Arkturuslular: Koşulsuz Sevgi Tam Olarak Nedir? Ve Mor Alev Enerjisinin İşlevi

Violet earthSevgili Dostlar, neden her fırsatta, her sarsıntıda ve olayda Koşulsuz Sevgi ve Mor Alev enerjisini birlikte uygulamanızı öneriyorum? Sue Lie’ın kanallığını yaptığı Arkturusluların bu mesajı her iki enerjiyi de bizlere en net şekliyle açıklıyor.

“Koşulsuz Sevgi” kelimelerini çok kullansak da aslında anlamakta ve uygulamakta oldukça zorlandığımız bir kavram, bunun örneklerini her gün yaşıyoruz. Oysa hayatımızın her köşesinde koşulsuz sevgiye, şefkate, bağışlamaya, insanları ve kendimizi olduğu gibi kabullenmeye her zamankinden çok ihtiyacımız var. İlginçtir, “Koşulsuz Sevgi” kavramı diğer pek çok boyut ve gezegende bulunmuyor, çünkü sevginin koşullu olabileceği düşüncesi bile bu ortamlarda yok. Sevgi, bizi bir arada tutan, yaratan, müthiş Tanrı özümüz!

Yaratan’ın her birimizin içine bir hediye olarak yerleştirdiği ve özellikle dönüşümün inanılmaz bir yoğunlukta olduğu bu en önemli enkarnasyonumuzda çok ihtiyacımız olan Mor Alev enerjisini ise kullanmayı unutan, onun gücüne (sadeliği ve kullanış basitliğinden olsa gerek) güvenmeyen pek çok insan tanıyorum. Bu makale sanırım sizleri de ikna edecektir.

Bu arada, bana üç yıldır Mor Alev enerjisi uyumlamaları hakkında sorular soruyorsunuz ve ben de hep aynı cevapları veriyorum. İlgili cevabımı şu yazıda bulabilirsiniz. Mor Alev enerjisi ile ilgili bütün yazılarımı ve yöntemleri sağ sütundaki “Bütün Yazılar” başlığı altındaki “Mor Alev ve St. Germaine” konusuna tıkladığınızda görebilirsiniz. Mor Alev enerjisin Baş Meleği Zadkiel, Yükselmiş Ustası St. Germaine’dir. Bu enerji, özellikle Evren’in bu sektöründe bütün Galaktikler ve Işık Varlıkları tarafından kullanılmaktadır.

Bu çeviriyi yapan Mor Alev Dostuna, ileten Sue Lie’a ve bizleri aydınlatan Arkturuslulara çok teşekkürler. (multidimensions.com)

Arkturuslular:

Koşulsuz Sevgi, boyutlar arası bir enerji alanıdır ve sayısız “kırık kalplerin” ömürler boyunca aldıkları yaraları şifalandırmak için kalbinizi açmanızı sağlayan bir anahtar vazifesi görür. Peki, Koşulsuz Sevgi, kalp kırgınlığı ile geçen onca yaşamları nasıl şifalandırabilir?

Koşulsuz Sevginin “boyutlar arası” olan bölümü, burada devreye girer. Çünkü Koşulsuz Sevgi’nin boyutlar arası olan enerji alanı, düşük frekanslı bir enerji kalıbını yakalayarak, yüksek frekanslı bir deneyim haline dönüştürür. Bu “dönüştürücü” enerji alanı, Mor Alev’in işlevselliğine benzer. Ama tam olarak aynı değildir.

Mor Alev, “simyevi” anlamda işlev görür. Yani kişinin, mekânın, durumun ya da bir nesnenin mevcut Rezonansını (titreşimini), gerçekliğin bir üst frekansına (dönüştürür) yükseltir. Peki, Mor Alev bu işi nasıl başarır?

Mor Alev bir durumu, Dünya’nın üç boyutlu yansımasından çıkararak, dördüncü boyutsal Astral Dünya’ya çekebilme özelliğine sahiptir. Mor Alev ve Koşulsuz Sevgi BİR olarak çalıştığında ise, kişinin, mekânın, durumun veya nesnenin mevcut frekansını, beşinci ve daha üst boyutsal ışık rezonansına (titreşimine) taşırlar.

