Bilinçaltı İnançlar, Şablonlar ve Arınma (4/4)

Bu bölümde Akaşik Kayıtlardaki bilgileri günlük hayatımıza uygulama konusuna odaklanıyoruz. Bunu sadece olumsuz bilinçaltı inançların ve şablonların arınmasında kolaylık yaşamak için değil, her konuda bu kayıtlara nasıl erişimimiz olabileceğini konuşacağız. Neredeyse bu dizinin her yazısında vermeye çalıştığım bir bilgiyi de burada yinelemek istiyorum: Bilinçaltımız faydalıdır, bize yardımcıdır ve oradaki her şey olumsuz değildir. Aslında, büyük bir bölümü son derece olumlu, hızlı ve günlük hayatımızda yardımcı bilgiler ve fonksiyonlardan oluşur. Yani bilinçaltımızdan korkmamıza, onun hakkında önyargılarımızın olmasına hiç gerek yoktur.

Bu yazı dizisinin eski bölümlerini okumamış olanlar için bağlantılarını aşağıda veriyorum:

Akaşik Kayıtlar Nedir?

Akaşik Kayıtlar, evrende var olan her şeyin kaydının bulunduğu bir toplu bilinç olarak düşünülebilir. Ben çoğunlukla “Akaşik Kayıtlar” terimi yerine “Kozmik Bilinç” terimini kullanıyorum, buna “Yaratanın Zihni” ya da “Evrenin Hafızası” diyenler de var. Önemli olan bunların hepsinin aynı anlama geldiğini bilmek. Akaşik Kayıtların ne olduğunu Melek Rehberler büyük bir berraklıkla şöyle anlatıyorlar:

“Sizler evrimleştikçe, gözünüzün önünde olup da şimdiye kadar göremediğiniz bilgilere de ulaşıyorsunuz. Akaşa ya da Akaşik Kayıtlar, temelde Var Olan Her Şeyin, olmuş olan ve olacak olanların tamamının kaydıdır.”

Peki, gelecekte ne olacağı kayıtlıysa, “özgür iradenin ne faydası var?”, “kaderimiz belliyse neden bunları yaşıyoruz?” diye sorabilirsiniz. Melekler bunu şöyle açıklıyor:

“Sizin zaman anlayışınızın bir illüzyon olduğunu aklınızda tutmanızı rica ediyoruz. ‘Gerçek’ değildir ve sadece bulunduğunuz gerçeklikte algılanır. Ancak, bizlerin defalarca ifade etmiş olduğu gibi, bizim bakış açımızdan zaman sadece bir markördür. Aynı kitaptaki sayfa numaraları gibi kullanılabilir. İstediğiniz şekilde kitapta ileri ya da geri sayfaları karıştırabilirsiniz, sayfa numaraları sadece odaklanmayı seçtiğiniz deneyimi bulmanıza yardımcı olur.”

Arkadaşlar, çalışmalarımda aynı anlatılan sayfalar gibi zamanda çok farklı tarihlere, geçmişe ve geleceğe, hatta paralel gerçekliklere yolculuk yapıp bilgi alıyoruz. Böylece odaklanmak istediğimiz gerçekliği de seçebiliyoruz. Bu son derece şifalandırıcı, insanın içinde derin bir emniyet ve sevgi anlayışı uyandıran bir deneyim oluyor. Melek Rehberler, Akaşik Kayıtların “akışkanlığını” ve sürekli yenilenmesini de şöyle anlatıyorlar:

“Akaşik Kayıtlar, olmuş olan her şeyin ve olacak olan her şeyin kaydı olduğu halde, aynı zamanda sürekli değişmekte, farklılaşmakta ve evrimleşmektedir. Anlıyoruz, topluca onayladığınız çizgisel zamanda yaşarken bunu idrak etmeniz zor olabilir. Çok karmaşık görünebilecek bir konuyu basitleştirerek vermeye çalışıyoruz”

Akaşik Kayıtlar ve Benliğimiz Sürekli Evrimleşir

Tarihiniz, geçmiş olaylar, gelecek olaylar ve hayat yolları değiştirilebilir ve sürekli olarak da değiştirilmektedir. İçinizde kök salmış bir inancı değiştirdiğinizde, bir hayat dersi öğrendiğinizde, bir konuda ustalaştığınızda, bilincinizde gelişip evrimleştiğinizde “kendinizin diğer versiyonlarını” da temelden değiştirmiş oluyorsunuz. Bunun sebebi ise bir kısıtlayıcı inancı daha salıverdiğinizde ya da bir dersi ustalıkla öğrendiğinizde bu herkesin kullanımı için Akaşik Kayıtlara girer. Böylece diğerleri de bilinçaltlarında kayıtlara giriş yapabilir ve bundan faydalanabilirler. Yani her seferinde sadece kendinizin bu versiyonunu değiştirmiyorsunuz, diğerlerinin de eğer tercih ederlerse bu bilgilere erişimine izin veriyorsunuz.”

