Ay Düğümleri, Tutulmalar ve Gelişim

Sevgili Dostlar, aşağıdakileri 2018 Aralık ayında paylaşmıştım ve yarın gerçekleşecek tam güneş tutulmasıyla yakından ilgili bir konuya değiniyor. İçinde bulunduğumuz enerji koridorunun büyük bir parçasını Oğlak-Yengeç Eksenindeki ay düğümleri belirliyor. Bundan dolayı, bugün bu makaleyi yeniden yayınlıyorum ve yarınki tutulma enerjilerini anlamamıza da yardımcı olacağına inanıyorum.

lunar nodes

Ay Düğümleri ve Tutulmalar

Düğümler, ay düğümleri veya gezegen düğümleri, bu varlıkların yörüngelerinin ekliptik düzlemle çakıştığı noktalardır. Ekliptik ise güneşin “görünüşte” dünya çevresinde çizdiği yoldur. Yani düğümler, gökyüzü varlıklarının güneşle, bu sistemin “Yüksek Benliği”, “İlahi Dizaynı”, “Kalbi” ile buluştuğu noktalardır.

Ay düğümleri tutulmaları yaratır. Her yıl iki tutulma dönemi yaşarız ve bunlar da dünyanın biraz çılgınlaşmış gibi göründüğü zamanlardır. Olaylar büyük çaplıdır, mecazi ya da gerçek krallar ve kraliçeler doğar veya ölür, bilimsel açılımlar ya da keşifler gerçekleşir, toplumlar birbirine girer veya tam tersi barışa karar verir.

Tutulmalar kolektif ve bireysel karmamızı yönetir. Karmayı sadece olumsuz olarak görenler için bir not, olumlu karmamız da çok güçlüdür. Tutulmalar, yolundan çıkmış şeyleri tekrar olması gereken yöne yerleştirir. Bu dönemde büyük kişisel kararlar da alırız, içimizden bizi çeken karşı konulamaz bir hareket arzusu gelir. Layık olduğumuzdan çok daha azını veren ilişkimizden, işimizden ayrılabiliriz, yepyeni bir iş ya da ilişki bize gözlerini kırpabilir, tutulma özellikle doğum haritamızda önemli noktaları aktive ediyorsa bitişler ve başlangıçlar yaşarız. Bu da genel olarak içimizde korku uyandırabilir, çünkü zihnimiz değişimden hiç hoşlanmaz!

Bir diğer şekilde anlatırsak, tutulmalar, ay düğümlerinin gücünü defalarca katlayarak hayata müdahale edip bizi olması gerekenden haberdar ettiği gökyüzü olaylarıdır. Evet, çok çeşitli hisler, düşünceler, sezgiler ve olaylarla haberdar oluruz ancak harekete geçmek bize kalmıştır. Kendimize rağmen değişmemekte direnebiliriz. Bu da geçerli bir seçenektir. İsterseniz temelleri zayıf, yıkılmakta olan kulenizde kalmakta ısrar edebilirsiniz, özgür iradeniz diğer her şeyin üzerindedir. Ancak, diğer herkes yola koyulup Kuzey Düğümünü takip ederken, siz yalnız, eski moda, geçerliğini yitirmiş hissedebilirsiniz. Ya da hep aynı şeyi yaptığınız için aynı sonuçları yaşamaktan bunalabilirsiniz. Boşa kürek çekiyormuş gibi hissetmek bu alanda çok mümkündür. İçinizde anlamlandıramadığınız bir boşluk oluşur.

Ay Düğümleri ve Gelişimimiz

Ay düğümleri bir yıldız haritasında, geçmişi ve geleceği, karma ve kaderi, geldiğimiz yeri ve nihai hedefimizi işaret eder. Ay düğümü ekseni bir yolculuktur, hayat yolumuz. Ne olursa olsun bir geçmişimiz vardır. O geçmiş, biyolojik DNA’dan, geçmiş yaşamlarımızdan, ebeveynlerimiz ve onların da atalarından, bulunduğumuz toplumun gelenek ve şartlanmalarından oluşur. Doğmayı seçtiğimiz an bütün bu saydıklarımız bizim için tanıdıktır. Karmadır. Otomatikleşmiş davranışlar, inançlar, tavırlar, dürtüler Güney ay düğümünden gelir. Güney ay düğümünün bulunduğu alan, hayatın sorgulanmadan akıp gittiği yerdir.  Güney ay düğümü “kötü” değildir, her enerji gibi olumlu veya olumsuz kullanılmış olabilir fakat burada işaret edilen şudur; insanın ya da toplumun oradaki işi tamamlanmıştır. O alanda yapılabilecek her şey yapılmıştır ve başka bir alana ilerlenmelidir. Ve biz de bir yerden diğerine geçiş yaparken bütün yükleri geride bırakıp yalnızca dersleri yanımıza alarak ilerleyebiliriz.