Yukarıdaki cümlede “ışık rezonansı” tabirini kullandık. Zira yüksek titreşimlere dönüştürülemeyecek kadar insanoğlunun duygularına “ağır” gelen bir karanlık, serbest bırakılmıştır. (Mor Alev Dostu: Yani sözel, davranışsal veya durumsal anlamda çok kırıcı, ya da çok üzücü bir olay ortaya çıkmıştır ve bu olay karşısında insanoğlunun duygularını yükseltmesi oldukça zordur. Dolayısıyla, ancak Koşulsuz Sevgi ve Mor Alev yardımıyla bu ağır duygular, ışığın yüksek frekansına yükselebilirler.)

Bir “keşiş yengeci”, artık kendisine dar gelen kabuğunu terk eder. Bu bağlamda siz de bir keşiş yengeci gibi, artık çok kısıtlayıcı bir hale gelmiş olan (sizi sıkan) o anki “3D kabuğunuzu” terk etmek istersiniz. Ancak kabuğunuzu terk edebilmek için, önce ona tutunmayı bırakmak zorundasınızdır.

Violet vortexİşte Koşulsuz Sevgi burada devreye girer. Koşulsuz Sevgi’nin enerji alanı, kasırgada oluşan bir “hortuma” benzer. Hortumun alt kısmı, küçük bir girdap şeklinde üç boyutlu Dünya’ya bağlıdır. Ve üst boyutlara doğru yükseldikçe, girdabın çapı da gitgide genişler.

Diğer bir deyişle Koşulsuz Sevgi, üç boyutlu kişi, mekân, durum veya nesneyi tamamen içine alarak, onları yüksek boyutlara taşıyan bir girdap ya da bir “portal” (kapı) oluşturur.

Doğal olarak Koşulsuz Sevginin bu girdabı, aynı bir hortumun fiziksel anlamda yaptığı gibi, bir şeyleri yukarı doğru çeker. Yani kişinin, mekânın, durumun ve nesnenin titreşim frekansını, yüksek boyutsal frekanslara çeker ve genişletir.

Düşük boyutlu deneyimlerin frekansını, yüksek boyutlu deneyimlerin frekansına hızla yükselten şey, Koşulsuz Sevginin şifa ve dönüştürücü gücüdür. Koşulsuz Sevgi, titreşimi düşmüş olan ne varsa onu, giderek yükselen/genişleyen bir frekansla “yıkayarak” arındırır ve şifalandırır.

Mor Alev, bu “titreşimleri yükseltme” işlemini zihinsel anlamda (yani düşünceleri dönüştürerek) gerçekleştirirken, Koşulsuz Sevgi ise bu işlemi, enerji alanının titreşimini düşüren herhangi bir korkuya dayalı duyguları salıvererek gerçekleştirir.

Korku, öfke ve/veya keder gibi düşük titreşimli enerjiler bir kez salıverilip yüksek titreşimli bir boyuta çekildiğinde, “Koşulsuz Sevgi – Koşulsuz Bağışlama – Koşulsuz Kabullenme ve Koşulsuz Şefkat” gibi yüksek boyutlu duyguların gücü, kendinizi veya başkalarını yargılamayı tamamen bırakmanızı sağlar.

Diğer kelimelerle Koşulsuz Sevgi, (İsa’nın söylemiş olduğu şu cümleyle izah edilebilir) “Onları affedin, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

Herhangi bir kişiyi, mekânı veya durumu bağışlamak, yoğun olan düşük titreşimli bir enerjiyi (örneğin mağdur edici, zarar verici vs. gibi enerjileri) salıvermenizi ve bilincinizi hafif ve huzur dolu yüksek titreşimli bir enerjiye (örneğin bağımsızlık, özgürlük vs. gibi enerjilere) yükseltmenizi sağlar.

Eğer herhangi birisini, mekânı veya durumu koşulsuz olarak kabullenirseniz, tüm öfke veya hiddet duygunuzu salıverirsiniz. Çünkü yaşamınızda ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, o şeyle yüksek boyutlu bir nedenden dolayı karşılaşmış olduğunuzu kabul etmişsinizdir (bilincine varmışsınızdır).

