Zamanın Dışındaki Gün ve Galaktik Yeni Yıl: Beyaz Manyetik Büyücü

187656c7d799eb23423c025013820067Tutulmalar bitti ama enerji değişimi devam ediyor. Bugün “zamanın dışındaki günü” ve yarın yeni galaktik yılın başlangıcını yaşıyoruz. Öncelikle aşağıda bazıları tekrar olan özet bilgileri paylaşıyorum:

Zamanın Dışındaki Gün – 25 Temmuz

Zamanın Dışındaki Güne bir portal, bir geçiş, bir enerji kayması ve bir sonraki değişimden önce verilen bir armağan olarak bakabilirsiniz. Bu alanda hem her şey var, hem de hiçbir şey yok.

Maya takvimi 28 gün süren 13 aydan oluşur. Toplamı 364 gündür. Ama bir yılda 365 gün vardır. İşte o son güne bu takvimde  “Zamanın Dışındaki Gün” denir. Artık gün gibi. Bir önceki yılın enerjisi çekilmiş ama henüz yenisi gelmemiştir. O yüzden bu çok özel bir gündür. Zamanın dışındaki bu gün, ay ve güneş takvimlerini denkler.

Bu güne sonsuz kapasiteye sahip bir boşluk olarak bakabilirsiniz. Bu boşluk, aslında boşluk değil potansiyelin maddeye dönüşmemiş halidir. “OL” dememizi bekleyen enerjidir. Doğanın dişi yönüyle uyumludur. Orada bir dakika, sonsuza dek sürebilir, hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir ana rahmi gibidir.

Bu portalın yarattığı alanda geçmiş ve gelecek, bulunduğunuz anın enerjisiyle birleşmiştir. Çok boyutlu, çok zamanlı bir enerji alanı. İşte gerçek gerçeklik bu alanda yaratılır. Bir rüya burada gerçek olma potansiyelini fiziksele dönüştürür.

Felice Casorati Dreaming Of Pomegranates 1912Biliyorsunuz, her gün zamanın dışına çıkmaya, kalbimize uzanmaya ve boşluğa girmeye ihtiyacımız var. Buna ister meditasyon deyin, ister sessiz anlar… Şifa, gelişim ve yaratım için hiç de boş olmayan bu boşluğa dalarız ve iç-görüler, ilhamlar ve uyanan yeteneklerle fiziksel yaşama geri döneriz.

25 Temmuz ise bütün bir gün bize muazzam bir fırsat sunuyor. Hiçbir şeye bağlı olmadan, hiçbir sonuç beklemeden meditasyon yapın. Zihninizi boşaltın. Boşlukla bağlantınız birkaç saniye bile olsa yeterli. Bilinçaltınız ve kozmik bilincinizle birlikte ihtiyacınız olan, size en uyumlu, sizi en yumuşak yoldan geleceğe taşıyacak bir şeyler yaratabilirsiniz. Ve o şeyin ne olduğunu o anda küçük benliğinizle anlamayabilirsiniz, o bir enerji potansiyeli, fizikselde yaratıma girmeye çok yakın bir şey… Sonra, aradan biraz vakit geçince onunla karşılaşacaksınız. Dikkat edin. Onu tanıyın. O sizin harika potansiyeliniz ve Zamanın Dışındaki Günün Armağanı.

Galaktik Yeni Yıl – 26 Temmuz

Ve hemen ardından yeni enerjinin akmaya başladığı yeni Galaktik Yıl başlar. Bu tarih şafaktan hemen önce gökyüzünde Sirius’un ilk görüldüğü güne denk getirilmiştir. Sirius, gökyüzünde farklı enlemlerde farklı tarihlerde kendini “ilk defa” gösterir. Mısır’da 22 Temmuz’da, Maya Uygarlığının hesaplarına göre ise 26 Temmuz’da, güneş sisteminin Samanyolu galaksisindeki yeri yüzyıllar boyunca kaydığı için bu tarihler kadim hesaplardan kaynaklanır.

