Arkturus Grup Mesajı: Evrimleşmek Sadece Hatırlamaktır

**Lütfen makalenin altındaki telif hakları uyarısına saygı gösteriniz. Teşekkürler.**

Marina Coudray IllustrationSevgililer,

İnanmaya yönlendirildiğinizden çok daha fazlası olduğunuzu zihinsel olarak anlıyorsunuz, ancak bunu gerçekten kabul etmelisiniz (içselleştirmelisiniz). Hayatlar boyunca insanlara sert davranılmayı hakkeden ve buna ihtiyacı olan hayvandan biraz fazla ama yine de değersiz varlıklar olduğu, doğru dürüst karar verme becerileri olmadığı ve kendilerinden daha nitelikli olanlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu veya nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeleri için saygıyla bakmaları gerektiği öğretildi, yönlendirildi.

Bundan dolayı, pek çokları hücresel hafızada hala daha o eski enerjiyi bilinçdışı olsa da taşıyorlar. Bu enerjiler aktif kaldığı sürece, görünüşte hiçbir sebep olmadan aleni saldırganlık veya tam karşıtı güçsüzlük, çaresizlik olarak yaratıma girebilir ve girmektedir.

Eski ve ağır enerjiler hem bireysel, hem de küresel alanda geri çekilirken, bazıları derinlerde gömülü kalmış korku, çatışma, çaresizlik veya güçsüzlük enerjilerini deneyimliyorlar ve neden olduğunu da anlamıyorlar. Çünkü düşük titreşimdeki enerji yüksek olanla uyum sağlayamaz ve temizlenmelidir. Bu, sıklıkla rüyalar aracılığıyla olsa da, deneyim ve duygularla da gerçekleşmektedir.

Arınma sürecinin bunların “siz” olduğu inancı veya direnç olmadan gerçekleşmesine izin verin. Olumsuz duygular, düşünceler veya hisler asla olduğunuz kişi değildir. Onların içinizde hareketlenmesine ve akıp gitmesine izin verin, onlara hiçbir güç eklemeden.

İnsanlık çok daha az evrimleşmişken, kural ve yönetmelikler önemliydi ve sıklıkla hayatta kalabilmeniz için bir ihtiyaçtı. Ancak insanlık o zamanların ötesine evrimleşti ve o kuralların çoğu geçersiz hale gelerek ihtiyaç olmaktan çıktı. “Yönetici sınıf” kavramı giderek sadece en basit haliyle diğerleri üzerinde güç uygulamanın bir yolu olmaya kadar alçaldı.

Zıtlık ve ayrılık inançları, onlar kolektif bilinçte baskın olmaya devam ettikçe mükemmel zıt çiftler haline yaratıma girmeyi sürdürmüş ve sürdürecektir. Çünkü bilinç maddenin/şeklin özüdür. Farkındalık aracı olan zihin, gördüklerini bireyin veya kolektifin bilincine bağlı olarak yorumlar.

Gösteriler ve hareketler dünya farkındalığını değiştirmeye yardımcı olmakta önemli bir yer tutar, fakat katılımcı olarak bir duruma ışık getirmek üzere içinizden yönlendirme almadıkça, pek çoklarınızın protesto veya gösterilere katılma arzusu olmayacak. Uyanmış ve evrimleşmiş olanlar genellikle bilinç halleriyle daha uyumlu seviyelerde hizmet ederler, dış manzaraya Işık getirerek ve varolan tek şeyin Yaratan olduğuna sessizce hizalanarak.

Her birey doğumdan önce ihtiyaç duyduğu deneyimleri seçer ve bu sürede yeryüzünde öğrenmeye ve evrimleşmeye ruhani açıdan hazırlıklı gelir. Her zaman diğerlerinin hayatını yönetmesine izin vermiş zayıf ve güçsüz bir kişi, şimdi hazır olduğunu hissederek kendi gücünü kabul etmesini zorlayacak deneyimler seçebilir.

Örnek – Hiçbir işte tutunmamış, her zaman başkalarının ona bakmasına izin vermiş ve bir kurban olduğuna inanmış bir kişi, “kurbanlığına” imkân tanıyanların ölümü, terk etmesi veya geri çekilmesi üzerine kendini mecazi “ölüm kalım” durumlarında bulabilir.

Bazen sevmek demek, bir başkasının yüzüstü düşmesine izin vermek demektir. Pek çok fırsatı kullanmamış birisinin eski yolunda devam etmesine imkân tanımayı sürdürdüğünüzde, gerçek işlerini ellerinden almış olursunuz yani öğrenme ve gelişme şansını.

