çıktı. Ve iyi ki çıktı. O güzel enerjisiyle rehberlik etti bana.
  Sevgiyle.

  Liked by 1 kişi

 14. Bugünkü istanbul depremi haberi sonrası ilk aklıma gelen siz ve bu yazınız oldu sevgili moralev. Bu vasitayla gecmis olsun dileklerimi iletmek istedim. Hepimizin hayrina olmasi ve her zaman isikta kalma dileklerimle💜💫

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.