Arkturus Grup Mesajı: Siz, İfade Edilmekte Olan İlahi Bilinçsiniz

mike bell 2012, beach rhythms and textures no15Biz Arkturuslular Grubuyuz, burada Gaia ve insanlarına bu yükselen bilinç zamanlarında yardımcı olmak üzere bulunan sekizinci boyut yükselmiş Arkturuslu varlıkların kolektifiyiz.

Bilin ki bu mesajlar ve sizinle eş-titreşimde olan diğerleri, gerçekte belli bir mesaj olarak yaratıma girmiş size ait bilinç halidir. Eğer bu gerçek olmasaydı, bu mesajlara çekilmez ya da onları anlayamazdınız.

Sizler, yanılsamanın ötesine gelişmeye ve gerçeği entegre etmeye hazırlanmış olan sizler, yükseliş sürecinin öncülerisiniz. Bu yoğun enerjik kaos ve değişim zamanlarında yeryüzünde olmayı seçtiniz, böylece kendi üç boyutlu ruhani yolculuğunuzu tamamlamayı, yükselişin birinci dalgasını oluşturmayı ve diğerlerine de örnek olmayı amaçladınız.

İkinci dalga bireylerin yolunu hazırlıyorsunuz. İkinci dalga bireyler, ruhani olarak uyanışa hazır ancak şimdiye kadar buna direnmiş olanlardır. Olaylar ve şeyler kötüleşiyormuş gibi görünse de, şimdi pek çoklarının Işığı üç boyutlu uykudan uyanıyor ve eski paradigmayı değiştiriyor, eritiyor. Umudu elden bırakmamaya çalışın, onun yerine bir gözlemci olarak geride durun çünkü çok yakında kaybetmiş olabileceğiniz umudu yeniden tesis edecek çok şey göreceksiniz.

Koşulsuz Sevginin tek gerçeklik olduğunu ve onun dışındaki her şeyin sadece sevgi hakkındaki şartlandırılmış inançları (örneğin: sevginin olmaması, sevgi hakkındaki kavramlar veya sevginin gerçekliği gibi inançları) temsil ettiğini idrak edip bu bilinçten doğru yaşadığınızda, çevrenizdekiler için Koşulsuz Sevginin yaşayan, nefes alan örnekleri olarak hizmet ediyorsunuz.

Koşulsuz Sevgi sadece varolan her şey olabilir, çünkü gerçekte sadece BİR vardır – bir esas, bir hayat, bir öz, bir gerçeklik, bir yasa. Sevgi, BİRin sonsuz enginliğinde her şeyi birbirine bağlayan bir enerjik tutkaldır. Ayrılık ve düalite (zıtlık) bilincine inanmaya ve bu bilinçten doğru yaşamaya devam edenler kendileri için bu inançların yanılsamalı formlarını yaratmaktadırlar.

Dış görüntülerle onun var olmadığına dair bir yargılamadan bulunarak BİRlik gerçekliğini görmezden gelebilirsiniz, ancak asla onun gerçekliğini değiştiremezsiniz. Üç boyutlu inanç sistemine artık sığmadığı halde kişinin buna tutunmaya devam etmesi sadece ruhani evrimleşmesini geciktirir. Çünkü BİRlik tüm gerçekliklerin temelidir ve bir noktada da kabul edilmelidir. Bazıları için bu gelecek bir yaşamda olabilir fakat sizin için bunun zamanı ŞİMDİdir.

Halka son derece dini bir yüz sunarak sevgi fikirleri üzerinde vaazlar veren bazıları var, ancak kişisel zahmet veya yaşam tarzlarında bir rahatsızlıkla sonuçlanabilecek deneyimler veya fırsatlarla karşılaştıklarında bu sevgi fikirlerini uygulamamaktadırlar. Koşulsuz sevgi sadece çiçekli sözlerin söylenmesi veya yazılması değildir, ulaşılmış bilinç hali olmalıdır.

