Arkturus Grup Mesajı: O OLmak Bilinci

Sanatçı: Francene Hart

Sevgili Okuyucular, lütfen bilin ki mesajlarımız, aradığınız ve hazırlanmış olduğunuz ruhani farkındalık seviyelerine ulaşmanıza yardım etme niyetiyle sizlere ışık ve sevgi dalgalarıyla akıyor.

Bu taraftaki bizler, sizleri yeryüzünün yükseliş sürecine katılımcı olmayı seçmiş güçlü ve yürekli varlıklar olarak görüyoruz.  Tüm zamanlarda gerçeğe dair en yüksek farkındalığınıza sıkı sıkıya tutunmanız, bu zamanda tüm seviyelerde ve tüm yönlerden size sunulan kaos ve korku girdaplarına istemeden de olsa çekilmenizi önleyecektir.

Kalabalıkları içeren yerlere alışveriş veya başka şeyler için gitmenin sizleri bitkin düşürdüğünü bulmuş olabilirsiniz. Çünkü enerjiye karşı giderek daha fazla hassaslaştınız ve eğer ya da ne zaman kendinizi merkezde tutmayı unutsanız, kişisel enerjiniz en sade haliyle bazıları en yüksek titreşimli doğada olmayan kişi ce yerlerle uyuma geçerek düşüyor.

Sahte, yanılsamalı, eski ve hala daha gizli olan her şey, uyanmış birkaçı değil, çoğunluk tarafından görülmek, tanınmak ve ortak kabul görmüş bazı uygulamaların yanlışlıklarının kolaylıkla anlaşılması için yüzeye çıkması gerekmektedir. Geri çekilip, tarafsızca gözlemlemenize izin verecek bir ruhani farkındalık seviyesine eriştiniz çünkü artık dünyanın kanunlarının, toplumsal kurallarının, geleneklerinin, vs. çoğunluğunu şekillendiren inanç ve kavramlarla uyumlu değilsiniz.

Yeryüzündeki güncel zamanlar, dünyanın ruhani uyanışında insan gözlerine geriye gidiş gibi görünebilecek bir süreçten geçmektedir. Bireyler geçmişin ağır enerjilerini arındırdıkça, yeryüzü de çağlar boyu üzerinde ve içinde birikmiş olan eski ağır enerjilerden kendini arındırmalıdır. Ve bunu bu zamanda şahit olduğunuz yangınlar, seller ve doğal felaketler yoluyla yapmaktadır. 

Dünyaya ya da diğerlerine verilen zarar hiç göz önünde bulundurulmadan, alma, el koyma, sahip olma isteğiyle oluşmuş ve temellerini üç boyutlu düşünceden alan binlerce yıl sürmüş bireysel ve toplu hareketler, bütün dünyada çok yoğun enerji kümelenmeleri yaratmıştır. Yerli halklara karşı suçlar, tüm ülkelerin içlerinde ya da birbirine karşı yapmış olduğu savaşlar, sıradan insanların ayrılık kavramlarına dayanarak yapmış olduğu şiddet hareketleri arkalarında temizlenmesi gereken enerjiler bırakmıştır.

Yanılsamalı inanç sisteminin getirdiği bilgisizlikle, insanlar zekanın zirvesinde olduklarına ve neyin doğru, kullanışlı, maddi kar getirecek olduğuna dair dar kavramlarına uymayan her şeyi ve herkesi kullanma ve suistimal etme gücüne sahip olduklarına inanmışlardır. Dünyanın ta kendisinin ve üzerindeki hayatın BİR’in suretleri ve tanınmak, sevilmek, desteklenmek üzere Yaratan’ın yaşayan ifadeleri olduğunu unutmuşlardır. Üçüncü boyut çok yüksek bir merdivenin en alt basamağıdır. 

Giderek daha fazla “doğal felakete” şahit olan kolektif uyanmak zorundadır ve uyanıyor. Pek çokları bu olaylardan dolayı çok derin bir acı çekmektedir ancak dünyada daha fazla ışık ve farkındalık olmasından önce, çeşitli noktalarında birikmiş ağır ve yoğun enerjiden özgürleşmelidir. Bu arınmalar yeryüzünün ruhani evrimleşmesinin ihtiyaç duyulan bir parçasıdır.

