Evimiz

NASA IMAGE

İşte burası. Burası Evimiz. Üzerinde sevdiğiniz herkes, bildiğiniz herkes, hakkında bir şeyler işittiğiniz herkes, var olmuş olan her insanoğlu burada yaşadı hayatını. Neşemizin ve   çektiğimiz azabın toplamı, binlerce kendinden emin din, ideolojiler, ekonomik doktrinler, her avcı ve toplayıcı, her kahraman ve korkak, her medeniyetin yaratıcısı ve yok edicisi, her kral ve köylü, her genç aşık çift, her anne ve baba, umut dolu çocuk, mucit ve kaşif, her ahlak hocası, her yoz siyasetçi, her ‘superstar’, her ‘yüce lider’, her aziz ve günahkar, bizim cinsimizin tarihi boyunca burada yaşadı – gün ışığında asılı kalmış bir toz zerreciğinde.

Carl Sagan- Cornell Üniversitesinde 13.10.1994 de verdiği bir dersten