Sizi yaralayan herhangi bir şeyden kurtulmak, Koşulsuz Sevginin size sağladığı bir başka lütuftur. Şayet kendinizi koşulsuz severseniz, bağışlarsanız ve kabullenirseniz, o zaman üç boyutlu yaşamlarınız boyunca “toplamış” olduğunuz her türlü eski ve düşük frekanslı kalıplardan kendinizi özgür kılarsınız.

Üç boyutlu Dünya’da yaşamış olduğunuz bütün ömürlerinize Koşulsuz Sevgi göndermenizi, her ne yaşanmışsa kabullenmenizi ve bağışlamanızı öneririz. Böylece herhangi bir ömrünüzde Gaia’da bırakmış olabileceğiniz tüm düşük titreşimli enerjilerin esaretinden, kendi kendinizi özgür bırakmış olursunuz.

‘Hallerbos’ bluebell forest, BelgiumEğer koşulsuz sevginizi Gaia’ya gönderirseniz, başkaları üzerinde güç sahibi olma ihtiyacı duyan insanların onun (Gaia’nın) yerkabuğunda açtığı ve bundan dolayı acı çektiği yaralarını da şifalandırmış olursunuz.

Ayrıca düşük titreşimli davranış kalıpları, alışkanlıkları, duyguları veya düşünceleri olan kişilere Koşulsuz Sevgi gönderirseniz, onları da bu tür titreşimlerin esaretinden özgür bırakabilirsiniz. Fakat şunu da unutmamalısınız. Gönderdiğiniz Koşulsuz Sevgiyi hür iradeleriyle kabul ederlerse, ancak o zaman onları özgür kılabilirsiniz.

Çünkü insanoğlunun sevgi anlayışını sadece “sahip olma, hükmetme, acı verme vs.” anlamında deneyimlemiş olan kişiler, Koşulsuz Sevginin kendilerince “bilinmeyen” enerjisine güvenmek için uzunca bir zamana ihtiyaç duyabilirler. Ayrıca, nasıl siz başkalarının koşulsuz sevgisini kabul etmek için onlara güvenmek zorundaysanız, aynı şekilde kendinize gönderdiğiniz koşulsuz sevgiyi alabilmek için de, kendinize güvenmek zorundasınız.

Kendinizi koşulsuz sevmenizin bu kadar önemli olması, bundan dolayıdır.

Koşulsuz Sevginin enerjisine güvenmek için zamana ihtiyaç duyan kişilerin durumu, şimdiye kadar üzerine hiç bir şey giymemiş olan kişilere, “koruyucu” bir kıyafet giydirmeye benzer.

O kişiler tamamen çıplak olmaya alışmışlardır ve giydirdiğiniz kıyafetler onlara bir külfet, hatta hareketlerini kısıtlayıcı bir unsur gibi gelebilir. Aynı şekilde; eğer kişi sevgi duygusunu daima korku duygusu gibi hissetmişse ve bundan dolayı da hayatı boyunca sevgiyi kabul etmemişse, o zaman sevginin birden “iyi bir şey” olduğunu idrak etmekte güçlük çekecektir. Hele hele onları suiistimal eden, onlara acı veren kişi/kişiler “bu yaptıklarımı, seni sevdiğim için yapıyorum” demişse…

Umarız yukarıda bahsettiğimiz durum, çoğunuza yabancıdır. Böyle bir şey yaşamadığınız için, nasıl olduğunu da hayal edemezsiniz. Ne yazık ki aranızda istismar edilmiş olan kişiler için bu durum, “normal” bir şeydir. Şimdilerde çok korkulan ve çekinilen bazı tarikat ve topluluk üyelerinin, daha çocuk yaşlarda beyinlerinin bu şekilde yıkandığını size hatırlatmak isteriz.

“Kötü” olarak yargıladığınız kişilere Koşulsuz Sevgi gönderdiğinizde, onlara göre “hoşa gitmeyen bir armağan” gibi görünen bu koşulsuz sevgi “kasırgası”, bu kişilerin tek bildikleri ve bağlı oldukları o korku duygusunu zayıflatmaya başlar. Ve bir kez beyinlerine “programlanmış” olan o korkunun bağlarını salıvermeye başladıklarında da, kendi hayatlarını biraz olsun kontrol altına almak için gereken o uzun sürecin startını verebilirler.