Bana en çok sorduğunuz şeylerden biri “hayat amacım ne?” sorusudur. Bunun astrolojik cevabı yıldız haritanızda yatar. Kuzey ay düğümünün bulunduğu ev ve burç, gelişimimizin en yüksek düzeyini temsil eder. (Ancak daha detaylı bir bakış için haritanızın tamamı incelenmelidir.)

Johfra Bosschart, Zodiac signs - cancerİçinizdeki Gökyüzü kitabında Steven Forrest, Kuzey ay düğümünü şöyle anlatıyor: “Kuzey ay düğümü bir açıdan doğum haritasındaki en önemli noktadır. Her zaman Güney ay düğümünün hemen karşısında, geçmiş üzerine kesintisiz baskı yapan noktayı temsil eder. Eğer kendimize onu deneyimlemek için izin verirsek, tamamen yabancı ve egzotik bir gerçekliğe açılırız. Kırılma noktasına doğru esneriz. Zihinsel devrelerimiz korkuyla yanıp sönmektedir. İçimizde bir şey deneyimi reddetmektedir. Geçmiş ve geleceğin arasında kalan insanın bir seçim yapması gerekir. Büyümek için Kuzey ay düğümüne ihtiyacı vardır. Ama oraya ulaşabilmek için gerilmek, esnemek, belki yardım istemek ve mutlaka alçak gönüllü olmak gerekir. Ve her zaman diğer seçenek (Güney düğümünün rahatlık alanı) göz önünde durmakta ve kişiyi kolay yolu seçmek için tahrik etmektedir. ‘Bu güney ay düğümü dramlarını bir defa daha oyna. Güvenli hissettiğin yerde kal.’ demektedir. Eğer insan buna kanarsa yaşamının efendisi gibi görünebilir ama bir aptal gibi hissederek ölür.”

Sevgili Dostlar, oldukça sert sözler değil mi? Ama doğru! Ay düğümleri neyi neden yaptığımız ve neyi nasıl geliştirebileceğimiz yani nasıl daha neşe-keyif-coşkulu yaşayabileceğimiz konusunda çok şey söyler!

Güney Ay Düğümünü tamamen kötü olarak göremeyiz. Güneyde edinmiş olduğumuz beceri ve deneyimler hep yardımcıdır. Sadece Kuzey ay düğümüne odaklanamayız ve odaklanmamalıyız.  Ancak Güneydeki soruların cevabı her zaman Kuzeydedir. İlginç bir çelişki ise şudur: Sorun Güney düğümüdür, çözüm Kuzey düğümündedir ve çözümün sonucu ise yine Güneyde görülür.

Kolektif Bilinçte Ay Düğümleri

Biliyorsunuz, enerjiler katman katman çalışır. Bireysel ay düğümlerimiz önemlidir. Ama kolektifin etkisi altında olduğu ay düğümleri de bizi oldukça fazla etkiler. Toplumların ilerleme yollarını gösterir.

9 Mayıs 2017 – 6 Kasım 2018 tarihleri arasında kolektif ay düğümlerimiz Kova-Aslan eksenindeydi. Bir süre Kova’da kalıp mızmızlandık, rahatlık alanımız zihnimize kaçmak, orada çeşitli şeylerle ilgilenip gerçek hayatta bir türlü harekete geçmemekti. Ama çözüm ayağa kalkıp “ben de varım!” demek ve o fikirleri (Kova) şevkle ve gösterişle hayata geçirmekti (Aslan). Kalbini dinleyip bireyselleşmek (Aslan) ve birey olmazsa toplumun (Kova) da olmayacağını hatırlayarak hayat sahnesindeki rolümüzü artık oynamaktı. Bunu bazılarımız yaptı. Bazılarımız ise onlara sebepsiz gelen (ama tabii ki gerçek nedeni rahatlık alanını kaybetme korkusuyla ilerlemeyi reddetmek olan) bir boşluk hissettiler, direndiler ve daha da çok zihne kaçtılar.