Şamanik Maya inancına göre her yeni Galaktik Yıl farklı bir enerji taşır. Bu enerjiyi yazmaya başladığımdan beri geri dönüp bir yıla baktığımda oldukça tutarlı bir şekilde büyük resmi bize ulaştırdığını gördüm. Bu konuda bildiğim iki uzman var, biri Ariel Spilsbury, diğeri ise Stephanie South. Aşağıdaki bilgiler, onların kitaplarından derlenmiştir.

Geçen yılın sembolü “Kızıl Kozmik Ay” idi. Şimdi bakalım geçtiğimiz 12 ay boyunca bizi nasıl etkilemiş, geçen yıl şunları yazmışım:  (Yazının bu bölümünü okumak istemeyen arkadaşlar hemen bir sonraki alt başlığa geçebilirler.)

“Kızıl Ay”, bilinçli benliğimizdir, olduğumuz ve olacağımız kişi. “Kızıl Ay”, Uyanmış farkındalığın tohumunu atar. Bu, içimizdeki “Yaratan Tohumudur”. Bir anlamda içimizdeki Yaratan kıvılcımı… Bu enerjiyle çalıştığınızda, ona berrak bir farkındalık ve dikkat verdiğinizde, en doğal ve yumuşak haliyle kim ve ne olduğunuzu derinden hatırlamaya başlarsınız. Bu hatırlama işlemi ise çok daha büyük bir resmin bir parçası olduğumuzu, BİRin bir parçası olduğumuzu, bütünle olan bağlantımızı hatırlatır.

Kızıl Ay, bizi biz olmaya yönlendirirken, büyük bir saflaşmaya da ihtiyaç vardır. Üst üste yığılmış korkular, dünyevi anılar ve yargılardan en derinde her şeye rağmen sonsuzdan beri ışıldayan Yaratan kıvılcımını göremeyebiliriz. Bundan dolayı, 26 Temmuz 2018 – 24 Temmuz 2019 arası “Büyük Kozmik Saflaştırma” enerjisini de taşıyor. Özellikle “eski yapıların ötesine geçilmesi” bu yılın en büyük işlerinden biri olacaktır.

“Kızıl Kozmik Ay” aynı zamanda bir fener, bir verici istasyon gibidir. Yukarıda güçlenen sezgilerden bahsettik, yani bir alıcı olmaktan. Bu enerji bizleri sadece komik bilince bağlanarak bilgi ve enerji kabul etmekten öteye taşıyor. Düşünün her nefesinizde konuşsanız da, yazsanız da, ya da hiçbir şey yapmasanız da kozmik bilincin bilgeliğini ve enerjisini çevrenizle paylaşıyorsunuz. Bu da daha çok uyanışa, daha çok davranış değişikliğine ve bunu takiben daha çok arınmaya yol açıyor… İşte önümüzdeki 364 gün bu çok mümkün görünüyor.

Sevgili Dostlar, benim bundan anladığım, büyük bir kolektif arınmayla BİR olduğumuzu insanlık olarak daha fazla hissedeceğiz. Bu arınma sadece zihin ve kalplerde olmayacaktır, DNA güncellemeleri de devam edecek. Bir enerji “alıcı ve dağıtıcı” olarak çalışmaya başlayabiliriz. Korkusuzluk ortak deneyimlerden biri haline gelebilir. Şüphe yerine güven, küskünlük yerine yeni benliğimizi ifade etme arzusu ve çok güçlenmiş sezgiler beklentilerim arasında.

Artık, peygamberler, gurular, liderler gibi bizleri uyandıracak kişilere ihtiyacımız yok. Onların zamanı geçti. Bu, geçmişe saygısızlık değil. Fakat artık uyanışımızı kendimiz yönetebilecek kadar ilerledik.

26 Temmuz 2019 tarihinde başlayan Galaktik Yeni Yılın Sembolü:

“Beyaz Manyetik Büyücü”

ShamanBu galaktik yıl, beyaz büyücü, şaman, şifacı, kalp-görenler enerjisini getiriyor.