Bu kişiler, ister bir tarikattan, ister bir topluluktan gelsinler… Ya da suiistimal edilip “hayatta kalması” için bunun böyle olması gerektiğine inandırılan bir çocukluktan gelsinler. Onların, “hayatta kalma” anlayışı çok farklıdır. Onlar hayatta kalmayı, ebeveynlerine veya herhangi bir otorite figürüne “itaat etmek” olarak öğrenmişlerdir. Dolayısıyla onları “itaatkâr” yapan o korkudan özgür kaldıklarında, yeni bir korku türü ortaya çıkar.

Bu yeni korkunun adı, “değişim korkusudur”. Bu nedenle, kaçıp kurtulmaları için bazılarına ışık tutulsa bile, onlara göre özgürlük “bilinmeyen bir şey” olduğu için çok korkarlar. Hatta kendilerine ardına kadar açılan bir kapıdan bile yürüyerek çıkmaya cesaret edemezler. Bu tür kişiler, en fazla yitirilmiş ve en zor şifalanabilen kişilerdir.

Bu derinden yaralanmış olan kişilerin bazıları, bırakın Koşulsuz Sevgiyi, herhangi bir sevgi duygusunu kabullenmek için bile, genelde birkaç kez bedenlenmeye ihtiyaç duyarlar. Öte yandan yaralı olup da, ışığın bedenlerine nüfuz etmesine (şifalanmalarına) izin veren kişilerin sayısı gitgide artmaktadır. Peki, onlar bunu nasıl başarmaktadır?

Bir şekilde bir çıkış yolu olduğuna inanmayı göze alarak ve ışığın kendilerine yol göstermesine izin vererek… Bu, SİZİ güçlü kılan Koşulsuz Sevgiyi, “kaybolmuş” kişilere de gönderebildiğiniz bir yaşama duyulan umut ve inanç duygusundan kaynaklanmaktadır.

Koşulsuz Sevgi DAİMA, koşulsuz kabulleniş ve koşulsuz bağışlama niteliğini bünyesinde barındırır. Aksi takdirde o sevgi “koşulsuz” olamaz. Dolayısıyla bu boyutlar arası yüksek niteliklerin bir tanesini bile uygulayabilirseniz, bilinç seviyenizi üst boyutlara yükseltmiş olursunuz.

Daha da önemlisi; Fiziksel dünyanızda (yeryüzünde) kalıp, aynı zamanda bilinç seviyenizi üst boyutlara yükseltirseniz, Gaia’nın da kendi bilincini üst frekanslara yükseltmesine yardımcı olursunuz. Hem de bunu, Gaia’nın kendi yeryüzü gezegenine zarar vermeden yapmasını sağlarsınız.

(Mor Alev Dostunun notu: Gaia, bizim Dünya dediğimiz yeryüzü gezegeninin yüksek benliğine, ya da öz benliğine verilmiş olan isimdir. Gaia, aslında Dünya gezegeni şeklinde bedenlenmiş bir Baş Melektir. Gaia’dan üçüncü bir şahıs gibi söz edildiğinde onu, yeryüzü gezegeninin ve üzerinde yaşayan tüm canlıların “Annesi” olarak düşünebilirsiniz. Bildiğiniz üzere bizim dilimizde “toprak ana” diye bir tanımlama vardır. Yukarıda sözü edilen, “Gaia’nın kendi gezegenine zarar vermeden yükselmesi” cümlesinin anlamı, çok basit anlatımla şudur; Gaia kendi fiziksel bilinç frekansını yükseltme çabasındayken şayet 3D Dünya’nın düşük enerjileri ona ağır geliyorsa, bu enerjilerden kurtulmak için bir takım doğal afetler yaratabilir. Bizler bilincimizi yükseltirsek, Dünya daha fazla yara almayacak ve böylece düşük frekanslı ağır enerjiler azalacaktır. Gaia da böylece üzerindeki “ağırlığı atma” ihtiyacı duymayacaktır.)

Hepinizi kutsuyoruz. Lütfen şunu unutmayın! Sizler ASLA yalnız değilsiniz çünkü siz, öz benliğinizin sayısız yüksek suretleriyle sonsuz BİR varlıksınız.

