Arkturus Grup Mesajı: Umut, Karma Temizliği, Anlaşmazlıkların Çözümü ve Bolluk – Marilyn Raffaele

chestArkadaşlar, Arkturuslular yine mükemmel bir mesaj ile geliyorlar. Bugün yayınladığım kartta bahsettiğimiz sıkıştırmanın ve bahar temizliğinin sebeplerini açıklarken aynı zamanda bize çok ihtiyacımız olan çözüm metotlarını da sunuyorlar. Yine neredeyse bütün mesajı kalın harflerle vurgulayacaktım. Arkturuslular bu günlerde çok ihtiyacımız olan umut duygusunu bize geri veriyorlar. Kalbimden dev teşekkürler ve sonsuz sevgi bu mesajı çeviren Mor Alev Dostu’na, Marilyn Raffaele’e ve elbette ki bizi her zaman destekleyen bilge Arkturuslulara gidiyor. Orijinal mesajı bu bağlantıda bulabilirsiniz.

Bu sefer size, Umut hakkında mesaj vereceğiz.  Çoğunuz bezginsiniz ve günlük yaşam sorunlarıyla mücadele ediyorsunuz.  Bu sıkıntılarınızın aslında başarısızlık değil, bir mezuniyet olduğunu anlamalısınız Sevgililer. Yaşamlarınız boyunca fiziksel, duygusal ve ruhsal bedenlerinizde birikmiş olan belli enerjiler, hücresel hafızanızda depolandı. Her birey- onlardan arınıncaya kadar- kişisel kalıtım enerjilerini, yeminleri, vaatleri, tüm unutamadığınız yaşam deneyimlerini (bazıları iyi, bazıları çok kötü) ve bu deneyimlerle ilişkili kişilerin hücresel hafıza enerjisini, içinde saklar ve taşır.

Sizleri sadece geçmiş bitmiş olaylarda tutmaya yarayan enerjileri salıvermek için – buna çözülmesi gereken karmik durumlar da dâhildir- ruhsal olarak artık yeterince güçlendiniz. Bu olumsuz enerjiler, yaşamlarınız boyunca depolandı ve saklandı. Zira onları algılayıp, bir şekilde temizleyebilmeniz için, henüz yeterince evrimleşmemiştiniz.

Sizleri etkileyen yaşam deneyimleriniz sonucunda (fiziksel, duygusal ve ruhsal) birikmiş olan ve içsel derinliğinize ittiğiniz bu enerjilerin üzerinde, katmanlar oluştu. Bunun sebebi, bazı deneyimleri bir daha yaşamamayı veya düşünmemeyi seçtiğiniz içindir.

Bir sorunun ele alınıp, sıkı bir içsel çalışmayla bitirebileceğini düşünen kişilere, sıkça rastlanır. Genellikle bu sorun o kişiye, yaşamı boyunca ıstırap vermiştir. Muhtemelen bu tür sorunlar, özel bir kişi, korku, bağımlılık veya duygusal tepkiler gibi nedenlerden oluşmuştur. Ancak, çözüldüğü düşünülen o sorun bir gün “Merhaba, ben geri geldim” diyerek tekrar ortaya çıkabilir.

Bu sizin kesinlikle, içsel çalışmanızda başarısız olduğunuz veya bu işi düzgün yapmadığınız anlamına gelmez. Temizlendi zannedilen bu sorunun tekrar ortaya çıkması, sizin daha derin bir tabakaya ulaştığınız anlamına gelmektedir. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda, sorunun temeline dönerek daha önce fark edemediğiniz detayları tekrar araştırın. Zira her bir katman sadece kendisini temsil ettiği için, o katman temizlendikten sonra sizi, bilinç seviyenizin durumuna göre başka bir katmana yönlendirecektir. Lütfen kendinize, “Bu şekilde hissetmeme sebep olan şey, ne olabilir?” diye sorun.

Çözmek için boğuştuğunuz herhangi bir konuya, insanlara veya deneyimlere,  iyi veya kötü diye anlam yüklemeyin. Zira onların içinizde depolanmasına sebep olan tek şey, sizin onlara anlam yükleyerek verdiğiniz güçtür. Eski ve geçmiş bitmiş olan 3. Boyutun zıtlık ve ayrımcılık enerjileri, sizinle birlikte yüksek Işık frekansına taşınamaz ve böylece temizleninceye kadar sadece sizi engelleyeceklerdir.

