Arkturus Grup Mesajı: Işık İşçiliği, Yardımlaşma ve Paylaşma

solar-plexus-chakra-empowered-by-carlymarieSelamlar Değerli Sevgililer,

Dünya size sanki geri geri gidiyormuş gibi görünse de, her şey plana uygun bir şekilde ilerliyor. Işığın güçlü enerjileri, yeni bir dünya bilinci yaratıyor ve bu da, eski ile yeni arasında çatışmalara neden oluyor. Çünkü ışığın yeni frekansları, bilgileri açığa çıkarıyor ve bir şeylerin olduğu gibi kalmasından fayda sağlayanlar ise bu durumdan hoşlanmıyor.

Değişimi getirecek olan, bu durumdur. Ancak değişim bir anda gerçekleşemez. Zira farkına varılan bir şeyin çoğunluk tarafından özümsenmesi için, zamana ihtiyaç vardır. Sezgisel anlamda biraz daha uyanmış olan kişiler, gördükleri görüntülerin özünde ne olduğunu biliyorlar. Ve eski enerjilerin dağılmasına yardımcı olan unsur, bu kişilerin “görüntünün ardında yatan gerçeği” idrak ediyor olmalarıdır.

Her birey, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, tam uyanışa doğru yol almaktadır. Ancak herkesin aynı anda aynı bilinç seviyesinde olması mümkün değildir. Pek çok yaşamlar yaşamış ve bu yaşamlar boyunca öğrenmiş ve olgunlaşmış olan ruhlar, yaşlı ruhlardır. Buna karşılık genç ruhlar, belki sadece birkaç kez yeryüzüne gelmiş olabilirler ve farkındalığın üst seviyelerine geçmeye hazır olmadan önce, daha birçok yaşam tecrübesine ihtiyaç duyabilirler.

Dünya’ya Işık ve Sevgi göndermeye devam edin. Yeryüzünü ve onun tüm yaşam formlarını (tüm canlıları) saf Işık olarak gözünüzde canlandırın. Çünkü onlar, gerçekte saf Işıktır. Bir ışık işçisi, yalnızca gerçeği bilmekle kalmayıp, onu yaşayan (hayata geçiren) kişidir. Ve bu gerçekliği – tam tersiymiş gibi görünse de – herkesin içinde, İlahi Işığın (Yaratan’ın) bir kıvılcımı bulunduğunun idraki içinde yaşar.

Çoğu kişi ışık işçilerinin, yalnızca “şifacılık yapan, öğreten ya da kanallık yapan spiritüel olarak yetenekli bireyler” olduklarını düşünmeye devam ediyor. Bu inanç, ayrımcılık inancının bir suretidir. Çünkü gerçekte herkes, birer spiritüel varlıktır. Ve “uyanmış” gözlerle bakılarak, uyanmış kulaklarla işitilerek yapılmış olan her eylem, her davranış bir “Işık çalışması” haline dönüşür.

Işık çalışması, evrimleşmiş bir bilinç seviyesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkar ve algıya açık olan kişilerin enerjisini bilinçli bir çaba göstermeden yükseltebilir.

Günlük etkileşimlerinizin içinde en önemsizmiş gibi görünen şeyler bile, gerçek Sevgi ve Işık enerjisiyle yapıldığında, bir Işık çalışmasıdır.

İnsanlığın her şeyi, iyi veya kötü diye ayırmayı bırakmasının zamanı gelmiştir. Bu, zıtlık ve ayrımcılıktır. Çünkü “İlahi gücün” bir ifadesi olmayan hiçbir varlık yoktur. Ayrıca herhangi bir kişiyi, mekânı, yeri veya bir nesneyi “yetersiz” olarak sınırlamak, üçüncü boyutsal bir bilinç anlayışıdır. Gerçek anlamda “spiritüel” olmayan hiçbir şey yoktur. Gerçeklikten habersiz olan “uyanmamış” bir bilinç seviyesi, bir şeyleri görünüşe göre yargılar, değerlendirir ve sonra da onlara etiket yapıştırır (sınıflandırır). Sizler artık, bu oyunu oynamayı bırakmaya hazır bir bilinç seviyesine eriştiniz.