Uzun zaman önce ruhlar düşük enerjilerde saplanıp kaldılar, yoğun materyal dünyayı yarattılar ve insanlar da bunun gerçek ve tek dünya olduğuna inandılar. İnsanları gerçekten ayıran tek şey ayrılığa ve iki güce olan inançtır. İşinizin düşünce ve hareketlerinizde ortaya çıkıveren yanlış inançları tanımak olmasına izin vermek olsun. Onlara direnerek veya çatışarak değil, sevgiyle ve yumuşakça onları tanıyarak ve yerlerine gerçeği koyarak.

Gerçek arayışındakiler için devasa ve zor bir adım materyal dünyanın, gerçekliğin ve ruhani yaratımın düşük titreşimli yanılsamalı yorumlarından oluştuğunu anlamaktır. Başlangıçta insan zihninin bunu kabul etmesi çok zordur ve bunu ilk defa duyanlar genellikle direnir, alay eder ve bu fikri başlarından savarlar, ta ki bir süre, belki daha sonraki bir hayat veya dönemden sonra bu onlara mantıklı gelmeye başlar ve daha fazlasına açılırlar.

Derin gerçekleri bilen sizler, kendinizi bu zamanda hem kişisel hem de küresel açıdan olmakta olanları anlamak isteyenlere daha fazla yardım ederken bulacaksınız. Gidip öğüt verecek, öğretecek ya da kurtaracak insanlar aramaya kalkmayın sadece enerjinizin onunla uyumda olup da daha fazlasını öğrenmek isteyenleri çekmesine izin verin. 

Aydınlanmış bireyler artık geçmişte düşünülen anlamda ışık işçileri olmaktan çıkmış ve birer Işık-Tutucu olmaya yükselmişlerdir. Pek çoklarınız kendinizi şimdiden yeni uyanan bir bireye (sıklıkla en son umduğunuz kişi) hissettiklerini, deneyimlediklerini ve bunun neden olduğunu anlamaya yardım ederken buluyorsunuz ve bulacaksınız, hem de hiçbir planlama veya ön emek olmadan.

İç göreviniz açığa çıkan her yeni gerçeği bilinç haliniz olması için bilmek, uygulamak, güvenmek ve izin vermektir. Şimdi biliyorsunuz, siz Yaratan’ın bütünlüğünün ifadesisiniz ve dolayısıyla artık sağlık, bolluk, uyum, huzur, zeka vs. için dışarıda arayışa devam etmeye ihtiyacınız yok. Siz Yaratan’ın bir parçası değilsiniz, Yaratan’ın bütünlüğüsünüz. 

Herkes Yaratan’ın bütünlüğünün bedenlenmiş hali olduğuna göre, kimse bir diğerinden azına sahip olamaz. Sizin dürüstlüğünüz bir başkasının dürüst olmaması veya sizin bolluğunuz başkalarının daha azına sahip olması anlamına gelmez. Başka hiçbir şey yoktur. İlahi Bilinç/Yaratan/Kaynak ya da ONU nasıl adlandırırsanız adlandırın, hiç ama hiç önemi yok, çünkü O zaten, her zaman varlığınızın gerçek özü olmuştur, olacaktır.

Buna inanıp inanmamayı seçmesi kişinin özgür iradesine kalmıştır. Ruhani evrimleşme her bireyin BİRLİK bilincine ulaşma yolundan başka bir şey değildir. Pek çok hayatlar alan öğrenme deneyimleri, çok farklı yollar buna dahildir ama hepsi aynı yere gider, çünkü başka yer yoktur.

İşte bu yüzden her ruhani yolcu en sonunda zaten oldukları şey olmak için, arama, araştırma, ayinler yapma, uzak bir yerlerdeki Tanrıya yalvarma yakarma ya da hatta herhangi bir şey yapma, meditasyon bile, ihtiyacına inanmayı sona erdirdikleri noktaya gelirler. Bu araçlar çoğu ruhani yol için çok önemli adımlardır fakat bir defa BİRlik ile eş-titreşimde olduğunuzda, Yaratan’ı size çekecek herhangi bir şey yapma ihtiyacının ötesine geçmişsinizdir.

Zaten uyum, bütünlük ve tamlık olduğunuzu bilinçli olarak idrak etmeye ulaştığınızda – yani onunla BİR olmak değil, gerçekte O OLMAK bilinci – bu hayatınızda yaratıma girmeye başlayabilir, bir şeyler yerli yerine oturur, doğru insan doğru zamanda karşınıza çıkar, vs. Bir İlahi zeka bilinci giderek daha derinleşen anlayış ve bilgi olarak yaratıma girer. Bir tüm yaşam bilinci yani TEK HAYAT kendini sağlık olarak ifade eder.