Oğlak-Yengeç Ekseni

Johfra Bosschart, Zodiac signs - CapricornŞimdi, yeni bir kolektif evrimleşme şansımız var. Güney düğümü Oğlak’ta, Kuzey ise Yengeç’te: Babadan anneye, ataerkilden anaerkile, devletten halka, kurumlardan yuvaya, erilden dişiye, dış dünyadan iç dünyaya, rekabetten şefkate geçiş.  Yani Oğlak sorunlarına çözümler annede, anaerkilde, halkta, yuvada, dişide, iç dünyada ve şefkatte!

Peki sorun nedir? Güvenlik! Emniyet! Rekabetin getirdiği tüketicilik! Mayıs 2020’ye kadar bu konularla meşgul olacağız.

Her iki burç da hayatta kalmak ve emniyetle ilgilidir. Yengeç bunu güvenli bir yuva yaratarak ve içerden doğru dayanıklılık oluşturarak yapar. Oğlak ise bu ihtiyacı dışarıda karşılar. Dış atılımlarla güvenlik duvarlarını örer. Statü uğruna emek verir, merdivenleri çıkmak için büyük çaba harcar, savaşır, yapılar kurar, baskı kurar, otorite sağlamaya çalışır, çalışır, çalışır… Ama bütün bunlar, Oğlak güney düğümüne pahalıya patlar, hep dışarıda çalıştığınızda içinizi ihmal etmişsinizdir. Hep babaya baktığınızda anne kaybolup gitmiştir. Hep işe baktığınızda yuva dağılabilir.

İşte insanlığın kolektif ruhu da bugün bu noktadadır. Dağ keçisi tepeye tırmanmıştır ama o tepede yapayalnızdır.  Kendinden başkasına yaşam hakkı tanımamaktadır. Sürekli olarak bir hedeften diğerine odaklandığınızda, kim olduğunuzu da unutursunuz.

Dünyanın haline bir bakın. Dört bir yanımız Oğlak yapılarla çevrili. Bizi Oğlak yönetiyor. Ve bu sefer, bu geçişte kolektif karmamız olgunlaşıyor. Global ısınma, mülteciler, otoriterliğe dönüşen demokrasiler, işe yaramayan kurumlar, plastik dolu okyanuslar, global şirketler, borsalar, kur oynamaları, yakılan ormanlar, madenler, santraller, her fırsatta küçümsenen kadınlık, hala daha devam eden köle ticareti, manşetlerde okumayı kanıksadığımız skandallar… Oğlak karma hayatımızda. Dünyayı Oğlak’la tüketiyoruz. Ve yorgunuz! Bir şeyleri zorla başarmaya çalışmaktan yorgunuz. Bıktık. Çevremizi duvarlarla örmekten, sonra emin olamayıp bir daha duvar örmekten bıktık.  Peki biz, insanlık kimiz? Neden buradayız? Başaracağız, hayatta kalacağız derken, ne oldu bize?

Kuzey Düğümü Çözümdür

Çözüm, anne/çocuk enerjisinin ve Toprak Ananın şefkatli kucağına dönüştedir. Çocuksu masumiyete fırsat tanımak, iç ihtiyaçlarının farkına varmak ve hepsinden öteye, dişi enerjiye yaşama şansı vermek çok önemli olacaktır. Sezgiler ve duygular dinlemek için vardır, dalga geçmek için değil. Gözyaşları sadece kadınlar değil, erkekler için de büyük rahatlama ve arınma yoludur. Hepimizin sevgiye ihtiyacı var. Kabul edildiğini bilmeye ihtiyacı var. Dünyamızın sevgiye ihtiyacı var. Şifaya ihtiyacımız var. Yumuşak olmayı unuttuk. Bir çocuk gibi kalbimizi açmayı, güvenmeyi unuttuk. Ve şimdi, 2020 ortasına kadar dış güvenceler, yapılar, kurumlar, sözde emniyet sistemleri birer birer yıkılırken sığınacağımız tek yer olduğunu öğreneceğiz: Sevgiden kaynağını alan özgüven!