Bu senenin “manyetik” olması ise tüm yaşamın BİRliğine kendimizi açmamızı anlatıyor. Tüm anlar, tüm varlıklar, tüm şartlar, Var Olan Her Şey’in bölünmez Özünün suretleridir. Hepimiz BİRin, BÜTÜNün ifadeleriyiz. Her birimiz, TEK hayatımıza hizmet etmek için özgün ve çok önemli görevlere sahibiz.

Beyaz Manyetik Büyücü senesi bizleri ortak yaşantımızı yeniden büyüleyici kılmaya çağırıyor. İnançlarımızın, düşüncelerimizin, titreşimimizin, niyetlerimizin ve hareketlerimizin gerçeklikler yaratan büyüler olduğunu hatırlatıyor. Artık abrakadabra zamanı geçmişte kaldı. Düşündüğümüz ve yaptığımız her şeyin abrakadabra olduğunu bilmeliyiz. Olumlu ilahi kapasitemizi kullanarak bu dünyada görmeyi istediğimiz aydınlanmış büyücüler olmamızın vakti geldi!

Yukarıdakileri yazarken bu senenin 3 enerjisini de düşünüyorum ve enerjilerin nasıl bir araya geldiğine hayret ediyorum. Farklı kelimeler ve yöntemlerle anlatılan enerji aslında aynı! 2019 yılının numerolojik enerjisinin taşıdığı potansiyeli incelerken şunları konuşmuştuk: “Ve bu enerjiye baktığımızda 3 rakamının aynı zamanda Yükselmiş Ustaların sembolize ettiğine şaşırmıyoruz! İçimizdeki 3 ustayı birleştirerek kendimizin de yükselmiş ustalar olduğunu, olabileceğini öğreneceğimiz bir yıla adım attık!”

Bir beyaz büyücü, bir şaman, bir kalp-gören nedir? Yükselmiş Ustadır!

Bu döngü, bizleri ruhumuzun amacıyla birleşmeye yönlendiriyor. İçimizde kodlu olan tutku ve becerileri canlandırmaya, ortak yolculuğumuzu onlarla aydınlatıp güzelleştirmeye çağırıyor.

Bu senenin manyetik enerjisi ise doğrudan güçlendirilmiş Çekim Gücü Yasasını anlatıyor. Hayat amaçlarımızı gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğumuz her şeyi manyetik olarak çekebileceğimizi veya ittirebileceğimizi hatırlatıyor. Ve bu enerji ile hiç durmadan gelişen, açılan, genişleyen ŞİMDİde sürekli olarak sunulan lütuflara kendimizi açabiliriz. Biliyoruz, hayatımızda neye odaklanıyorsak, o gelişip büyüyor. Kendimizi kalbimize ve ruhumuzun amacına uyumladığımızda, yardım, destek, yönlendirme, dostluklar, içgörüler, sihir ve lütufları çağırabilir, yaşayabiliriz.

Beyaz büyücüler, gerçek şamanlar, şifacılar bilir, geçmiş, şimdi ve gelecek bir bütündür. Hayat kutsal bir sürekliliktir.

Bu sene kendimizi çizgisel zamanın kısıtlı kavramlarından özgürleştirmeye devam ederken, kendi doğal ritimlerimizi ve galaktik ritim ve döngülerini hissederek sürekli olarak yeni keşiflerde bulunabiliriz.

Beyaz Manyetik Büyücü senesi bilinçte büyük bir yeniden yönlenme başlatıyor. Şimdi geleceği kodlamanın ve BİR olduğumuza dair unutulmuş anıları dünyaya yeniden hatırlatmanın zamanı geldi.

Sevgili Dostlar, bu sene zamansızlığı ve çekim gücü yasasının etkilerini daha önce hiç yaşamadığımız kadar yaşayacağız. Abrakadabra düşüncelere dikkat! Çünkü her söylediğimiz, düşündüğümüz, her eleştirimiz, hatta mizahi veya alaycı olsun diye söylediğimiz saçma şeyler bile gerçekleşebilir! Belki de gerçekleşiyor bile!