Çünkü Sevgi/BİRlik tek gerçektir, sevgiyle ilgili tüm yanılsamalı kavramların çözülüp gitmesine izin verilmeli ve yerine gerçekten sevginin ne olduğuyla ilgili çok daha derin bir idrak yerleştirilmelidir. Üç boyutlu inanç sistemi yüzlerce sevgi kavramı yarattı ve destekledi, onların en görkemlisi ise romantik sevgiydi.

Romantik sevgi, herkesin bir çiftin bir yarısı olduğu inancından temelini alır. Bu kavram insan ırkı sadece fiziksel olsaydı doğru olabilirdi fakat insanlar sadece fiziksel değil ve asla olmadılar. Sadece fiziksel görünseler de, gerçekte herkes İlahi Bilincin fiziksel formda olmasının tam ifadesidir ve herkes bütündür.

Pek çokları, hatta oldukça evrimleşmiş olanlar dahi, en sevdikleri geçmiş üç boyutlu sevgi kavramlarının ötesine geçmekte gönülsüzler. Fakat birey bütünlüğü, mutluluğu ve tatmini bir başkasında aradığı sürece sadece o düşündüğü şey olur – bir çiftin yarısı.

Bu, ruhani uyanışını yaşamış bireyler mutlu ve tatmin edici ilişkilere sahip olamaz anlamına gelmez. Bunun anlamı sadece, onların ilişkilerinin çoğu üç boyutlu ilişkileri oluşturan arayış, özlem ve yoğun oyun oynama olmadan yeni ve yüksek yollardan gelişeceğidir.

Bir kişi, tam ve bütün olduğu bilincine ulaştığında, zihin bütünlüğünü ve tamamlığını temsil eden dış yaratımlara çevirir – bir cerrah, ameliyatları için yeni fikirler geliştirebilir, bir teknisyen bir şeyleri onarmak için yeni fikirlere sahip olabilir ve doğru hayat arkadaşı kendini gösterebilir – veya yalnız yaşama fırsatı – kişi için tam tatmini ne temsil ediyorsa.

Doğru hayat arkadaşlığı umut edenleriniz, bütünlük ve tam tatminin zaten içlerinde bulunduğu gerçeğini kabul ve entegre etmeli, olmalı ve yaşamalıdır. Bilinçli olarak zihninize şu düşünceyi getirin; “Ben mükemmel hayat ortağım İlahi Bilinçle birim ve asla ondan ayrı olmamın imkanı yoktur.” Bir defa daha sizlere hatırlatıyoruz, sizler yaratıcılarsınız.

Enerjik uyum olmasa bile bir başkasına bağlantı pek çok şeyle alakalıdır. İki kişi geçmiş yaşamlarında çift olarak, kardeş ya da dost olarak mutlu ilişkiler yaşamış olabilir. Sıklıkla ve özellikle pek çokları için geçerli olan bu bitirme, kapanış döneminde bitirilmemiş bir ders veya deneyimin tamamlanması için iki kişi bir araya gelebilir. Bazıları için bu, uzun zamandır varolan bir durumu sevgiyle çözme fırsatıdır.

Nadiren, iki kişi birbirlerine karşı yoğun bir beğenmeme hissine sahip olsalar da bir araya gelirler çünkü bilinçaltlarında bilirler, yeryüzüne bu zamanda akan yüksek frekanslı Işık sayesinde geçmiş olumsuz meseleleri arındırabilir ve ötesine geçebilirler.

Yüksek gerçeği anlayan herkes, ailenin, arkadaşların, ülkenin, kilisenin, vs. her zaman doğru da olsa, yanlış da tam olarak desteklenmesini ve onaylanmasını isteyen, sevginin bunu gerektirdiğini savunan kavramları salıvermeye ve ötesine geçmeye ruhani açıdan hazırdır.

Sevgi, bir başkasının içindeki Işığı (İlahiliği, Yaratan Parçasını, Sevgi Bilincini) koşulsuz tanımaktır.

Gerçekte çizgisel zaman olmadığı için, her zaman bir başkasının içindeki Işığı tanıyabilirsiniz, birlikteyken bunu yapmayı unutmuşsanız bile. İşte böyle Gerçekte yaşar, nefes alır ve olursunuz.