Gelişmiş olan ruhlar, Değişimin önemli olduğu bu yaşam dilimine, temizlenmesi gereken konuların listesini yanlarında getirerek enkarne oldular (bedenlendiler).  Birçoğu daha doğmadan önce, bu konuları ortaya çıkarabilecek ailevi durumları seçtiler. Örneğin çoğu, suistimal edildikleri veya tacize uğradıkları aile ortamlarında büyüdüler. Onlar (doğmadan önce) bu aileleri, Değersizlik duygusunu ortaya çıkarmak ve deneyimlemek için, özellikle seçtiler. Bu şekilde, değersizlik kavramını çözerek olgunlaştılar ve gerçekte kim ve ne oldukları bilincine ulaştılar. Genellikle ortada, çözülmesi gereken karmik bir durum vardır.

Karmik bağlantılara gelince; Şayet kendinizi sürekli geçimsizlik veya huzursuzluk olan ortamlarda buluyorsanız, ancak karşı taraf herhangi bir çözüme yanaşmıyorsa ve siz de bunun karma ile ilgili olduğunu fark ediyorsanız, o zaman uğraşmayı bırakıp kendi karmanızı temizlemelisiniz.

 1. Kendilerinin ne olduğu konusu, onları zerre kadar ilgilendirmese bile, siz o kişilerin Tanrısal Doğasını görün.
 2. Niyet ederek ve imgeleyerek, aranızdaki bağları kesin.
 3. Onları her düşündüğünüzde Sevgi ve Işık gönderin.
 4. Onlarla MEŞGUL OLMAYIN… Zira bu, temizlemeye çalıştığınız şeyi daha da geciktirir.

Eski yaşamlarda ruhlar, kısa bir listeyle enkarne olmuşlardı. Temizlenmesi gereken belki tek bir konu vardı. Ancak o dönemlerde sadece hayatta kalma savaşı verdikleri için, bu işlem engellendi. Böylece, temizlenmesi gereken konu, diğer yaşamlarına aktarılmış oldu. Şimdiki dönemde bedenlenmiş olan ruhlar ise, Dünya’da meydana gelen güçlü enerji değişimlerinden dolayı, onları eski frekanslarda tutan geçmiş ve bitmiş konularla yüzleşmek zorunda olduklarını kavradılar. Dolayısı ile çoğunuzun şu an içinde bulunduğu zorlayıcı yaşam deneyimlerinin nedeni budur.

Artık, halletmek için tekrar bedenlendiğiniz sorunlarınızı temizleyebilecek kadar geliştiniz. Aksi takdirde bunu yapmayı seçmezdiniz. 3. Boyut kavramlarına göre öyle görünse bile, asla başarısız birisi olduğunuza inanmayın. Gerçekten de öyle değilsiniz. Sırtınıza vurup kendinizi cesaretlendirin, Sevgililer. Zira sizler, güçlü ve gelişmiş Işık varlıklarısınız ve yanılsamaların içindeki gerçeği bulmak için yapmanız gereken şeyleri yapmaya, muktedirsiniz.  Olgunlaşmak ve gelişmek için gerekli olan deneyimleri ve bunlardan alacağınız dersleri, çok önceden kendinizin planladığını ve gerçekleştirdiği sakın unutmayın.

Arkturus Grubu şimdi, Bolluk ve Bereket hakkında konuşmak istiyor. Çoğunuz, görünüşteki yoksulluk ve kıtlıktan şikâyetçi olduğunuz için, Bolluk ve Bereket konusunu da o doğrultuda ele alıyorsunuz.  Birlik içinde var olan her şey… Tüm Tanrısal nitelikler-  her zaman her yerde olabilen, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Kaynak – sizin içinizde de var. Yüzlerce yaşamlar boyunca yapmış olduğunuz yolculuğun amacı budur. Yani sonunda, bu gerçeğe dönüşebilecek bilinç durumuna yükselmek. Kaynak, eksik veya kısıtlı diye bir şey bilmez.  O, kendi kendinin geçimini sağlayan ve sürdürendir… Sonsuza kadar. Yokluk fikri, zıtlık ve ayrımcılık inanışından ortaya çıkmış olan bir kavramdır. Tanrısal bilinç içinde bedenlenmiş olan her şey, Tanrısal yasaların çerçevesinde yerini alır. Şayet eksik veya kısıtlı diye bir şey Tanrısal bilincin içinde yer alsaydı, onlar sonsuza kadar değişemezdi. Bunu algılamak, dış yanılsamaları değiştirmek için atılan ilk adımdır.