Ve Oğlak’ın tüketiciliğini üretime çevirirken, Yengeç çözümler geldiğinde onları önce tuhaf, işe yaramaz, akıl almaz bulabiliriz. Nasıl becerebiliriz diye kaygılanabiliriz. Bütün dünyada rekabet ve güvenlik tutkusundan kaynaklanan sorunlara kırılganlığımızı bir Yengeç gibi kabul ederek çözüm getirmemizin bizi daha da kırılgan kılacağını savunabiliriz. Ama o çözümler, o yeni teknolojiler, o yeni tedavi-şifa modaliteleri, o yeni barış planları, o yeni kurumsal yaklaşımlar yerini yeni dünyada alacaktır. Çünkü hayat oradadır, eski çözümlerde değil.

İnsanlığın çıkış yolu, şifası önümüzdeki bir buçuk yılda yan yürüyen, yumuşak karınlı, sessiz ama çok güçlü Yengeç’te. Oğlak sorunlarımızı Yengeç çözecek, yeni Oğlak yapılarda Yengeç imzası olacak.

©Mor Alev 2019


Bu dönemde ruhunuzun potansiyelini bütünüyle anlamak, hayata nasıl geçirebileceğinizi öğrenmek, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın veya moralev@outlook.com adresine yazın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile çalışmak istiyorsanız buraya tıklayınız.


Bu yazının 5846 numaralı Telif Hakları Kanunu uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi, üzerinde hak iddia edilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi davranışlar hakkında yasal işlem yapılır. http://moralev.com

6 comments

 1. Tesekkur ederim.Ben yengec burcuyum ve artik hayatimin degisip donusmesime oyle cok ihtiyacim varki bunu nasil basarabilirim.kisir dongulerden yoruldum ve yardima ihtiyacim var ne yapmaliyim ve bu degisim donusum nasil olacak? Olacak mi?

  Beğen

  1. Sevgili Gizem, şikayetçi olduğunuz döngüleri salıvermek için lütfen ana menüdeki yöntemler sekmesine bakınız. Sevgiler

   Beğen

 2. Dilerim BÜTÜNÜN HAYRINA olur bu tutulma ve dilerimki insanoğlu artık başka diyarlarda CENNETİ aramayı bırakır.CENNETİ cehenneme çevirmeden algıları açılır yoksa hepimiz bu zararı görücez🤦🏻‍♀️…Sevgiyle kalın 🙏🙏❣️❣️🌺🍀🍀🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

  Liked by 1 kişi

  1. Sevgili Serswed, siz kendi algılarınıza sahip çıkarsanız, inanın hepimize örnek olursunuz. Yani diğerleri ile şimdilik ilgilenmeyin. Kimin nasıl ve ne zaman uyandığı, uyanacağı bizim için önemli değil. Biz kendi katkımıza odaklanalım. Sevgilerle

   Liked by 1 kişi

 3. BÜYÜK HEYECANLA BEKLİYORUM VE HERŞEYİN GÜZEL OLACAĞINA İNANIYORUM..SANIRIM ÖĞRENDİĞİM ŞEY EN İÇİMDEN ,DERİNLERDEN GELENİ KABUL ETMEK,YOKLUK AÇ KALMA KORKUSUNU SALMAK,GEREKSİZ ALIŞVERİŞ YAPMAMAK,ÇOCUKLARIMIZA DAHA FAZLA ZAMAN AYIRMAK,ONLARLA OYNAMAK,BÜYÜKLERİMİZLE İLGİLENMEK,ONLARLA GÜZEL ŞEYLER KONUŞMAK,MORAL VERMEK,HARÇLIK VERMEK:) .DEDİKODULARI DİNLEYİP GÜLMEK,HAYATA GÜVENMEK,İNSANLARA DÜNYANIN GÜZEL OLDUĞUNU,YAŞAMANIN KEYİFİNE VARABİLECEKLERİNİ HİSSETTİRMEK VE TABİİ Kİ DE BUNU HİSSEDEREK YAPMAK YANİ MUTLU OLARAK,KENDİNİ SEVİP GÜVENEREK.

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.