Bir şeylerin doğru olması için belli şekillerde olma zorunluluğunu önden ilan eden kavramları bırakın gitsin. Dünyanın çoğu -meli, -malıları, bir zamanlar güvenlik açısından mantıklı olabilecek ama artık geçerli olmayan fikirlerin kolektif bilinçte çağlarca taşınmış olmasından kaynaklanmaktadır. Diğerleri ise sadece kendi gündemlerini ilerletmek isteyen üç boyutlu düşünürlerin ve liderlerin verdiği kurallar ve talimatlardan başka bir şey değildir.

Sizler üç boyutlu düşüncenin esaretinden çıkmaya hazırsınız çünkü bir başkasının size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleme ihtiyacının ötesine evrimleştiniz. Siz zaten neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz.

Olduğunuz kişi ve şey olmanıza izin verin. Eğer aileniz ve arkadaşlarınız “tuhaf” olduğunuzu düşünüyorsa, gülün, onların da kutsallığını tanıyın ve yola devam edin. Yaratan’ın dış onaya ihtiyacı var mı? Var olan her şey eğer O ise, bu onay nereden gelebilir?

Siz kendinizi tasdik ediyorsunuz ve buna da evrimleşmek denir. Genelin kabul ettiği inançların ötesine geçerek yerlerine gerçeği yerleştirdiğinizde, zıtlık ve ayrılık yaratımlarını da enerjik açıdan beslemeyi durdurursunuz.

Yaratan’ı aramaya, onu bulmak için mücadele etmeye  artık ihtiyaç duymayan bir bilince ulaştığınızı kabul etmelisiniz. Siz artık ne acemisiniz ne de derin gerçekleri anlayamayacak haldesiniz. Daha fazla şüpheye ve oyalanmaya düşmeden, ulaşmış olduğunuz bilinç halinde yaşamanızın vakti gelmiştir.

Pek çokları, zihinsel olarak gerçeği kabul ettikleri halde, her zaman yaşadıkları gibi yaşamaya devam etmekteler. Gerçeğin iyi bir fikir olduğunu ancak pratik olmadığını düşünüyorlar. Kimileri düzenli olarak kiliseye gidiyor ve bunun onları ruhani yaptığına inanıyorlar. Bütün, tamamlanmış ve neşe-keyif-coşkulu bir yaşam için bu niteliklerin her zaman içinde olduğunu bilmekten daha pratik bir yol yoktur.

Bugün bulunduğunuz noktaya gelmek için, binlerce deneyim yaşadınız ve gerçeği pek çok yaşam boyunca çok çeşitli hallerinde incelediniz. Bu hayatta bazılarınız son derece katı dini inançlar ve onun sert kurallarıyla yaşıyorsunuz veya bunları geçmiş yaşamlardan dolayı hücresel hafızanızda taşıyorsunuz. Ancak bu öğretilerle artık eş-titreşimde olmadığınızı da buluyorsunuz.

Bazıları için içinde gelişmekte olan gerçeği yaşamak büyük cesaret ister. Eski zihin yapısındaki ailesiyle, dostları ya da diğerleriyle bunları konuşmaya korkabilir. Gerçeği yaşamak, ürkebilecekler için kolay değildir, özellikle de en başında. Ancak, eleştirilme korkusuyla kendini bir organizasyon veya kişiye göre ayarlamak ise bireyi sadece artık ötesine gelişmiş olduğu enerjide tutar ve o enerjiyi yansıtan deneyimler yaratmaya devam eder.

Seçim sizindir sevgililer. Zaten olduğunuz kişi olmayı mı seçiyorsunuz, sürekli üç boyutlu sorunlarla acı çeken, insan veya ilahi bir kurtarıcı arayan “zavallı” insan illüzyonuna devam etmeyi mi istiyorsunuz?

Dünyayı sizin için değiştirecek bir şey ya da kişinin gelmesini beklemeyi bırakın. Üç boyutlu dünyayı illüzyondan çıkarabilecek ve çıkarmakta olan tek şey, kolektifin uyanmış bilincidir. Siz kendinizin IŞIĞISINIZ, bu gerçeği kabul ederseniz eğer.