Bence çok güzel bir sene olacak. Ve önümüzdeki kış ve bahar aylarındaki astrolojik hareketliliğe bakarsak, böyle beyaz manyetik büyücüler olduğumuzu anlamaya da ihtiyacımız var. Büyük değişimden geçerken, düşündüklerimizin çok çabuk gerçekleşmesi hepimize inanılmaz şekilde yardımcı olacaktır. Şimdiden bu enerjinin armağanı hızlandırılmış yaratım becerimizi denemeye başlamalı ve kendimizi şaşırtmalıyız!

Fakat bir uyarı, bir başkasını çekim gücü yasasıyla, düşüncelerimizle etkileyemeyiz. Özgür İrade her şeyden üstündür. Enerjinizi boşa harcamayın. Her zaman bütünün hayrına çalışın, o kişilere sevginizi yollayın, kabul ederlerse ne mutlu bize! Biz bu yasayı kendimize uygularız, kendi özgür irademizle.

©Mor Alev 2019


Bu dönemde ruhunuzun potansiyelini bütünüyle anlamak, hayata nasıl geçirebileceğinizi öğrenmek, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile çalışmak istiyorsanız buraya tıklayınız.


Bu yazının 5846 numaralı Telif Hakları Kanunu uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi, üzerinde hak iddia edilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi davranışlar hakkında yasal işlem yapılır. http://moralev.com

8 comments

 1. Bir süredir takibi bırakmıştım bugün tekrar bloga girince bu enerjiyi ne kadar özlediğimi farkettim. Yuvaya dönmek gibi sıcacık bir his sardı beni, sanırım gülümseyerek ve bir kedi gibi keyifli uyuyacağım 😊🐈

  Liked by 1 kişi

 2. Yazdıklarımız için ne kadar minnettarım anlatamam. Blogu yaklaşık 5 yıldır takip etmeme rağmen bu güne dair en ufak bir fikrim yoktu. Sabah saatlerinde yaptığım rutin bir enerji temizliği sırasında yorucu bir rüyaya dalmışım. Uzun zaman öncesine dair unuttuğum bir kesitin güncel yansımasını yaşadığıma eminim..sadece saf sevgi olmayan, tıkanıkları temizlemeye niyet etmiştim. Ayni anda birden fazla melekten yardım istemiş oldugum ve basmelek zadkiel den ayrıca yardım istemiş olmam bu seansin istisnasıydi. Ancak bittiğini sandığım rüyadan sonra dinlenme ihtiyacı duydum biraz daha yerimde kaldım bilinçsizce. Ne kadar acı çektiğimi yıllardır varlığını unuttuğum duyguları konuşarak uyandığımda fark edebildim. Kendi sesimle uyandım. Hayatımı çok başka bir şekilde etkileyecek kayıp bir olasılık meğer derinlerde duruyormuş.
  Günün geri kalani o seans sırasında gördüğüm bence yaşadığım şeylerden daha gerçek değildi. Günlük şeylere tutunmaya çalıştım. Bu gün gerçekten zamanın dışında hissiyle geçiyor.
  Yıllar içinde yaşadığım değişim geçmiş yıllardaki bana yabancılık çekmeme sebep olacak kadar fazla. Geçmişte kalan anılar, es geçilmiş olasılıklar öyle yabancı ki..yine de korkmuyorum. Çevreme kıyasla sezgilerimin ve reflekslerimin gelişiyor oluşu, yaşama isteğinin canlanışı ve birkaç yıldır canlı olmak için çaba harcama ihtiyacı duymamak gerçeklik algımi sorgulamami engelliyor. Çünkü eskiden gerçeklik algımi sorguluyordum. Gelen işaretleri ve sezgilerimi yorumlayamiyordum.

  Her bir yazınız günün sonunda okusam bile geçirdiğim günü bana nedenleriyle anlatıyor. Zamanınıza ve birikimlerinizi bizlerle paylaşmanıza karşılık sadece sevgi gönderebilmek şimdilik elimden gelen.

  Yeni yılın bütün insanlık için geliştirici, yenileyici ve döngülerden sıyrılmış bir yıl olmasını diliyorum. Sevgiler

  Liked by 4 people

Yorumlar kapatıldı.