Arktruslular

©2016 Mor Alev

Bu dönemde salıverme, arınma ve hayatınıza yeniden yön vermek konularında dönüşümünüzü hızlandırmak, ruhunuzun potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirmek, Yüksek Benliğinizle daha yakın bir ilişki kurmak ve Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak için randevu almak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

Telif Hakkı©2016 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2016 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

15 comments

 1. Sevgili Mor Alev, Mor Alev Dostu, Sue Lie ve Akturuslular, binlerce şükran… Düşük titreşimli davranış kalıpları, alışkanlıkları, duyguları veya düşünceleri olan kişiler genelde bu tür konulara uzak ve görünürde bu düşüncelere inanmayan kişiler ( belki de ben öyle düşünüyorum ön yargılı olabilirim) sormak istediğim; Koşulsuz Sevgi gönderdiğimizde onların onayını mı almamız gerekiyor ya da kabul etseler de etmeseler de göndersek belki ruhları hisseder ve farkeder…

  Beğen

  1. Sevgili Duygu, sevginin hiçbir zararı yok, istediğiniz herkesi ve her yeri, aslında her şeyi sevebilirsiniz. Buna da sevgi göndermek deniliyor. Sevgi hepimizin ana maddesi olduğuna göre onaya da gerek yok. Arkturusluların söylediği gibi zamanla sevgiye bu kişiler bile cevap verecek ve kabul edeceklerdir. Sevgilerimle

   Beğen

 2. Merheba. Siz yukarıda bahsedince fark ettim, meditasyon yaparken eğer gerçekten yoğunlaşabilmişsem ve dış dünyadan kopabilmişsem genellikle hortum, girdap ya da su kanalı gibi bir şey canlanıyor gözümün önünde (ya da zihnimde desem daha doğru olur), bazen sadece görüyorum, bazen de içine doğru çekildiğimi hissediyorum, sanki içinden başka bir tarafa geçiyormuşum gibi oluyor. En sık gördüğüm-hissettiğim bu, belki de yukarıda anlattığınız durumu yaşıyorum da farkında değilmişim.

  Beğen

  1. Süper! Bu durum bana da olur ve seanslarımda da zaman zaman gerçekleşir. Ben buna derin arınma ve güncelleme diyorum. Sevgilerimle

   Beğen

 3. Ben melek enerjisinin ve onlarla nasıl bag kuruldugunu bag kurunca ne oldugunu bıxe nasıl yardımcı olacaklarını tam olarak anlayamadım mor alevı okumaya baslayalı 1 hafta oldu yardımcı olursanız sevınırım

  Beğen

 4. Çok zor olsa da, çok fazla zorlansam da yaptım biraz önce affedemiyorum, hazmedemiyorum yaptıklarını dediğim birini ” koşulsuz seviyorum koşulsuz Affediyorum ” dedim. İnanarak söyledim. İçimden geçirdim.
  Bütünün hayrına olur dilerim. Buna çok ihtiyacım var. Yine en ihtiyacım olan zamanda en doğru mesaj geldi.
  Teşekkürler.

  Liked by 1 kişi

 5. İki gün önce aklımda dolanan düşüncelerin aynısı . Sabah okumaya başladığımda gülmeye başladım şimdi yazayım dedim. Sevgiye hizalanmak isteyince çok normal gelmeye başlıyor böyle tutarlılık lar. Ve hep aklıma kadim dostumla yaklaşık 2,5 3 sene önce yaşadığım diyalog gelir.
  -Kim kazanacak bu savaşı kanka?
  -Bilmem sence?
  (B)-Kimin kazanacağını bilmiyorum ama sevgi kazanacak sevgi. Sevgiyi asla yenemezler…
  Gözlerim doldu yine hepinize sevgi dolu anlar
  Sevgiyle kalın ışıkla kalın

  Liked by 1 kişi

 6. Yaklaşık 1 aydır kök çakramda karıncalanma hissi yaşıyorum. Ara ara gelip bitiyor nedenini anlayamadım, birikmiş enerjiler korkular mı temizleniyor acaba diye düşünüyorum… Benzer bir durum yaşayan var mı??
  Teşekkürler ❤

  Beğen

Yorumlar kapatıldı.