Zihin bireysel bilinci dışarıya kişinin kavrayabileceği seviyelerde yorumlar. Bu da zihni dışarının ham maddesi haline getirir. Zihnin gerçeği tanınabilecek forma dönüştürmesi için, gerçek, entelektüel bilgi olmaktan bilinç hali olmaya dönüşmelidir.

Kendinize sorun: “Ben neye inanıyorum ki beni böyle hissettiriyor? Zamanın çoğunluğunda düşüncelerimde neyi gerçek olarak tutuyorum?” Düşüncelerinize karşı uyanık ve dürüst olun. Çünkü zihin her zaman yapması gerekeni yapar yani bir farkındalık aracı olarak çalışır – ama neyin farkındalığı??

Ruhani arayıştakilerin hepsi gerçeği ciddiye almalıdır – ŞİMDİ. Yaratan Varlıklar olarak sizler yaratıcılarsınız ve artık gerçeği sadece ilginç bir sohbet konusu ya da gerektiğinde üç boyutlu kavramlarla akıldan çıkan bir şey olarak göremezsiniz. 

Kendiniz ve dünyanız için ne yaratmayı seçiyorsunuz? Medya, arkadaşlar, aile, gruplar, organize din, vs. tarafından hipnotize edilmek aşırı derecede kolaydır. Hepsi kendilerinin inandığı gibi inanmanızı ister çünkü gerçeğe sahip olduklarına inanırlar. Çoğunluk, onların inandığı gibi inanmanızın sizin için iyi olacağına inanır ama işte bu noktada kendi bilişinizde sağlam bir şekilde durmanız gerekir.

Bu sizi kendi inançlarına çevirmek isteyenlere kaba veya öfkeli olmak anlamına gelmez, aksine onları onurlandırın bir ihtimal kendi ruhani kontratlarının önemli bir parçasını yerine getiriyor olabilirler. Ancak bunun anlamı şudur: Kibarca “Fikrin için teşekkürler, ama ben bunu yapmayı seçiyorum” diyebilirsiniz veya en yüksek farkındalığınızda merkezde kalabilir ve hiçbir şey söylemeyebilirsiniz.

Kaynak’la olan BİRliğinize güvenmeyi öğrendikçe, siz fırtınan gözünde dingin ve merkezde kalarak dünya olaylarının çevrenizde dönmesine izin vermenin çok daha kolaylaşacağını göreceksiniz.

Dinginliğiniz görecek gözleri, duyacak kulakları olanlarca fark edilecek ve bazıları da size katılmak isteyecek. Dünyayı kurtarmak için dış çabaya girmeden gerçekte, hakikatten de dünyayı kurtarmanın ta kendisini yapıyorsunuz, Işık Olarak. Yaratan’la BİR çoğunluktur.

Vazgeçmeyin sevgililer. Şu anda enerji çok yoğun ve gergin. Belli hiçbir sebep olmadan bitkin, başınızın döndüğü veya ağrılar çektiğiniz günler olabilir. Bu entegre etmekte olduğunuz yüksek enerjinin yoğunluğudur ve bu entegrasyon ettikçe eski enerjileri salıvermeye ve temizlemeye zorlamaktadır, bu da fiziksel bedende yoğun ancak geçici semptomlara yol açmaktadır. İnsan zihni ise ne olduğunu anlamamakta ve sıklıkla bu işlemi bir sorun olarak yorumlamaktadır.

Neye ihtiyacınız varsa onu yapın. Yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsanız dinlenin, sadece uyuduğunuz ve başka hiçbir şey yapmadığınız günler olsa bile. Acılı duyguların hiçbir direnç olmadan ve onlara güç vermeden yükselmesine izin verin, içinizde akıp dışarı çıksınlar. Sizi hayal kırıklığına uğratıyormuş gibi göründüğü için öfkelenmek yerine, fiziksel bedeninizi sevin ve ona iyi bakın. 

Hepiniz BİRlik farkındalığınızla başkalarını sevmeyi uyguluyorsunuz fakat sıklıkla kendinizi bunun dışında bırakıyorsunuz. Değerli, layık olmanın, güzelliğin ve sevilebilirliğin nelerden oluştuğuna dair üç boyutlu kavramları görmezden gelmek zor, çünkü bunlar farklı yönlerden size akan bilinçaltı yönlendirmeler haline gelmiştir. Kendinizi KENDİNİZ olarak sevmenizi ve onurlandırmanızı etkilememeleri için onları kabul etmeyin, onlara izin vermeyin ve uyanık olun. 