Bir önceki yazıda bahsettiğimiz gibi bilinç ve bilinçaltı arasındaki filtre inceldikçe, bizler katı ve bizi hapseden inançları salıverdikçe, evrimleşmemiz gitgide daha kolay ve keyifli hale dönüşüyor. Andaki halimizle birlikte geçmişimizi ve geleceğimizi de değiştiriyoruz. Melek Rehberler bunun topluca yapıldığını da anlatırken şöyle diyorlar:

“Bu kayıtlar her varlığın yaptığı seçimlerle hiç durmadan değişir ve evrimleşir. Yaratıma girmesi en büyük olasılıkta olan gerçeklik sıklıkla inançlarda, seçimlerde, kararlardaki değişimle birlikte farklılaşır. Toplu ‘gelecek’ gerçeklikler insan kolektifinin değişimiyle daha ufak çaplı kişisel olandan çok daha büyük değişimler şeklinde oluşur. Bize geleceği sorduğunuzda, odaklandığınız gerçeklikte ve enerjinizde olasılığı en yüksek olanı iletiriz. Ancak aslında geleceğin sayısız çoklukta çeşitlemeleri de bulunmaktadır. İşte bu yüzden geleceği tahmin etmeyiz, olasılıkları söyleriz. Bizim bakış açımızdan ‘geçmiş’ de ‘gelecek’ kadar olasılıklar topluluğudur. Bugün yaptığınız seçimler geçmişinizi, bulunduğunuz anı ve geleceğinizi etkiler. Ama zihinleriniz hâlihazırda deneyimlediğinizi hatırladığınız ‘geçmişten’ farklı bir geçmişe odaklanmıyor.”

Yukarıda söylenenleri de seanslarım ve sonrasında deneyimliyoruz. Geçmişi, hatta şu anda içinde bulunduğumuz hayatta bile geçmişi değiştirebiliyoruz. Evet, hatıralar ‘eski hatıralar’ olarak kalıyor ama etkilerinin siz açık kalple kabul ettiğiniz sürece derhal yok olduğunu gözlemliyoruz. Örneğin sıkıntılı bir geçmiş yeniden düzenlendiğinde yerini rahatlama alıyor. Bu rahatlamayı güven, değer, sevgi ve saygıda yükselme takip ediyor. Melek Rehberlere dönersek:

“Bir anlamda Akaşik Kayıtlar devasa bir evrensel internet kütüphanesiyle karşılaştırılabilir. Burada her ruh daha da fazla gelişip ilerlemek için bilgiye ulaşabilirler. Bu kayıtlar sürekli güncellendiği için kapsamadığı hiçbir bilgi yoktur. Bir varlık bir şey yaratığında ya da bir şeyi öğrendiğinde bunun ‘tarifi’ derhal Akaşik Kayıtlara eklenir.”

Akaşik Kayıtlara Erişim

“Akaşik Kayıtlar her yerdedir ve hiçbir yerde. Açıklayalım. Adına “yer” dediğiniz şey de geçici olarak hemfikir olduğunuz bir illüzyondur. Bizim bakış açımızdan, aynı zaman gibi yer de aslında yoktur. Akaşik Kayıtlar her yerdedir diyoruz çünkü her hücrenize kodlanmıştır. Her bir DNA ipliğinizde bulunurlar ancak fiziksel değillerdir. Belki şöyle söylesek daha iyi anlayabilirsiniz: Burası bir yer değil, bir zihin halidir. İstisnasız tüm varlıkların bu kayıtlara ulaşımı vardır.”

Burada benim ekleyeceğim 100 maymun fenomenini hatırlamanızdır. Ya da aklınıza gelen bir yeniliğin bir süre sonra bir başkası tarafından fiziksel gerçekliğe geçirildiğinde hissettiğiniz, “bunu ben de biliyordum, bunu ben de düşünmüştüm” hissini hatırlayın. Melek Rehberler diyor ki;

“Bu kayıtlara bilinçli olarak erişiminizle aranızda duran üç şey, inançlarınız, titreşiminiz ve frekans hızınızdır.”

Ben de buna kalpten katılıyorum. Titreşimimizi yüksek tutmak, gerginliği meditasyon, tabiatla baş başa olmak, sevdiğimiz şeylerle ilgilenmek, sağlıklı beslenmek, bedenimizi çalıştırmak gibi alışkanlıklarla azaltmak yapabileceğimiz en önemli şey. Böylece bilinçli ya da bilinçsiz (bence önemli değil) Akaşik Kayıtlara sürekli erişiminiz olabilir.

“Bu kayıtlara bilinçli olarak ulaşmak için niyet edin, sonra da açık ve kabul etmeye hazır olun. Buna bilgilere kanallık yapmak da denebilir. Kesinlikle her varlığın bu yeteneği vardır ancak pek çokları bu yeteneğin zayıflamasına izin vermiştir.”

“Kanallık, bilgiye ulaşım kesinlikle işin zor olan tarafı değildir. Gelen bilgiye güvenmek insan ırkı için oldukça zordur. Gün içinde pek çoklarınızın defalarca bilgilere kanallık yaptığını görüyoruz ama sıklıkla bunları tesadüf veya zihin oyunu olarak görmezden geliyorsunuz. Ama sizi temin ederiz, birden bire gelen ilham, bir çözüm, bir sezgi ve içgörüler şüphesiz size her zaman açık olan bilgilere erişiminizden kaynaklanıyor.”