Kaynak, kusursuz ve eksiksiz olduğu için her fatura ödeyişinizde bir saniye durup, kullandığınız çek veya paranın sadece materyali temsil ettiğinin farkına varın. Bolluğun sınırlı ve kişisel olduğuna, her harcadığınız paranın sizi tükettiğine inandığınız zaman, size ait olması gereken Bereketin kısıtlı ve bitebileceğini ilan ediyorsunuz demektir (zıtlık ve ayrımcılık). Bolluk ve Bereketin sizin içinizden aktığını idrak edin, (parayı tutarak) sizden kaynaklandığını değil. Gerçi boş cüzdanlarınızın içine bakınca, bu sözler size saçma gelebilir. Ancak bu gerçeklik üzerinde çalışarak, Kaynakla bir olduğunuzdan dolayı zaten sizin olan sonsuz Bolluk ve Bereket akışını, daha iyi anlayacaksınız. Sizleri daha derin bir farkındalığa götürecek olan tek yok, budur.

Uygulamaya başlayın… Kullanmadığınız kıyafetleri veya eşyalarınızı verin… Birilerine zaman ayırın… Bir kuruş bile olsa, bağış kutusuna atın… Sevgi’nin akışını hızlandırın (hizmet veya bir hediye). Şükran gösterin (ödeme yaparken). Akış her zaman devam etmelidir. Sizler yaratıcısınız, Sevgililer. Her düşünce ve sözlerinizle yaratıyorsunuz (“param yok, şuyum yok…gibi) Tüm bunlar bilinç seviyenizden çıkıyor.  Şu anki yolculuğunuzun amacı sadece Birliği öğrenmek ise, bu Birliğin içinde var olmanın ne demek olduğunu da öğrenmelisiniz. Yaptığınız her finansal eylemde, gerçekliği uygulamaya başlayın. Her ödemeyi, sonsuz ve sınırsız Kaynaktan aktığını bilerek, şükranla onurlandırın.

İçinde bulunduğunuz maddi durumu iyileştirebilmek için, gerekiyorsa başkalarının adımlarından (yöntemlerinden) faydalanın. Ancak sizin ilk adımınız, sonsuz Kaynak gerçeğini hatırlamak olsun. Yokluk ve Kıtlık hakkında duyduğunuz 3. Boyut haberlerinin yol açtığı kalıcı engellemeye, rağbet etmeyin.

Şu anda bir dönüm noktasındasınız. Öncelikle efendinizin kim olacağına ve kime hizmet edeceğinize dair karar vermelisiniz. (Mor Alev Dostu: Bu cümle mecazi anlamda kullanılmıştır. Burada anlatılmak istenen, bizlerin kendimizin efendisi olduğu ve üçüncü Boyut enerjilerine hizmet etmememiz gerektiği, vurgulanmaktadır.) Gerçekliği mi, yoksa henüz uyanmamış bir Dünya’yı her yönüyle temsil eden, 3. Boyut kavramlarını mı seçeceksiniz? Kendinize dürüst olun, Sevgililer. Zira öyle bir noktadasınız ki, ya ilerleyeceksiniz, ya da eskide takılı kalacaksınız. Seçim her zaman sizindir.

Bizler, Arkturus Grubuyuz.

Telif Hakkı©2014 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.wordpress.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2014 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.wordpress.com/

6 comments

 1. yazılarınızın bana hıtab eden bolumlerını tekrar tekrar okuyor ve bır sey atlıyormuyum yada gormedıgım bır sey olabılırmı dıye kendımı yokluyorum. artık bır ruyyam var ve bu ruyyamdan emınım. sadece bekleme surecındeyım. ruyyamın gercege donusecegı anı zamanı beklıyorum. ve olacak bunu bılıyorum. ve ıste o vakıt bunu sız sevgılı mor alev dostlarım sızlerlede paylasmaktan buyuk mutluluk duyacagım.

  ruyyamın benım gercegım oldugunu, yanlız olmadıgımı sızlerın sayesınde kendı ıcsel arayısını bu denlı yogun yasıyan bır ben olmadıgımı, gerek yazılarınızdan gerekse arastırmalarımdan ogrendım. dogru yolda oldugumu gordum.