Doğru olduğunu bildiğiniz gerçekliğin içinde merkezli (dengede) kalın. Herhangi bir şeye aktardığınız endişe ve kaygı enerjisinin, o şeye daha fazla enerji ve güç kattığının farkında olun. Uyumsuzluğu görmeme bahanesiyle başınızı kuma gömmek ve “Tanrı büyüktür” diye yakarmak, tam da insani bir davranıştır. Hayır! Sizler artık aydınlanmış varlıklar olarak, bir şeye inanmanın veya bir şeylerden korkmanın o şeyi sürekli kıldığını bilerek, dışsal görünüşlere güç vermemeyi öğrenmelisiniz. Eğer o durumla ilgili bir şeyler yapmanız gerekiyorsa, o zaman sezgisel olarak yönlendirildiğiniz insani yardım adımlarını atabilirsiniz. Bu yüksek farkındalık duygusu ile atılan her adım, bünyesinde yüksek titreşimli enerjiler barındırdığı için, Işık çalışması haline dönüşür.   

Dünya hızla, “yardımlaşmanın ve paylaşmanın” öne çıktığı bir kutlama dönemine doğru ilerlediğinden dolayı, şimdi sizlerle ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve onları gözetme konusunda, yani “yardım ve hayırseverlik” hakkında konuşmak istiyoruz. (Not: Önümüzdeki haftalarda büyük dünya dinlerinde ve geleneklerinde yirmiden fazla bayram kutlanacak)

Gözetmek kavramı yaygın olarak, “başkalarının duygularını, ihtiyaçlarını ve genel refahlarını göz önünde bulundurmak” anlamında algılanan bir terimdir. Bu doğrudur, ama bundan çok daha fazlasıdır.

Aslında ihtiyacı olanları gözetmek, herkesin “Koşulsuz Sevgi Bilincine” erişmek için çıktığı ruhsal yolculukta attığı ilk adımlardan biridir. Gözetme ve yardım etme niteliği, gerçekte Sevgi niteliği ile aynıdır. Ancak bu hakikat, genellikle derin gerçeklerin henüz farkında olmayan kişiler tarafından bilinmemektedir. Yardım etmek, genelde bir bireyin “insanların birbirine bağlı olduğunu” algıladığı ilk deneyimidir. Özellikle sevgi ifadesini, yalnızca ailesi ve arkadaşlarıyla sınırlı tutan kişiler için…

Birilerini gözetmek, onlara bakmak, ihtiyaçlarını karşılamak gibi eylemler, tıpkı evcil hayvanların size sunabildikleri Koşulsuz Sevgi türünde bir sevgiyi tatmanıza hizmet eden faaliyetlerdir. Bir birey, evcil bir hayvanının sorumluluğunu üstlenmekle, belki ilk defa bir başkasına bakmayı, onu korumayı ve gözetmeyi deneyimlemiş olabilir. Aslında o birey, sadece bir hayvanın temel ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyordur. Oysa evcil bir hayvanın doğasındaki sevme yetisi, o bireye kendisini Koşulsuz Sevgiye açmaya başlamasını sağlayan deneyimler sunar.

Birlik ve Sevgi niteliklerinin derin gerçekliğine vakıf olabilmek için, kişi önce birilerine bakmayı, gözetmeyi ve yardım etmeyi öğrenmesi gerekir. Ancak; eğer materyalist dünyada dolaşan çok sayıda sözde “hayır ve yardım” girişimleri konusunda uyarıda bulunulmazsa, bu duyguları yeni yeni hisseden kişiler kendilerini onlara kaptırabilirler. Ve hayır yaptıkları inancıyla güçlerini başkalarına devrederek,  kendilerini sadece onlardan beklenen şeyi yaparken bulabilirler.