Siz İfade edilmekte olan İlahi Bilinçsiniz. Buna sahip çıkın, ilan edin.

Bizler Arkturuslular Grubuyuz, 13.01.2019

Arkturuslulara ve mesajı ileten  Marilyn Raffaele’e çok teşekkürler. (www.onenessofall.com).


Bu dönemde ruhunuzun potansiyelini bütünüyle anlamak, hayata nasıl geçirebileceğinizi öğrenmek, Yüksek Benliğiniz ve Ruh Ekibinizle daha yakın bağlantıda yaşamak üzere, Yüksek Benliğiniz (Yaratan Benliğiniz, Öz-Benliğiniz, İçinizdeki Işık) yönetiminde Mor Alev’le kişisel olarak çalışmak istiyorsanız lütfen “Yükseliş Enerjileri ile Kişisel Danışmanlık” bağlantısına gidin ya da moralev@outlook.com adresine yazın.

2019’da YENİ! En son nöroplastisite yöntemleriyle hayatınızı akışa açmak, alma-verme dengesini kurmak, kısır döngüleri sona erdirmek ve bolluğa “evet!” demek için “Dönüşümsel Akış ve Bolluk Metodu” bağlantısına tıklayın veya moralev@outlook.com adresine yazın.


Telif Hakkı©2019 Mor Alev. Tüm Hakları Saklıdır. Bu yazıyı tümü olmak şartıyla, değiştirilmeden, bedava olarak, ve bu telif hakkı uyarısı ve internet bağlantısı (https://moralev.com/) ile birlikte kopyalamaya ve dağıtmaya izin verilmiştir.
Copyright © 2019 by Mor Alev. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. https://moralev.com/

8 comments

 1. “Koşulsuz sevgi sadece çiçekli sözlerin söylenmesi veya yazılması değildir, ulaşılmış bilinç hali olmalıdır.”
  O halde OLALIM!
  Duymak istediğim her şey var ve hazır olduğum için buradayım!
  Teşekkürler sevgili Mor, Akturuslular ve tüm aracılar 🙏❤️

  Liked by 1 kişi

 2. Siz kendinizin IŞIĞISINIZ, bu gerçeği kabul ederseniz eğer.
  Siz İfade edilmekte olan İlahi Bilinçsiniz. Buna sahip çıkın, ilan edin.
  Kendi ışığım olduğumu kabul ediyorum. Buna sahip çıkıyor ve ilan ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili Mor Alev ve Arkturuslular nameste.

  Liked by 1 kişi

 3. Işık…içimde toplanan ve zaten bildiğim(iz) gerçekleri, Akturuslular ile yazılı biçimde yine bana(bize) aktardığın için teşekkür ederim. Ve elbette sana Mor Alev 🍀

  Liked by 1 kişi

 4. Sevgilim Mor Alev…

  Daha sonra daha sonra, yazar ve kalbi sevgi ve teşekkürlerimi iletirim diyorum ama neden daha sonra olsun ki…
  az önce okuduğum yazıda (derya olan blogunda yüzmekteyim de) çevirideki enerjiden bahsedince sen hemen iki satır ileteyim kalbimi dedim hoş zaten tanıştığımıza ve zaten yazmasam da şükranlarımı daha önce duymuş olduğuna eminim…

  Bu arada blogtaki metinler, hem kavram ve olguların yüksek düzeyde kavranmış olması nedeniyle evet enerji dolu elbette ve hem de neredeyse kusursuz (Türkçe) dil hakimiyeti ve neredeyse mükemmel bir akıcılıkta ve lezzette olan ve senin ve Mor Alev Dostunun aklından, gönlünden akan tüm cümleler için, her bir kelime ve hatta her imlanız için sizi taa kalbimden kucaklıyorum….

  Kim bilir belki bir “an” birlikte (aslında tek olarak) gün doğumunu seyrederiz hep birlikte..

  🙏

  (Burada adım Zübeyde)

  Outlook’tan gönderildi

  ________________________________

  Liked by 1 kişi

Yorumlar kapatıldı.