“Sessiz bir zihin ve kabul etmeye odaklı bir hal, kendinizi bu bilgilere açmanızın en temel gereğidir. Niyet ederek ve egzersiz yaparak bu yeteneğinize bilinçli olarak yeniden ulaşabilirsiniz. Ve bunu yapanlar da var. Bu mesajlara çekilen sizler, herkesin bilincindeki uyanışın yolunu öncüler olarak açıyorsunuz. Başkalarını kelimelerinizle değiştirmiyorsunuz ancak örnek olarak değiştiriyorsunuz.”

Bütün bir yazı dizisini kısaca tekrar toparlarsak

Daha rahat, keyifli ve verimli bir yaşam için bilinçaltımızda biriktirmiş olduğumuz olumsuz, kısıtlayıcı inanç ve kalıpları salıverebiliriz. Bilinçaltımız gerçekte esrarengiz ve anlaşılmaz bir varlık değildir. Bilinçaltımız, bilinçli zihnimiz, tarihimiz, genetik mirasımız, Akaşik Kayıtlar ve gün içinde algıladıklarımızdan oluşan kompleks ama çok amaçlı, kullanımı rahat bir fonksiyonumuzdur.

Oradaki büyüklü küçüklü olumsuzlukları günlük hayatımıza bakarak anlayabiliriz. Böylece bilinçaltımızdaki olumsuz inanç ve şablonlar gün yüzüne çıkar. Bu blogdaki salıverme çalışmalarını kullanarak bunları tek tek temizleyebiliriz.

Akaşik Kayıtlara girerek buradan yeni yöntemler, hatta sizin salıvermek istediğiniz özel bir inanç ya da davranışla ilgili tam tarifi bulabilir ve uygulayabiliriz. Bu bilgiyi uykunuzda Yüksek Benliğinizden, Melek ya da Rehberlerinizden, hatta Galaktik Ailenizden isteyebilirsiniz.

Uyku dışında kullanılacak en iyi yöntemler önce farkındalığınızı geliştirmeniz ve bununla birlikte niyet edip kendinizi bilgiye açmanızdır. Bilgi gelince ona güvenin. Böylece geçmişinizi bile değiştirebilirsiniz.

Sevgili Dostlar, unutmayın, asla yalnız değiliz ve her zaman seviliyoruz. Bize yardımcı olabilecek sayısız varlıkla çalışabiliriz. Buradaki alıntılar için Melek Rehberler ve Taryn Crimi’ye çok teşekkür ederiz. (angelic-guides.com)

©Mor Alev 2017


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile çalışmak istiyorsanız buraya tıklayınız.


Bu yazının 5846 numaralı Telif Hakları Kanunu uyarınca tamamının ya da parçalarının kopyalanması, izinsiz olarak yayınlanması, yazarının adının değiştirilmesi, üzerinde hak iddia edilmesi yasaktır. Kanunun 71. maddesi uyarınca bunun aksi davranışlar hakkında kanuni işlem yapılır. http://moralev.com

9 comments

 1. Tek nefeste okudum.. çok özel ve güzel geldi, serinin tamamı ve sonsöz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için…. Teşekkürler MorAlev 🙂

  Liked by 1 kişi

 2. Sevgili Moralev bu ozel gun ancak boyle daha da harika olabilirdi… 3 yazi birden harikasın, ulasmasini saglayan tum varlıklara sevgiler ❤

  Liked by 1 kişi

  1. Harika bi yazı dizisi.Teşekkürler mor alev.
   Rüyama seni çağırsam olurmu:))

   Beğen

   1. Rüyanızda kendi yüksek benliğinizi çağırın. Bana değil kendinize güvenin. Bütün bunların amacı bu değil mi? Sevgilerimle

    Beğen

 3. Muhtesem bir yazı serisi oldu, emeğinize ve rehberlere ÇOOOK teşekkürler.
  Bir sorum olacak; titreşim ve frekans hızı aslında birbirini tamamlayan şeyler değil mi? yani titreşimi yüksek olup frekans hızı düşük olabilir mi bir insanın? bu üçlemeyi tam anlayamadım.

  ‘Bu kayıtlara bilinçli olarak erişiminizle aranızda duran üç şey, inançlarınız, titreşiminiz ve frekans hızınızdır’

  Çoook teşekkürler

  Beğen

  1. Sevgili Bilge, aslında bir anlamda haklısınız. Melek Rehberler ikisini ayrı ayrı vermişler. Ben de çeviride bozmadım. Sevgilerimle

   Beğen

 4. Frekans, bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Sanırım frekans ve titreşim hızı aynı anlamda kullanılmış.
  Dün gece yatmadan önce meleklerden rüyamda arınma niyetiyle yanımda olmalarını istedim. Rüyamda bu kadar bilincimin açık olduğunu hatırlamıyorum.Bilinçaltının açığa çıkışını ve arınmasını net hissederek yaşadım. Muhteşemdi.

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.