Yeryüzü hayatına yeni olanlar yaşam deneyimleri seçerken çok büyük bir yardım almakta ve sadece becerilerinin ötesinde olmayan şeyleri seçerler. Daha deneyimli ve daha evrimleşmiş olanlarsa, kararlarının büyük çoğunluğunu katılımcı olacak diğerleri ile birlikte alırlar. “Daha yaşlı” ruhlar, geçmişte nerelerde amaçlarına ulaşmadıklarının ve neleri öğrenme ihtiyacı olduklarının son derece farkındadırlar. Ancak, yapılmış olan tüm seçimler sevgiyle yönlendirilir ve doğumdan önce hevese bağlı kalarak değil, ruhun hazırlığına göre onaylanır. (Mor Alev: Kısaca özetlersem, Arkturuslular diyor ki, hayatımızda başa çıkamayacağımız hiçbir şey yoktur, hiçbir zorluk, hiçbir engel bizim başarısız olacağımız, neşe-keyif-coşkuya ulaşamayacağımız kadar büyük değildir. Bizler gerekli araçlar ve becerilerle geldik. Yani, kendini çaresiz veya güçsüz görmenin, kaderi suçlamanın, vs. hiçbir anlamı yoktur. Siz, biz, hepimiz görünüşteki tüm engellere rağmen yapabiliriz.)

Pek çoklarının yoğun ve acılı hayat deneyimleriyle daha derin farkındalık seviyelerine açıldığı bir zamana girdiniz. (Mor Alev: Satürn-Plüton birleşmesi ve genel 2020-2030 enerjisinden bahsediyorlar. İlgili bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.) Çoğunluk bu deneyimleri ya sadece kendilerini deneyimlemek ya da kendilerini daha da içlerine dönmeye zorlamak üzere seçmiş olduklarının farkında değiller. Ruhani olarak hazırlanmış ancak üç boyutlu rahatlık alanından kıpırdamayı reddedenler için böyle “uyandırma alarmları” sıklıkla bir ihtiyaç haline gelir.

Çoğunluk, gerçeğin yeni bir yüzünü idrak ettiğinde, aslında onu sadece hatırlamakta olduğunun farkında değildir. Gerçek, her zaman vardı, var olmuştur ve her bireyin bilincinde zaten bütünüyle var olmaktadır. Bir dış kaynaktan akıp gelmez, çünkü dış kaynak yoktur. Tüm gerçek sadece tanınmayı beklemektedir ve her zaman olduğu yerdedir – içinizde. Sıklıkla bir öğretmen, bir eğitim, kitap, kanallık ya da uygulamadan akıyormuş gibi görünse de. Evrimleşmek sadece hatırlamaktır. Bütününüzün Yaratan’ın kendini ifade edişi olmadığı bir zaman olmadı.

Bu mesajları okuyan sizler, yaratmış olduğunuz yanılsamanın hapishanesinden geri kalanlardan da kendinizi serbest bırakmaya hazırsınız. Dünya çoğunluğun inandığı gibi bir yanılsama (illüzyon) değildir. Doğrusu, dünyaya dair üç boyutlu kavramlar yanılsamadır. Üç boyutlu bilince bir ağaç hareketsiz bir odun gibi görünebilir fakat daha yüksek boyutlu enerjiyi görebilenler için Hayat Işığının onun içine, içinde her dala, her köke aktığını ve diğer bütün ağaçlara bağladığını görebilirler. “Ağaç kucaklayanlar” bir parça oduna sarılmıyorlar, herkesin ve her şeyin özündeki tek İlahi hayata sarılıyorlar.

Tüm görüntülerin ötesine bakmayı öğrenin, büyük ve küçük, iyi ve kötü. Yaratan sadece iyi görüntülerde değil, kötü görüntülerde de bulunmaktadır. Her ikisi de gözlemleyenin bilinç düzeyi ve  şartlanmalarına bağlı zihinsel yorumlardır. Çünkü sadece BİR bilinç bulunur, şartlandırılmış kolektifle uyumda olan herkes aynı şeyi görür.

Herhangi bir olumsuz görüntüye hızla ve kuvvetle tepki verdiğinizde, onun enerjisini besliyor ve süregelmesini sağlıyorsunuz. Zıtlık ve ayrılık temelli dünya kavramlarını beslemeyi bırakın. Bunu yapıp yapmadığınızı veya nasıl yaptığınızı görmek için inanç sisteminizi dürüstçe inceleyin. İlahiliğinizde dinlenin. Siz hazırsınız. Zıtlık ve ayrılık yansıtan her şeyin zihin tarafından altta yatan gerçekliği yozlaştırarak şekillendirdiği bir yanılsama olduğunu anlayın ve kabul edin.

