St. Germaine ve ‘Gerçek BEN’ (Bölüm 2)

Bu yazı 9 Nisan 2012 de yayınlanan St. Germaine ve ‘Gerçek BEN’ yazısının devamıdır.

Compte St GermainSt. Germaine bir simyacı, ustaların ustası ve insanoğlunun hocasıdır. Aynı zamanda evrende Tanrısal karakter özellikleri olan şeref, erdem, kibarlık, olgunluk ve gerçek devlet adamlığı ile bir diplomat olarak tanınır. İsmi Latince Sanctus Germanus’tan gelir ve ‘Kutsal Kardeş’ demektir. St. Germaine hükümdar, rahip, şifacı,  peygamber, bilim adamı, yazar, kâşif ve sıradan insanlar olarak yaşadığı çeşitli hayatları boyunca insanoğluna hizmet etmiştir. St. Germaine’e tarihte yaşamış pek çok bilinen kişinin hayatı atfedilir. Bunların bazıları doğru bazıları ise değildir. Ben size kendi gerçek eleğimden geçirmiş olduklarımı aktaracağım St. Germaine Atlantis’te bir yüksek rahip ve doktordu. Archangel Zadkiel’e bağlı bir şifa ve temizlenme tapınağında (yani günümüzün hastanesi ve detoks merkezi) hizmet veriyordu. Atlantis’te kristal enerjisinden yararlanmak çok yaygındı ve bu tapınakta da Ametist enerjisinden ve ışığın mor/eflatun renginin taşıdığı enerjiden yararlanılıyordu. Rahatsızlıklara holistik açıdan yaklaşıp duygusal vücut, zihinsel vücut, enerji vücut ve en son fiziksel vücut bu enerji ile saflaştırılıyor ve negatif enerjiden temizleniyordu.

Platoİ.Ö. 11. Yy da İsrail’in son İbrani Baş Yargıcı Peygamber Samuel ve İ.Ö. 700 yıllarında eski Yunanda yazıları halen Yunan mitolojisi ve kozmolojisi için önemli bir kaynak olan şair Hesiod olarak yaşadı. Sonra onu yunan filozofu Eflatun (Plato) olarak görüyoruz (İ.Ö. 427-347), bu hayatında Pisagor’un öğrencileriyle çalıştı ve Atina’da kendi felsefe okulunu kurdu, biz Eflatun’u ‘Devlet’ kitabıyla tanıyoruz. Roger Bacon olarak 1220-1292 yıllarında İngiltere’de modern bilimin öncülerinden, eğitim reformcusu, deneysel bilim insanı, optik, simya, matematik ve farklı diller üzerine yaptığı çalışmalarla tanındı. Christopher Columbus ise bir diğer reenkarnasyonu,1451-1506 İtalya’da doğup Portekiz’de yaşadı ve Amerika’yı keşfetti ve yeni dünyaya 4 sefer yaptı. Son reenkarnasyonu Sir Francis Bacon, 1561-1626, filozof, devlet adamı, edebiyat ustası, tümevarımsal bilimin babası ve bilimsel devrimin doğuşunu ilan ederken aynı zamanda Shakespeare oyunlarının gerçek yazarıydı.