Aynen Sevgi niteliğinde de geçerli olduğu gibi, hayır ve yardım için yapılan spiritüel eylemler- ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın – asla birilerine paspas olmanız ya da kişisel gücünüzü başkalarına teslim etmeniz anlamını taşımaz.

Sözde “Yardım ve hayır işleri” olarak adlandırılan bu girişimlerden bazıları, klişe yalanlardan başka bir şey değildir. Ve bu da, maddi kazanç sağlamak uğruna kendilerini daha iyi gösterebilmek için kamusal alanda yardım faaliyetleri sergileyen bazı (hepsi değil) şirketlerin ve işletmelerin eylemlerinden kolayca fark edilebilir.

Uyanmamış bir EGO çoğu zaman, ne kadar harika ve bencil olmadığını kendisine ve başkalarına kanıtlamak için, “yardım ve hayırsever” taklidi yapar. Bu tür bir hayırseverlik anlayışı, zıtlık ve ayrımcılık temeline dayanmaktadır. Ancak böyle bir anlayış bile, uyanmaya başlayan kişiler için bir “ilk adım” olabilir. Yardım ve Hayır Kurumlarına bağışta bulunmak istediğinizde, her zaman sezgilerinizi kullanın ve araştırmalarınızı yapın. Zira kendilerini size nasıl sunarlarsa sunsunlar, her “Hayır Kurumu” yüksek bilinç seviyesine hizmet etmemektedir.

Bu konudan bahsetmemizin sebebi, pek çok kişinin Dünya’ya daha aydınlanmış bir bilinçle bakmaya başlamasından ve bunu takiben daha çok kişinin “yardım etme ve hayır işleme” duygularının ortaya çıkmış olmasından dolayıdır. Dünya’da meydana gelen olaylar, fotoğrafların ve haberlerin internet ortamında hızlıca paylaşılması sayesinde, neredeyse anında bilinmekte ve görülmektedir. Bu durum, otorite konumunda bulunan kişiler tarafından söylenen her şeye inanarak, bugüne kadar güven ve rahatlık içinde yaşayan kişilerin, başkalarının zor durumlarını görmelerini sağlamaktadır.

Yardım etmek ve hayır işlemek, zihnin açılmasına ve spiritüel olarak hazır olunduğunda, sevginin yüce gerçeklerini idrak edebilmesi için zihni hazırlamaya hizmet eder. Yardım ve hayırseverlik, sabit fikir enerjisini değiştirmeye ve onu yeni seviyelere açmaya hizmet eder. Gerçek ve yüce manada yardım etmek veya hayır işlemek, “Senin özde kim olduğunu bildiğim için sana yardım ediyorum. Senin yaşadığın zorlukları görüyorum, çünkü ben de zorluklarla karşı karşıya kaldım. Sana yardım ediyorum, çünkü sen bana kendimi hatırlatıyorsun ve ben senin durumunda olsaydım acaba ne yapardım diye düşünmemi sağlıyorsun. Sana yardım ediyorum, çünkü sen bensin, ben de sen” demektir.

Sevgi ve hayırseverlik konusu ile ilgili birçok fikir, özellikle dini dönemler sırasında her yönden akmaya başlar. Bu fikirlerin çoğu Sevgi niteliğine değil, finansal çıkarlara ve 3D kavramlara dayanmaktadır. Bu dönemlerde dikkatli olmak ve merkezde (dengede) kalmak gerekir. Yardım ve Hayır işleri adı altında yapılan aldatıcı faaliyetleri fark edin, onların ne amaç için yapıldığını görün ve aldanmanıza izin vermeyin.