Herkes yeryüzüne henüz deneyimlemediği veya öğrenme ihtiyacında olduğu tecrübeleri seçerek gelir. Ancak, yeryüzüne gelindiğinde birey fiziksel ve duygusal mücadele ve başarıları deneyimlerken bu unutulur. Zorluk da başarı da öğrenme araçlarıdır fakat kişi BİRlik bilincine ulaştığında ve görünüşteki gerçekliğin gerçek veya gücünün olmadığını anladığında bu araçlar gereksiz hale gelir.

Bu, kişi bir defa uyanış yaşadığında “sorunlar” tamamen biter anlamına gelmez. Çünkü birey üç boyutlu dünyada yaşadığı sürece zıt çiftler kendilerini sunacaklardır. Ancak, daha yüksek farkındalıkla yaşayanlar onların çok daha az ortaya çıktığını ve genellikle görülüp salıverilme ihtiyacında olan bir köklü inanca dikkat çekme amacı taşıdığını bilir. Eğer uyum ve bütünlükle olan BİRliğinize güvenir ve izin verirseniz, sezgisel olarak bu sorunla ilgili yardımcı olacak “doğru” kişi, iş veya hizmete yönlendirildiğinizi de göreceksiniz.

“Sorunlara” güç bağışlamayı durdurun. Kendinize sorun, “Bu deneyim bana ne öğretiyor? Ben neye inanıyorum ki böyle hissetmeme sebep oluyor?” Keşfedeceksiniz ki, dünyanın iyi ya da kötü, kabul edilebilir, edilemez olarak etiketlediği şeylerin büyük çoğunluğu, popüler bir fikrin kabul edilmesiyle ona inanılırlık tanınarak bir kural veya toplumsal norm haline dönüşmesine izin verilmesinden başka bir şey değildir.

Gerçek dışındaki her şeyin salıverilmesinin ve tüm şeylerin zaten tam ve bütün olduğu, sadece böyle olabileceği çünkü BİRin dışında hiçbir şeyin var olmadığı gerçeğinde bulunmanın zamanı gelmiştir. “Eh, ama bakıyorum da, bir sürü şey tam ve bütün görünmüyor” diyorsunuz. Üç boyutlu görüntüler her zaman gerçeğe meydan okuyormuş ve daha öncelikliymiş gibi görünür, çünkü bu zamanda çoğunluk sadece maddeyi algılamayı beceriyor, yani sadece beş duyularına güveniyorlar. İşte bundan dolayı ustalık emeli bulunan herkesin yolculuğu özellikle en başlarda zor gelir.

Görüntüleri asla inkâr etmeyin fakat basitçe oldukları şeyi tanıyın ve kendiniz ya da diğerleri için yapmaya yönlendirildiklerinizi yerine getirin. Yapılma ihtiyacındaki şeyleri yapın, ama görüntülere iyi ya da kötü güç vermemekten gelen tarafsızlıkla yapın.

Arada sırada gerçeğin öğrencisi yanılarak sadece “Yaratan her şeydir. Her şey yanılsamadır” diye tumturaklı konuşur ve zor zamanlarda hiçbir şey yapmaz. Sadece zihinsel bilgi olarak kaldığı halde Mutlak olana dair bilince ulaşmış gibi yapmak, üç boyutlu düşüncedir. Evet, Gerçeği bilin fakat sonra da içinizden gelen hareket neyse onu yapın ve bu hareketler de giderek içselleşecektir.

Bu çeşit düşünceler sıklıkla sağlık meseleleri etrafında oluşur. Ciddi bir öğrenci, mutlak gerçeğe tutunmak zorunluluğuna yoksa ruhani açıdan başarısız olacağına inanarak sorunla ilgilenmekten ve harekete geçmekten kaçınmaz. Yardım tüm seviyelerde sunulur ve hepsi de ruhanidir. Mutlak olanı bilin, bilinçli farkındalığınıza getirin, fakat sonra da duruma kuvvet vermeden hangi insani adımlara yönlendiriliyorsanız, o adımları atın. Çok yakında göreceksiniz ki böyle yaptığınızda dünyanın sonu gelmiyor ve ruhani gerileme diye de bir şey yoktur.

Bazılarınız dış dünyada çalışmaya, tavır almaya ve fikrinizi ifade etmeye,  bir gruba liderlik etmeye ve dünya sorunlarını çözmeye içten çağrılabilirsiniz. Fakat bu zamanda çoğunluğunuz ruhani görevini her an Tek Gerçekliğin her zaman kendini ifade ettiğine dair sessiz farkındalıkta kalarak yerine getirmektedir. Bu görev cesaret ister çünkü henüz çoğunlukta değilsiniz ve kolayca çoğunluk düşüncesindeki “sürüyü takip etmek” oldukça baştan çıkarıcı olabilir.