  artık kendımı o kadar karmasık da bulmuyorum.
  daha olumlu daha mutluyum.
  bır golde yuzen yaprak gıbı hafıfım. havada asılı kalmıs cıg tanesı gıbıyım. dusunuyorum ve bırakıyorum. ıstıyorum ve bırakıyorum. bana ne kendımı kotu hıssettırırse derın bır nefesle bırakıyor ve kendımı korumaya alıyorum, uzaklastırıyorum o hıs veya dusunceyı kendımdenmeger ne kadar kolaymıs bunların ıcınde kaybolmamak. asıl guzelı kendımle anlasmalar yapmaya basladım. hıc bırseyı sahsı almıyorum artık. sozlerımede daha bı cekı duzen vermeye ıtına gosterıyorum, hem kendıme, hemde dıger kısılere karsı.kendıme hosgoru gosterıyorum bende benı mutlu edıyorum. kımse benı mutsuz edemıyor. rahatsız edemıyor. kendı kendımı bıle sınır etmıyorum. arada kecıler kacsa farkedıp onlara el sallıyorum. dıngınlıgımı korumaya bunu sındırmeye ıyıce anlamaya muaffak olmak ıstıyorum, sankı ıhtıyacım olan bu.

  sızınle kendımı kesfe devamedıyorum yazılarınızı empatı yoluylada ırdelıyor ve arastırıyorum. bana ısık oldugunuz ıcın var oldugunuz ıcın tesekkur ederım.

  sızınleyım
  saglıkla kalın.
  sevgıler

  Beğen

  1. Sevgili Eflatun, ben ve bütün okuyucular da paylaştıklarınız için size teşekkür ederiz. Burası asla sadece bir kişinin platformu olmadı, burası bir paylaşma ve birlikte büyüme ortamı oldu. Siz de bunun en güzel örneklerinden birini veriyorsunuz. Sevgilerimle

   Beğen

 2. Merhaba,
  Benim aklıma takılan şey, her yerde vurgulanan “yaşam dilimine, temizlenmesi gereken konuların listesini de getirerek enkarne olmak, doğmadan önce, bu konuları ortaya çıkarabilecek ailevi durumları seçmek” konusu. Neden diğerlerinin yaşadığı gibi mutlu bir yaşam yerine deneyimlemek istediğimiz şeyler varmış? Kimin hangi konuyu deneyimlemek/temizlemek istediğine nasıl karar verilmiş? yani hepimiz bir sorun havuzundan rastgele sorun çekip dünyaya mı gönderilmişiz bunu yaşamak için? Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz? teşekkürler..

  Beğen

  1. Sevgili İnci, bunu siz seçiyorsunuz, siz karar veriyorsunuz ve eğer bu blogdaki yazıları takip ediyorsanız kesinlikle istemediğiniz bir şey yaşamıyorsunuz. Ve sizi temin ederim bazılarının yaşadığı ve size “mutlu” görünen yaşamlarda da çok sorunlar var. Ben her gün zengin-fakir, başarılı-başarısız, kariyer sahibi-işsiz, yalnız-kalabalık aileye sahip, moda dergilerinin güzellik tanımına uyan-uymayan, pek çok kadın, erkek ve genç insanla çalışıyorum. Herkesin taşıdığı yükler farklı, çözmesi gereken sorunlar farklı ve bazılarının inanın hiç yaşanmamış olması gereken, bu dünyadan tamamen temizlenmiş olması gereken tüyler ürpertici hikayeleri var. Yani kendinizi başkalarıyla karşılaştırarak hiç bir yere varamazsınız çünkü işin iç yüzünü ne siz ne de ben bilebiliriz. Hayatınızı kolaylaştırmak için her gün bu blogda yazdığı gibi bakış açınızı birazcık değiştirin, sevgi ve şükranın en önemli araçlar olduğunu hatırlayın ve hayatınızdaki bütün güzel şeyler için teşekkür etmeyi unutmayın. Yukarıdaki gibi ego bazlı rahatsız düşüncelerden kendinizi sevmeye ve rahatlamaya doğru en kolay böyle yol alırsınız. Bu konuda çok yazı var blogda, size Saul mesajlarını, Michael’ın bir yıldır yayınladığım mesajlarını ve benim kendi makalelerimi tavsiye ederim. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Sevgilerimle

   Beğen

Yorumlar kapatıldı.