Francis Bacon kendini ölmüş göstererek Manş denizini geçti ve Avrupa’da çeşitli şehirlerde araştırmalarına ve yazmaya devam etti. Bu dönemde çeşitli gruplarla özgürlük ve eşitlik konularında çalıştı, bir dönem Tibet’e kadar gidip orada da eğitim aldığını biliyoruz. Sonunda ‘Gerçek BEN’ i tamamen buldu ve bir Yükselmiş Usta oldu. Yükselince vücudunu terk eden ustaların aksine o yeni görevler alarak fiziksel varlığına devam etti. 1700’lerde kendine St. Germaine ismini vererek Avrupa’nın ‘Mucize Adamı’ olarak ortaya çıktı. Bu dönemde özellikle kendisini 2 konuda çalışırken görüyoruz: Özgürlük ve Eğitim Devrimi. Fransa’da Versailles olmak üzere Avrupa’nın ileri gelen saraylarında ve toplantılarında aranan bir isim oldu. Bu dönemde adı olağanüstü bir simyacı, âlim, dilbilimci, müzisyen, sanatçı ve diplomat olarak duyuldu. Yıllarca dış görünüşünün hiç değişmemesi, zenginliğinin nereden geldiğinin bilinmemesi ve karizmatik ve çekici kişiliği hakkında pek çok kişinin yazmasına ve adından çok bahsedilmesine sebep oldu. St. Germaine daha sonra arka planda Amerika Birleşik Devletlerinin kurulması ve özellikle de ‘Özgürlük Beyannamesinin’ hazırlanmasında çalıştı.

Bu çalışmalarından sonra kendisine Kuan Yin tarafından 7. Işının Enerjilerinin (yani mor/eflatun rengin titreşimleriyle eş enerjinin) sorumluluğu verildi. St. Germain’e  ‘Gerçek BEN’e nasıl ulaştığı sorulunca söylediği şey her an, her saniye, arkadaşlarıyla sohbet ederken, günlük işlerini yaparken aklının bir köşesinde hep içindeki Tanrı’yı düşündüğü ve hissettiğidir. Bunu bilmek onu onurlu, saygıdeğer ve Tanrı’nın özelliklerine ve prensiplerine göre yaşamaya itmiştir.

St. Germaine’e görevinin ne olduğu sorulduğunda ise kendini ‘Mor Alev ve ‘Gerçek BEN’ kavramının muhafızı, mütevellisi ve bakıcısı’ olarak tarif ediyor.  Temsil ettiği özellikler ise özgürlük, merhamet, affedicilik, adalet ve simyadır. St. Germaine bu blogda adı geçen tüm baş meleklerle ortak çalışır, bazı mesajları Michael ile birlikte verdiği olmuştur, Zadkiel ile Mor Alev enerjisinin kullanılması ve öğretilmesinde çalışır, Jophiel ile de yine aynı mor/ametist rengin enerjisinde çalışırlar.

St. Germaine bizden biri olduğunu bize sık sık hatırlatır. Pek çok hayatında yaşamın her türlü yüzünü yaşamış, medeniyetlerin yükselişi ve batışına şahit olmuş ve hayatlarımızdaki farkı bizim seçimlerimizin yarattığını görmüştür. Kendi sözleriyle: ‘Seçenekler gördüm ve ben seçtim. İnsanoğlu yaptığı seçimlerle yerini belirliyor. Ben ölümsüzüm, siz ölümlü. Aramızdaki tek fark benim özgürlüğü seçmiş olmam ve sizin henüz karar vermemiş olmanız. Aynı potansiyele, aynı kaynaklara ve Tanrıyla aynı bağlantıya sahibiz. Ben özgürlüğe giden yoldayım. Bu yolu seçin, beni orada bulacaksınız. Ve eğer beni kabul ederseniz sizin öğretmeniniz olurum’.

Umarım esrarengiz, olağanüstü St. Germaine’i benim kadar büyüleyici ve merak uyandırıcı bulmuşsunuzdur. St. Germaine ‘Gerçek BEN’ kavramı ve Mor Alev enerjisi ile ilgili bilgileri 1936 yılından itibaren insanlığın uyanışına yardımcı olmak üzere çeşitli kaynaklardan tekrar yeryüzüne sunmaya başladı. Bu iki araç da onları kullananların hem günlük yaşamlarında hem de ruhsal hayatlarında büyük farklar yarattı.

Bu konu çok uzun olduğu için, yazımı üçe böldüm. Üçüncü bölümde Mor Alevle tanışacağız.


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile çalışmak istiyorsanız buraya tıklayınız.


Telif Hakkı©2013 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.wordpress.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir
Copyright © 2013 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.wordpress.com/