Dünya’nın enerjileri gittikçe yoğunlaştığı için, bilincin her seviyesindeki enerjiler yaratıma girmektedir. Dolayısıyla esas gerçekliğin ciddi öğrencileri (ışık işçileri), uyanık kalmalıdır. Çünkü siyasi ve ticari huzursuzluk enerjilerin titreşimine “kapılmak” çok kolaydır. Zira zıtlık ve ayrımcılık içinde kaybolmuş bir dünyanın maddi kavramlarını içeren faaliyetler, her gün anbean sizlere empoze edilmektedir.

Her daim, olabildiğinizce kalbinize odaklanın ve dengede kalın. Herhangi bir şeyin dünyevi büyüsüne kapıldığınızı hissederseniz, olduğunuz yerde durun ve birkaç saniyeliğine de olsa “İlahi” bir varlık olduğunuzun farkına varın. Bu kadarı bile, yoğun enerjilerden çıkmanıza ve enerjinizi yükseltmenize yeterli gelecektir. Çünkü yoğun enerjiler, yükseğe çıkamazlar. Diyelim ki kendinizi duygusal bir yanılsama içinde buldunuz ve o an kendinizi gayet de iyi hissettiniz ama sonunda başarısız oldunuz. Bunun için kendinizi asla yargılamayın. Zira böyle bir şey yoktur. Tekrar başlayın, ama bu kez daha dikkatli ve farkında olarak…

Yardım ve hayır işlerinizi, asla suçluluk ya da yükümlülük duygularına dayalı olarak yapmayın. Yardım faaliyetleriniz, Birlik olgusunun idraki içinde olduğunuzu yansıtsın. Şükürleriniz, gerçek manada şükran duygusunu temsil etsin. “İlahi bir varlık olarak, sahip olduklarım için şükrederim” gibi… Ve bağışlarınız, şu bilinç doğrultusunda yapılsın; “İlahi bir varlık olduğun için, bu hediyeyi sana vererek Yaratan’ı onurlandırıyorum.”

Tüm kutlamaları, Birliğin bir bayramı olarak görmeyi ve idrak etmeyi öğrenin.

Birliğimiz kutlu olsun…

Bizler, Arktruslular Grubuyuz.

Çeviren Mor Alev Dostuna, Arkturuslulara ve mesajı ileten  Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (www.onenessofall.com).

Bu dönemde salıverme, arınma, kendinizi tanıma ve hayatınıza yeniden yön vermek konularında dönüşümünüzü hızlandırmak, potansiyelinizin bütününü gerçekleştirmek üzere Yüksek (Öz) Benliğinizle daha aktif bir ilişki kurmak ve Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak için randevu almak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

Telif Hakkı©2016 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2016 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

3 comments

  1. Binlerce teşekkürler Sevgili Mor Alev, Mor Alev Dostu, Arkturuslular ve Marilyn Raffaele. doğru yolda olduğumu bilmek tarif edilemez duygular yaşatıyor. “Senin özde kim olduğunu bildiğim için sana yardım ediyorum. Senin yaşadığın zorlukları görüyorum, çünkü ben de zorluklarla karşı karşıya kaldım. Sana yardım ediyorum, çünkü sen bana kendimi hatırlatıyorsun ve ben senin durumunda olsaydım acaba ne yapardım diye düşünmemi sağlıyorsun. Sana yardım ediyorum, çünkü sen bensin, ben de sen” …

    Liked by 1 kişi

  2. Uyanmak ve gözlemci olmak. İşaretler hep seninle… Sadece sen görmüyorsun… Biz bizi tanırız… Çünkü özümüz 1… Ne yaparsan yap sevgide kal ve herşeyi aşabilen bir güç olduğuna inan… Birlikte güçlenmeye…

    Liked by 1 kişi

  3. Dün gece ve bugün Fatma’nın Eli kolyemi aradım,henüz bulamadım,sayfanızda karşılaşmak bir çok anlamı birlikte getirdi,tüm bilgi ve paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum.🙏

    Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.