Görünüşte sıradan bir günün her şimdideki anını bir gelecek olayı umarak, bekleyerek ya da yükseklerden bir mucize arayarak geçirmediğinizde, kaçınılmaz olan kişisel ve küresel değişime de şahit olmaya başlayacaksınız. Devletler, organize dinler, sağlık alanları, eğitim, finans, vs. alanlarında sıradan, tanıdık ve müşterek olarak kabul edilmiş inançlar değişmeye başlayacak ve çok daha yüksek ve iyi şekillere evrimleşecek.

Bu sırada bunun ya da şunun belirmesini ve dünyayı kurtarmasını beklemeyi, ummayı bırakın. Bu çeşit inançlar ayrılığın ağ gibi sardığı eski inanç sisteminden kaynaklanmaktadır. Siz, hayatlar boyu aradığınız ve görmeyi umduğunuz değişimsiniz. Siz Kutsal Kâse, Yaratan ve Kurtarıcısınız ama bunu bilmediniz. Şimdi biliyorsunuz, o zaman izin verin bu eski kavramlar oldukları hiçliğe solup kaybolsunlar.

Her anı İlahi Benliğinizle bilinçli birlikte yaşayın, izin verin henüz uyanmamışlar ne yaşıyorlarsa yaşasınlar. Olayları, gündelik görevleri, neşe-keyif-coşkuları ve hayal kırıklıklarını merkezden, o sessiz, gizli ve kutsal BİRlik alanından doğru bilinçle yaşayın.

Bu Işık İşçiliğidir – sizin SİZ olmanız. Sizin işinizi sizin için başka bir boyutta bir yerde bulunan hiçbir yükselmiş usta, evrimleşmiş galaktik, melekler ya da tanrılar yapamaz. İşte bu yüzden bu zamanda yeryüzünde olmayı seçtiniz.

Bırakın, BİRlik bilinciniz kendisini SİZ olarak ifade etsin.

Biz, Arkturuslular Grubuyuz.

12 Ocak 2020

Arkturuslulara ve kanallığı yapan Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (onenessofall.com)


Bu değişim döneminde, “Büyük Resme” ve yükseliş sürecindeki rolünüze dair daha fazla anlayış sahibi olmak, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin.

YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın.

2019 Haziran’da YENİ! SAĞLIKLI KİLOYA ULAŞMAK ve bedeninizle barışmak için Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu ile Sağlıklı Zayıflama yönteminden faydalanmak için buraya tıklayınız.


Telif Hakkı©2020 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2020 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

10 comments

  1. Sevgili Damlala, ne kadar içselleştirmiş olduğunuzu görmek için seçimlerinize, tepkilerinize ve hayatınızın gidişatına bakmanız yardımcı olacaktır.

   Liked by 1 kişi

 1. Teşekkürler mor alev hercümlesi muhteşem bilgiler içeren bir mesajdı her okduğumda yeni birşey algılıyorum

  Liked by 2 people

 2. Dünya okulu.. Cilt cilt ansiklopediler vardı eskiden, 20 fasikül vs. Bu mesaj hepsi ve daha fazlası, bildiğimiz şeyleri okuyup geçmek gibi değil de hepsinden, her an sözlüye kalkacakmışız gibi..✨💜💫

  Liked by 2 people

 3. Tüm gerçek sadece tanınmayı beklemektedir ve her zaman olduğu yerdedir – içinizde. Tanımı sanki yaratılışın sebebini açıklayan ifade gibi. Tanrı evreni yaratırken elindeki nur’u karanlığa bırakıp yaratılışı başlatmak için şöyle demiş : ” Gizli bir hazineydim. BİLİNMEK istedim “.
  Siz ne düşünüyorsunuz?

  Liked by 2 people

  1. Sevgiler Mor Alev. Son birkaç gündür yıllardır uyguladığım dingin metodlardan olan “ağaçlara sarılmak” konusunu “toprak dedenin vefatı” nedeniyle sosyal medyada çokça paylaştım. Az önce mesajda aynı konuya yer verildiğini okudum ve yine kalakaldım. Yalnız değilim evet rehberim tarafından yine yönlendirildim şükürler olsun farkındalığımın her anına 🌼
   Arkturus mesajlarıı okuduğumda aynı olağanüstü durumu sıkça yaşıyorum.
   Gelişmeliyim gelişmeliyim gelişmeliyim
   Ama nasıl? Lütfen aydınlatın beni Mor Alev🌞

   Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.