Ruhani evrimleşme, durumlar sarsıntılı olduğunda önceki bilinç halindeki geçmiş halinize geri dönmenize izin vermez. Bir defa bilinç kapısı açıldığında ve yüksek gerçekler giriş yaptığında otomatikman önceki düşük titreşimli enerjiler çözülüp kaybolur.

Dünyayı yeni bir ışığa, yeni bilince ve yeni ve daha yüksek boyuta getirmekteki emeğinizden dolayı size teşekkür ediyoruz. 

Sizi görüyoruz, sizi seviyoruz, sizinleyiz, çünkü biz siziz, sevgili yürekli ruhlar.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz

1 Ağustos 2021

Arkturuslulara ve Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


YEPYENi! 12 Nisan 2021’den itibaren “Sabian Hikayem”. Kendi gizeminizin kilidini açın. Kendinizi gerçekleştirin!

En son nöroplastisite yöntemleriyle HAYATINIZI AKIŞA AÇMAK, ALMA-VERME DENGESİNİ KURMAK, KISIR DÖNGÜLERE SON VERMEK ve BOLLUĞA EVET! demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.

Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.


Telif Hakkı©2021 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.

Copyright © 2021 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

HİZMETLER

12 comments

 1. Bu sabah uyandığımda bugün sizden bir mesaj geleceğini hissetmiştim sanki,bildirim beklemeye başladım.
  Bir olmak ile ilgili dünden beri düşündüğüm bir tasvir var. Alem benim içimde ben alemin içinde cümlesinden yola çıkarak.. Tek bir varlığın organları,dokuları,hücreleriyiz.Şuan dünya organının bazı dokularında inflamasyon söz konusu.Bağışıklık hücreleri inflamasyonla mücadele halinde. Aynı dokunun bazı kanserli hücreleri de var elbette.eskiden kanserli değillerdi.Dokuya ait hücrelerdi.Sonradan dönüştüler. Bağışıklık hücreleri zaman zaman yorgun düşseler de,birbirlerini destekleyebilen ve iyileştirebilen hücreler. İyileşiyoruz,inflamasyonlar,mikroplar,kanserli hücreler biza,bağışıklık hücrelerine aslında ne için çalıştığımızı zaman zaman hatırlatıyor sadece.
  Sizi seviyorum
  Şükranlarımla..

  Liked by 3 people

 2. Sevgili MOR ALEV çoook teşekkür ediyorum…
  Sevgili AKTURUSLULAR’ın mesajı nasıl da iyi, ilaç gibi geldi vallahi…
  Her şey Bütünün en yüksek hayrına oluyor… Şükürler olsun…Şimdi ve daima…

  Liked by 2 people

 3. Nasıl iyi geldiğini anlatamam..Sözcükler,cümleler yetersiz kalır.. Sadece teşekkürler biri bizi seviyorum.. Tüm cümlelere sözcüklere harflere inanıyor ve güveniyorum ❤

  Liked by 1 kişi

 4. “Yaratan’ı size çekecek herhangi bir şey yapma ihtiyacının ötesine geçmişsinizdir.”
  Çok şükür ki, artık öyle♾🙏🏻🦋💜🦋🙏🏻♾

  Namaste, Sevgili Mor Alev♾👼🏻🤗💐👼🏻♾

  Liked by 1 kişi

 5. O OLMAK BİLİNCİ, bilgeliğe açılan kapı. RUHUN AYDINLANMASI. Tesekkürler, sevgiyle kalın.

  Liked by 1 kişi

 6. Tamda sizden bekliyorken gelri. Tekrar tekrar sindirerek okuyorum. Şükürler olsun hislerimize her daim olması gerektiğinde tercüman oluyorsunuz. İyiki varsınız. Her daim farkınlalık yazılarınızı bekliyor olacağım. Sevgilerimle…

  Liked by 1 kişi

 7. Harika bir yazı, her zaman ki gibi…. Yaşadığımız, hissettiğimiz her şeyin özeti gibi… Sevgi ve selamlar bize bir şekilde ulaşan tüm varlıklara ve size Mor Alev….
  ❤🙏❤

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.